Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Membroorganizoj

Membroorganizoj

Detaloj

EsperantoSverige estas kunlabora projekto por alproksimigi aktivajn esperantistojn ĉefe en Svedio. Ĝi estas portalo por kunligi diversajn partojn de la Esperantomovado kaj ties partoprenantoj.

Fondinto estas Esperanto-Gastigejo, sed la ĉefa elspezanto nuntempe estas SEF (Sveda Esperanto-Federacio). Ankaŭ la Eldona Societo estas membro kaj ilia reteja parto baldaŭ pretas, same kiel la nova retejero de SEF. La ideo estas ke la naciaj membroorganizoj pagu por la baza servo, la ret-gastiganto kaj la komunaj domajnoj. Ĉiuj pagas por siaj propraj domajnoj.

Homoj pli gravaj ol organizoj

Malgraŭ ideologia hejmo en la nacia nivelo, ni ankaŭ havas lokajn membroorganizojn. Finfine ne estas la organizoj kiuj laboras, kunvenas, amuziĝas kaj agadas. Homoj faras tion.

Membra parto

La plej grava parto por subteni proksimecon kaj eblecoj al kunlaboro inter aktivuloj estas la Membrejo. Ĝin oni povas eniri se oni membras en EsperantoSverige. Ĉiuj kiuj uzas Esperanton kaj volas uzi ĝin por kunagadi kun esperantistoj en Svedio estas bonvenaj. Legu pli ĉi tie.

 

Medlemsorganisationer

Detaloj

EsperantoSverige är ett samarbetsprojekt för att minska avstånden mellan aktiva esperantister i Sverige. Det är en Portal för att binda ihop många olika delar av esperantorörelsen och dess deltagare.

Grundare är Esperanto-Gården, men huvudsaklig finansiär är för tillfället SEF (Svenska Esperanto-Förbundet). Även Esperanto-förlaget Eldona är på väg att bli medlem. Tanken är att de nationella medlemmarna betalar solidariskt för grundkostnaden för webbhotell + gemensamma domäner. Alla betalar enskilt för de domäner de vill äga.

Människor är viktigare än organisationer

Oavsett hemvist på det nationella planet har vi även medlemsorganisationer som är lokala grupper. När det kommer till kritan är det inte organisationer som utför arbetsuppgifter, träffas, har roligt och gör saker. Det är människor.

Medlemsdelen

Den vikigaste delen för att öka närheten och möjligheterna till samarbete mellan aktiva esperantister är medlemsdelen. Den når man bara om man är inloggad medlem på EsperantoSverige. Alla som använder esperanto och vill använda det för att samarbeta med andra esperantister i Sverige är välkomna som medlemmar.  Läs här för mer information.

 

   
© EsperantoSverige 2012