Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Klarigoj por eksterlandanoj

Por partoprenantoj alvenantaj de eksterlando ni ofertas subvenciojn por la vojaĝo ene de Svedio. Ni petas vin kunlabori tiel ke la tuto fariĝu kiom eble plej malmultekoste. 

Dana ekzemplo: vi devas mem pagi bileton al ekz Malmö aŭ Helsingborg. De tie eblas peti stipendion.

Norvega ekzemplo: vi devas mem pagi bileton ekz de Oslo al Charlottenberg kaj de tie peti stipendion.

Finna ekzemplo: vi devas mem pagi por boato ĝis ekz. Stokholmo, Kapellskär aŭ Umeå kaj de tie peti stipendion.

 

Vojaĝstipendioj por junuloj

Esperanta flago  Vidu la regulojn Esperante sube

  SEF erbjuder resebidrag till unga deltagare som anmäler sig till svenska esperantoarrangemang. Bidraget är en hjälp till unga aktiva esperantister. Vi ser fram emot tydliga och sanningsenliga ansökningar och vill understryka att vi har begränsade ekonomiska medel för detta program. Vi erbjuder också en viss ersättning till unga utländska esperantister, därför att deras närvaro hjälper svenska ungdomar att skapa internationella kontakter.

Allmänna regler

 1. Anmäl dig till det aktuella arrangemanget
 2. Köp/boka billigaste möjliga färdsätt
 3. Ansök om resebidrag minst en månad före själva arrangemanget via formuläret nedan,
 4. Skicka med kopior av biljetten/biljetterna samt ID-handling per e-post (skannade) till svenska@esperantoforbundet.se eller per brev till Svenska Esperantoförbundet, Box 2276, 103 17 Stockholm
 5. Åk till arrangemanget
 6. Skicka originalbiljetterna och rapport eller berättelse om arrangemanget till SEF (se adress under 4) för publicering på hemsidan och/eller i La Espero. Glöm inte att ange vart vi ska skicka pengarna (t ex bankens namn, ditt kontonummer osv).
 7. Om allt är i ordning skickar vi pengarna


Mer detaljerade regler och exempel
Resan ska ske mellan din bostad och arrangemanget, men vi är medvetna om att det kan finnas specialfall. Om du befinner dig på ett ställe längre bort än din hemort skulle du ändå återvända hem. Kostnaden för resan mellan den andra orten och ditt hem kan du alltså inte få ersättning för. Om du av andra orsaker är närmare arrangemangsorten än din hemort så är din verkliga kostnad mellan denna andra ort och arrangemangsorten, ansök då om denna. Det är alltid den kortaste och billigaste möjligheten som du kan begära bidrag för. Om du vill ansöka om bidrag för för två på varandra följande arrangemang söker du från hemmet till arrangemang 1, för resa mellan arrangemangen och slutligen för resan från arrangemang 2 till din hemort.

Grundregeln är att du måste välja den billigaste resan, men vilken den är kan bero på olika omständigheter. Exempelvis om ni är en grupp som reser tillsammans och det blir billigare med bil, eller om din resa annars blir för lång och komplicerad. Om du har frågor, tveksamheter eller förslag, kontakta oss via svenska@esperantoforbundet.se innan du ansöker.

Om du kommer från utlandet kan du ansöka om bidrag till resan inom Sverige. (Se exemplen här bredvid.)

Om du vill resa lite "lyxigare" än billigaste färdsätt så ansöker du om bidrag för den billigare resan men köper i alla fall den dyrare biljetten. (Ex: du vill resa från Stockholm till Härnösand med 1-klassbiljett. Uppge för oss kostnaden för 2-klassbiljett i samma tåg.) Skicka dina biljetter efter arrangemanget men kom ihåg att du bara kan få så mycket bidrag som du först ansökte om.

Möjliga bidrag
Vi använder tre åldersgrupper och räknar bara hela kalenderår. "T o m 20 år" betyder då alla som fyller 21 under det år ansökan avser. Endast SEF-medlemmar kan erhålla helt bidrag. Svenska icke-medlemmar kan bli medlemmar i samband med ansökan (100 kr t o m 20 år, 200 kr för äldre). För utlänningar och svenskar som inte vill bli medlemmar i SEF drar vi av från bidraget en summa motsvarande medlemsavgiften.

