Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Membraj organizoj

LittFest en Umeå 17 - 18 marto 2017

Detaloj

LittFest signifas ”Litteratura Festivalo” kaj estas la plej granda tiaspeca aranĝo en norda Nordio (Finnlando, Norvegio, Svedio). Pere de seminarioj, prelegoj, ekspozicioj kaj prezentadoj ĝi serĉas novajn formojn de interŝanĝoj inter verkistoj, eldonistoj, kritikistoj, sciencistoj kaj legantoj; ĉiam fokusante la tekston kaj la vorton, kun amo al la literaturo en la centro.

 

Por la tria fojo SEF kaj Eldona Societo Esperanto partoprenis per ekspozicio kaj vendado de libroj. Reprezentis SEF Ann-Louise Åkerlund kaj la esperantoklubo en Umeå Åke Waller. Ni disdonis legosignojn (bokmärken) kun informoj kaj adreso al nia hejmpaĝo kaj alparolis homojn kiuj alproksimiĝis al nia tablo. Multaj jam aŭdis pri esperanto sed ofte kredis ke la lingvo jam mortis (bedaŭrinde). Kelkaj, tamen, montris grandan intereson kaj krom la legosignon ricevis broŝuron kun pli da informoj. Gravas do por ni esperantistoj montri ke nia lingvo EKZISTAS, ESTAS UZATA kaj FUNKCIAS.

Ann-Louise

 

 

Komento (0) Vizitoj: 7

Literumiloj kaj ortografia kontrolado en Esperanto

Detaloj

Novaĵservo Ret-Info / Lingvo-Studio

LITERUMILOJ KAJ ORTOGRAFIA KONTROLADO EN ESPERANTO

Lingvoilo (LanguageTool) estas liberkoda plurlingva programo por kontroli ortografion, gramatikajn erarojn kaj stilon de Esperantaj tekstoj. Ĝi funkcias ankaŭ por pluraj aliaj lingvoj.

"Lingvoilo" atentigas ankaŭ pri eraroj, ne trovitaj per simpla literuma kontrolilo.

Estas avantaĝo de Lingvoilo, ke oni povas uzi la programon ne nur en ĝia retejo, sed oni povas elŝuti kromaĵon (suplementan aldonan programeton) por sia retumilo. Post la instalado sufiĉas nur marki iun tekston per la muso, kaj la kromaĵo povas tuj indiki la eventualajn literumajn aŭ gramatikajn erarojn... (!)

Prizorganto kaj programisto de Lingvoilo estas Dominique Pelle. - Dankon al li!

Adreso de Lingvoilo: https://languagetool.org/eo/

-----

Ekzistas ankau du aliaj, bone funkciantaj literumiloj kaj kontroliloj de ortografio:

– Lingvohelpilo ĉe http://visl.sdu.dk/lingvohelpilo/

– Esperantilo ĉe http://www.esperantilo.org

------ 
Lingvo-Studio, L.S. 
www.eventoj.hu

 

Komento (0) Vizitoj: 37

Videblas konkursaĵoj por “Teo kaj Amo” kaj komenciĝas voĉdonado por “la plej ŝatataj filmetoj”

Detaloj

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 673
2017-02-21
=================================================================

VIDEBLAS KONKURSAJHOJ POR “TEO KAJ AMO” KAJ KOMENCIGHAS VOCHDONADO POR “LA PLEJ SHATATAJ FILMETOJ”

Nun videblas la filmetoj por la dua konkurso "Teo kaj Amo" che http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/filme.htm, kaj komencighis vochdonado por la l0 plej shatataj filmetoj, bonvolu viziti la paghojn kaj doni viajn vochojn.

