Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Varför esperanto?

Ett gemensamt språk för mellanmänskliga kontakter på jämlik grund.

I internationellt samarbete är det per definition "nationer" som samarbetar. Men i praktiken är det människor som samarbetar. Med esperanto har alla tillgång till hela världen, på samma villkor.

Här skriver vi mer om varför vi tycker att fler borde känna till esperanto och använda det.

Vad är esperanto?

Esperanto är ett internationellt språk. Tanken med esperanto är att det inte ska vara någons modersmål, utan ett språk som alla kan använda sig av på lika villkor. Det ska uppmuntra till internationella kontakter utan att ersätta andra språk. Esperanto har funnits och använts i över hundra år. Idag finns talare spridda över hela världen.

Ett språk för gemenskap

Esperanto skapades ursprungligen av ögonläkaren Ludvig L. Zamenhof under slutet av 1800-talet. Han växte upp i den polska staden Bialystok, där det fanns folkgrupper som talade olika språk. Ofta uppstod missförstånd och oenighet mellan grupperna. Detta gav honom idén att skapa ett gemensamt språk för att minska motsättningarna.

Under täcknamnet Doktoro Esperanto – en doktor som hoppas – gav han 1887 ut några små häften som förklarade hur hans nya språk var uppbyggt. Han kallade språket för La Internacia Lingvo, det internationella språket, men det namn som kom att fastna i folkmun var Esperanto. Språket spreds snabbt över världen. Bara några år senare hade det nått Australien. Nästan lika tidigt, 1891, bildades den första esperantoföreningen i Sverige.

Ett levande språk

Talare i hela världen har sedan dess använt och utvecklat språket. Idag är esperanto ett rikt och levande språk som används till både vetenskap, poesi och vardagliga samtal. Det finns mer än 40 000 böcker och ett hundratal tidskrifter utgivna på esperanto. På internet finns radio- och tv-kanaler, bloggar och diskussionsforum, informationssidor, kurser på olika nivåer, e-böcker och tidskrifter, ordböcker/översättningsprogram, uppslagsverk (Wikipedia), YouTube-filmer och mycket mera.

Det är svårt att ge någon exakt siffra över hur många som talar esperanto. Inget folk har esperanto som modersmål. Däremot har uppskattningsvis ett par tusen personer i världen vuxit upp i familjer där man talat esperanto hemma. Utöver dessa finns kanske hundratusen som har esperanto som andraspråk och några miljoner som bekantat sig med språket i olika utsträckning.

Komento (0) Vizitoj: 1779

Lätt att lära

Esperanto är ett av världens lättaste språk att lära sig. Det finns många kurser, både som brevkurs, på nätet och i böcker.

  • Lernu.net
  • Fråga på ditt bibliotek
  • Startpaket - ordlist, brevkurs och medlemskap i SEF ett år (beställer du i oktober eller senare gäller nästa år)
  • Brevkursen - individuellt ledd kurs per snigelpost, 10 lektioner

Beställ Startpaket/brevkurs/medlemskap i formuläret till höger.

 

Komento (0) Vizitoj: 1845
TOP