Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI
 

 

Om SEF

  Välkommen till Esperantoförbundet!
Vårt syfte är att sprida esperanto och kunskapen om det. Läs mer om språket på vår infosajt Allt om esperanto.
  Bonvenon al Sveda Esperanto-Federacio!
Nia celo estas disvastigi Esperanton kaj la konon pri ĝi. Svedlingva informejo pri la lingvo estas Allt om esperanto.


 

En del av världen

SEF är anslutet till det internationella förbundet för esperanto - Universala Esperanto Asocio (UEA). Vi är också medlemmar i Svenska FN-förbundet.

Våra medlemmar finns på flera håll i Sverige. På några platser finns klubbar - du ser vilka under menyn "Verksamhet" - "Lokalt". Av dessa har några egna hemsidor som ligger under EsperantoSverige, vår gemensamma portal.

Vår verksamhet bygger till stora delar på lokal verksamhet. Klubbarna fungerar fritt från förbundet, men i vissa fall sker samarbete vid nationella arrangemang som Bokmässan i Göteborg.

Stöd det neutrala kommunikationsverktyget esperanto

Om du vill stödja tanken på ett neutralt språk för internationell kommunikation, människa till människa - bli medlem i SEF!

Som medlem är du med och stödjer tanken på varje människas rätt att fritt kommunicera med alla andra människor. Esperanto är ett "mellanmänskligt språk" mer än ett "internationellt språk".

När du stödjer esperanto, stödjer du också varje människas rätt till sitt eget språk. Esperanto är inte menat att ta över och trycka undan nationalspråk, utan att vara ett enkelt verktyg för kommunikation över nationella och språkliga gränser. Nationella kulturer och språk brukar få ett naturligt utrymme på internationella arrangemang med programpunkter som Nationell afton och språkkurser för besökande nybörjare.

Börja med esperanto

Det är inte bara en uppmaning till dig att börja intresserad dig för esperanto. Det har i flera studier visat sig att de som lär sig esperanto också blir bättre på sitt eget språk, samt att alla ytterligare språk man lär sig blir lättare att lära. Esperanto är alltså en genväg till andra språk i hela världen!

Komento (0) Vizitoj: 2922

Klubbkalender

01
dec
Stockholm
Dato 01 decembro 2017, 18:00

08
dec
Stockholm
Dato 08 decembro 2017, 18:00

TOP