Danke al apogado kaj subtenado de Esperantujo, la kolektado de konkursajhoj por la dua konkurso "Teo kaj Amo" ricevis tre bonan rezulton: 77 filmetojn el 27 landoj kaj 4 kontinentoj – Argentino, Brazilo, Chehhio, Chinio, Chilio, Francio, Germanio, Italio, Indonezio, Kazahhio, Kolombio, Kubo, Litovio, Nepalo, Pollando, Rusio, Turkio, Svedio, Svislando, Sud-Koreio, Slovakio, Ukrainio, Usono, Uzbekio, Venezuelo, Vjetnamio kaj Kongo (D.R.). Dume pri la konkurso raportis amaskomunikiloj en Malajzio, Litovio, Chehhio kaj Chinio. Ankau pli ol dukdek landaj, regionaj, urbaj kaj aliaj E-organizajhoj multe helpis kaj subtenis la konkurson. 

Nun 8 membroj de la jhurio laboras por la rezulto de premiotoj, aprile oni anoncos la rezulton kaj oktobre la premiotoj senpage partoprenos en la filmfestivalo "Teo kaj Amo" en Chinio.

Freshaj informoj kaj progresoj de la konkurso videblas che https://www.facebook.com/groups/817633741655742/?fref=tshttps://vk.com/teo_kaj_amo kaj https://twitter.com/Teo_kaj_Amo
Se vi havas iun ajn dubon au problemon bv. sendu mesaghon al Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin. au Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin..
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 88

Mesaĝo de la Ĝenerala Direktoro de Unesko, s-ino Irina Bokova, okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, la 21-a de februaro 2017

Detaloj

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 672
2017-02-18
=================================================================

MESAGHO DE LA GHENERALA DIREKTORO DE UNESKO,  S-INO IRINA BOKOVA, OKAZE DE LA  INTERNACIA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO, LA 21-A DE FEBRUARO 2017

Okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, Unesko rekonfirmas sian kompletan engaghighon por lingva diverseco kaj multlingveco. Lingvoj esprimas tion, kio ni estas, ili formas niajn pensojn kaj identecojn. Ne povas okazi autenta dialogo, nek efika kunlaboro internacia, sen respekto al la lingva diverseco, kio permesas al ni la veran komprenon de chiu kulturo. La alireblo al la diverseco de la lingvoj povas veki la scivolemon kaj reciprokan komprenon de la popoloj. Tial la lingvolernado estas samtempe promeso pri paco, novigo kaj kreiveco. 

La "Internacia Tago de la Gepatra Lingvo", dedichita chi-jare al la multlingva edukado, estas samtempe okazo alvoki pri ago por la realigo de la celoj de la dauripova evoluo, konkrete pri la 4-a celo: ‘Garantii inkluzivan kaj egalecan bonkvalitan edukadon kaj plivastigi por chiuj la shancojn por tutviva lernado’. La edukado kaj la informado en la gepatra lingvo estas absolute esencaj por plibonigi la lernadon, kreskigi la memfidon kaj sinestimon, kiuj estas la plej potencaj motoroj de la evoluo.

Ni estas lingvaj estajhoj. La kulturoj, la ideoj, la sentoj, ech la deziroj pri pli bona mondo prezentighas al ni, unue kaj chiam, en iu konkreta lingvo, per specifaj vortoj. Tiuj lingvoj entenas valorojn kaj viziojn pri la mondo, kiuj richigas la homaron. La valorigo de tiuj lingvoj plilarghigas la liston de eblaj futuroj, kaj kreskigas la energion bezonatan por atingi tiujn. Okaze de tiu chi tago mi alvokas pri la agnosko de la potenco de multlingva edukado chie, en la edukaj kaj administraj sistemoj, en la kulturaj kreajhoj kaj en la amaskomunikiloj, en la interreto kaj en la komerco. Ju pli ni kapablos valorigi la lingvojn, des pli ni havos ilojn por konstrui futuron dignan por chiuj.

Irina Bokova

El la franca originalo en Esperanton tradukis kaj lautlegas Stefano Keller.

Pliaj rilataj publikajhoj, sonregistrajho, video: http://www.linguistic-rights.org/unesco/

Afishoj, tekstoj de UEA por la tago: http://www.linguistic-rights.org/21-02-2017/
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 69

Jarraporto pri 2016

Detaloj

Helsingborgs Esperantoförenings Årsrapport för 2016

 Föreningens styrelse har under året varit:

Ordförande:                          Ann-Louise Åkerlund

Vice ordförande:                   Helga Holmgren

Kassör:                                 Dan Palm

Suppleant:                            Jill Hilford

Revisorer:                             Marie Schwabe, Lena Åradsson

I tur att avgå vid årsmötet 2017 är Ann-Louise, Helga och Jill.

