Blue Flower

ILEI står för Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Det är en internationell organisation av esperantolärare som arbetar för att utveckla och förbättra undervisning av språket. ILEI har en sektion i Sverige. Som medlem får du tidningen Internacia Pedagogia Revuo och den svenska sektionens nyhetsbrev. Mejla ilei-se(a)outlook.com för mer information.