Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Oftaj demandoj  

   
Hur ser användarvillkoren ut för EsperantoSverige?

Användarvillkor för EsperantoSverige

1. Syfte

EsperantoSverige är till för människor som använder det internationella språket Esperanto och vill samarbeta med, på och/eller om esperanto, främst i Sverige men även med svenskar och saker som har med Sverige att göra.


2. Vem kan vara medlem?

Medlem kan den bli som är intresserad av eller deltar i esperantosamarbete som på något sätt kan knytas till Sverige eller den svenska esperantorörelsen. En medlem som vill avsluta sitt konto gör så genom att kontakta en administratör. Medlemmens skrivna material kommer att kvarstå om inget annat uttryckligen har överenskommits med en administratör.


3. Arbetsspråk

EsperantoSverige är till för att binda samman och underlätta samarbete. Det huvudsakliga språket är Esperanto. Användare anmodas att använda esperanto i första hand, men även svenska och andra språk får förekomma utifrån användarens förmåga och andra behov.


4. Medlemsnamn

EsperantoSverige syftar till att hjälpa esperantister använda esperanto. För att skydda samarbetet är medlemsdelarna dolda för icke-medlemmar, men inom medlemsdelen är inriktningen att så mycket som möjligt ska vara så transparent som möjligt. Av detta skäl anmodas medlemmar använda sina egna namn och inte gömma sig bakom smeknamn och namn under vilka man inte är känd för andra esperantister. (Undantagna är särskilda medlemskonton som administratörer och testprofiler.)

Om en medlem väljer medlemsnamn som inte är personens egna namn kan detta komma att ändras av administratör.


5. Ansvar för innehåll

Varje medlem skriver i eget namn och har ansvar för det den skriver eller laddar upp till EsperantoSverige. Material som är skyddat eller olagligt accepteras inte. Spam, material som inte har med esperanto eller på något sätt har med esperantorörelsen att göra och annat ovidkommande för hemsidans syfte accepteras inte heller.


6. Regler och vägledning

God ton och trevligt uppförande är en hörnsten i Membrejo. Mer detaljerade riktlinjer finns i Helpejo/Diskutejo. Läs dem och använd dem.

Den medlem som inte följer dessa användarvillkor kan bli avstängd på kortare eller längre tid alternativt utesluten. Beslut om detta tas av administratörerna.


7. Godkännanden genom medlemsskap

Genom att registrera sig som medlem på EsperantoSverige godkänner du dessa användarvillkor samt godkänner även
 

  • att vi sparar information om namn och kontaktuppgifter i register och databaser
  • att vi använder kakor för att tjänster och tillämpningar på sidan ska kunna användas på sidan
  • att vi kan använda bilder på dig i normala situationer som dokument från arrangemang osv
  • att dina kontaktuppgifter förekommer i medlems- och användarlistor samt listor över deltagare i arrangemang och liknande.

 

(Antaget november 2012)

   
© EsperantoSverige 2012