Förutom årsmötet den 20 februari 2016 har fem månadsmöten hållits i Café Birger. I anslutning till årsmötet arrangerade deltagarna en utställning i bibliotekets foajé med anledning av Modersmålets Dag 21/2 och Semajno de Internacia Amikeco. Klubbmötet inställdes i januari på grund av ordförandens resa i Asien och i mars på grund av hennes deltagande med ett bokbord i LittFest i Umeå. Den 14 juni inbjöd klubben till en resa med tåg genom Hallandsåstunneln och ett besök på Järnvägsmuseet i Ängelholm. Luciaträffen den 13/12 ställdes in då intresset visade sig för dåligt.

 Studiecirkeln fortsatte under vårterminen som en konversations- och diskussionscirkel men gjorde uppehåll under höstterminen. Vi har förhoppningar om att under nästa år kunna starta en liten nybörjarcirkel.

Föreningen har under året varit ansluten till SEF, ABF och Folkrörelsearkivet.

Vi har till årsskiftet 2016-2017 sagt upp vårt plusgirokonto, på grund av de höga kostnaderna för detta, och i stället antagit SEF:s erbjudande om central uppbörd av medlemsavgiften.

En medlem i klubben är ordinarie ledamot i Svenska Esperantoförbundets styrelse medan två arbetar med redigering och expediering av SEF:s medlemstidning La Espero.

Kontakt med föreningarna i Malmö och Köpenhamn har hållits vid ett flertal tillfällen. Bland annat deltog vi i Malmöklubbens vårfest i april och höstfest i oktober samt i ett par klubbträffar.  

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 9 personer.

Helsingborg i februari 2017  

STYRELSEN

 

Komento (0) Vizitoj: 97

Jarkunveno kaj ekspozicio

Detaloj

Helsingborgs Esperantoförening/Klubo Esperantista de Helsingborgo höll den 18:e februari sitt årsmöte, det 83:e, i Stadsbibliotekets kafé. Samtidigt invigdes en utställning som uppmärksammar den av Unesco år 2000 instiftade Internationella Modersmålsdagen 21/2, samt Internationella Vänskapsveckan, Semajno de Internacia Amikeco. Denna firas sedan 1960-talet under sista hela veckan i februari av esperantister över hela världen, efter en idé av Erik Carlén, dåvarande vice ordförande i det internationella esperantoförbundet UEA, Universala Esperanto Asocio.

 

La 83-a jarkunveno de Klubo Esperantista de Helsingborgo okazis la 18an de februaro en la kafejo de la Urba Biblioteko kun partopreno de preskaŭ la tuta membraro. Samtempe estis inaŭgurita ekspozicio kiu atentigas pri la de Unesco en la jaro 2000 proklamita Tago de la Gepatra Lingvo 21/2, kaj ankaŭ pri Semajno de Internacia Amikeco, kiu ekde la 1960aj jaroj estas celebrata de esperantistoj tra la mondo, laŭ ideo de Erik Carlén, tiama vicprezidanto de UEA.

Komento (0) Vizitoj: 109

Kial esperantistoj festu la Internacian Tagon de la Gepatra Lingvo?

Detaloj

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 669
2017-02-08
=================================================================

KIAL ESPERANTISTOJ FESTU LA INTERNACIAN TAGON DE LA GEPATRA LINGVO?

La 21-an de februaro 1952 la polico pafmortigis en la universitato de Dako, chefurbo de la hodiaua Bangladesho (Bengalujo) plurajn manifestaciantajn studentojn. Tiuj studentoj manifestaciis por ke oni agnosku la ekziston de ilia gepatra lingvo, la bengala (bangla / bn / বাংলা ভাষা), kiun oni volis forigi de la universitato favore al lingvo "pli granda", parolata de la fortuloj de tiu momento. 

Temas pri io, kio ripetighas, en diversaj formoj, daure tra la tuta mondo kaj tra la tuta historio. Ne nur en Bengalujo, sed ankau en pluraj europaj landoj, kiel ekzemple en Nederlando, kie la registaro en 2015 aprobis planojn por laugrada fortigo de la pozicio de la angla lingvo en la instruado - malfavore al la lokaj gepatraj lingvoj. 

Tiuj ne estis unikaj okazajhoj. Kaj en Bengalujo kaj en Nederlando temas pri la sama logiko: "mi estas la fortulo, vi silentu kaj eventuale, se vi volas paroli, vi parolu mian lingvon". Aliflanke kiel lingvistoj diras al ni: "Kiam lingvo mortas, ni perdas grandan intelektan richecon, kvazau oni faligus bombon sur la muzeon Louvre" (citajho de Ken Hale, USA).


Kiel rilatas al chio chi Esperanto? La du aferoj ja rilatas inter si, char la kernaj valoroj de chi tiu tago, la multlingveco kaj la rajto de chiu homo paroli sian gepatran lingvon, estas ankau la valoroj kiujn la movado por Esperanto defendas. Ni, la esperantistoj, volas neniun lingvon malaperigi, ni volas, ke chiuj lingvoj plu ekzistu, en respekto de chies lingvaj rajtoj, kaj regu lingva justeco. Chi-cele de multaj jaroj Universala Esperanto-Asocio (UEA) solene kunfestas chi tiun tagon, interalie por substreki ke Esperanto ne estas eliminanto de lingvoj, kiel estas uzataj la lingvoj de grandaj ekonomiaj kaj militistaj potencoj. 

UEA invitas chiun esperantiston konatighi kun la tuta teksto pri la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo tie: http://www.linguistic-rights.org/21-02-2017/eo.html. Prifestu la tagon, diskonigu la afishon kaj la tradukon de la teksto al la gazetaro de via regiono, kaj al viaj Esperantaj kaj ne-Esperantaj amikoj, ekz. per sociaj retoj. 

Informa Fako de UEA.

Renato Corsetti, Emilio Cid, Vasil Kadifeli, Stefano Keller, Zsófia Kóródy kun teamanoj 
Afishoj: © Peter Oliver/UEA kaj tradukintoj el diversaj landoj. 
www.linguistic-rights.org/21-02-2017
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 119

Alvoko por labori por Gazetara Kampanjo "Zamenhofjaro"

Detaloj

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 668
2017-02-07
=================================================================

ALVOKO POR LABORI POR GAZETARA KAMPANJO "ZAMENHOFJARO"

UEA serchas administrajn helpantojn!

La Estraro de UEA decidis pri speciala gazetara kampanjo okaze de la "Zamenhofjaro". La celo estas informi plejeble multajn gazetojn, radiostaciojn, televidstaciojn, retpaghojn au blogojn pri Zamenhof kaj Esperanto.

Por tiu tasko UEA serchas administrajn helpantojn, kiuj kune organizu la koncernan kampanjon. Unu el la plej gravaj taskoj estas la kolektado de kontaktinformoj de amaskomunikiloj el chiuj partoj de la mondo kaj posta kontaktado kaj informado al kaj pri la koncernaj amaskomunikiloj.

La koncernaj homoj havu komputilon kaj lerton uzi ghin, la kapablon rapide serchi kaj esplori la interreton kaj laueble rapidan tajp-kapablon (ja temas pri registrado de datumoj).

UEA serchas kaj volontulojn kaj homojn, kiuj pretus labori kontrau eta honorario. Se vi interesighas pri kandidatigho, bv. sendi informojn pri vi (eta vivresumo, kapabloj, konoj, lingvokonoj, movada historio) al Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin. ghis la 14-a de februaro 2017. Bv. mencii kiom da tempo vi planas elspezi pri la tasko kaj kiajn rimedojn kaj eventualajn rekompencojn vi bezonus kaj kiom ili kostus.
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 136

Subkategorio

   
© EsperantoSverige 2012