100 % bidrag

 • t o m 20 år
 • t o m 25 år studerande/sjukskrivna/arbetslösa (vi behöver dokument som styrker detta)

50 % bidrag

 • t o m 25 år
 • t o m 30 år studerande/sjukskrivna/arbetslösa (vi behöver dokument som styrker detta)

25% bidrag

 • t o m 30 år

Vojaĝstipendioj por junuloj

Esperanta flago  SEF oftertas vojaĝsubvencion al junaj partoprenontoj (ĝis inkluzive la kalendara jaro kiam ili iĝas 30-jaraĝaj) aliĝontaj al svedaj esperantoaranĝoj. Subvencio estas helpo por junaj esperantistoj aktivi. Ni ankaŭ ofertas partan subvencion al junaj eksterlandanoj, ĉar ilia ĉeesto efikas al svedaj junuloj krei internaciajn kontaktojn.
       
La ĝeneralaj reguloj:

 1. Aliĝu al la koncerna aranĝo
 2. Aĉetu/mendu la plej malmultekostan transporton
 3. Petu vojaĝsubvencion minimume unu monaton antaŭ la aranĝo mem; uzu la suban formularon
 4. Aldonu kopion de via(j) bileto(j) kaj kopio de identeca karto aŭ pasporto; aŭ cifere (skanita) al svenska@esperantoforbundet.se, aŭ papere poŝte al Svenska Esperantoförbundet, Box 2276, 103 17 Stockholm.
 5. Iru al la aranĝo
 6. Sendu la originala(j)n bileto(j)n kaj raporton/rakonton pri ĝi al SEF por publikigo en la retejo al la sama adreso kiel punkto (4). Ne forgesu mencii kien ni sendu la monon (ekz. nomo de via banko, kontonumeron k.t.p.).
 7. Se ĉio estas en ordo, vi ricevos vian monon

       
Pli detalaj reguloj kaj ekzemplo
La vojaĝo estu inter via loĝejo kaj la aranĝo, sed ni konscias ke  troviĝas aliaj situacioj. Se vi estas en loko pli fore ol hejme, vi  tamen venus hejmen, do la parto inter la alia loko kaj via hejmo ne  estas ricevebla. Se vi pro aliaj kaŭzoj estas pli proksime al la aranĝo  ol hejme, via vera kosto estas inter tiu alia loko kaj la aranĝo, do  petu por tiu. Ĉiam estas la plej mallonga kaj plej malmultekosta ebleco  al kiu vi povas peti stipendion. Se vi volas peti stipendion por du  sinsekvaj aranĝoj, vi petu de via hejmo al aranĝo 1, por vojaĝo inter la  aranĝoj, kaj fine por la vojaĝo de aranĝo 2 ĝis via hejmo.
La ĝenerala regulo  estas ke vi elektu la plej malmultekostan vojaĝon, sed tio povas dependi  de diversaj cirkonstancoj, ekz. se vi estas grupo kiu kunvojaĝos kaj  povas iri pli malmultekoste per aŭto, aŭ se via vojaĝo fariĝos tre  komplika kaj longa. Se vi havas demandojn, dubojn aŭ proponojn - antaŭ  peti stipendion, unue demandu al ni per <svenska (a)  esperantoforbundet.se>.
Se vi venas de eksterlando, vi povas peti stipendion por la vojaĝo ene de Svedio. (Vidu la flankan informon por ekzemploj.)
Se vi volas vojaĝi pli lukse ol plej malmultekoste, vi petu stipendion  por la pli malmultekosta vojaĝo, sed tamen aĉetu pli kostan bileton.  (Ekz: vi volas iri de Stokholmo al Hernusando per 1-klasa bileto.  Prezentu al ni la koston por 2-klasa bileto en la sama trajno.) Sendu  viajn biletojn post la aranĝo, sed memoru ke vi nur povas ricevi tiom da  mono kiom vi unue petis.
       
Eblaj stipendioj
Ni uzas tri aĝ-grupojn kaj nur kalkulas tutajn jarojn, do ekz la "ĝis  20-jaraĝaj" grupo egalas al ĉiuj kiuj iĝas 21-jaraj iam dum la  koncerna jaro. Nur SEF-membroj povas ricevi la tutan stipendion. Svedaj  ne-membroj povas membriĝi samtempe al SEF (100 kr ĝis 20 jaroj,  200 kr por pli aĝaj). Por eksterlandanoj kaj svedoj kiuj ne volas  membriĝi en SEF ni ĉiukaze reduktas la subvencion per sumo egale al la membrokotizo.
       
100% stipendio

 • ĝis 20-jaraĝaj
 • ĝis 25-jaraĝaj studentoj/malsanuloj/maldungitoj (ni devas ricevi dokumenton pri via stato)

       
50% stipendio

 • ĝis 25-jaraĝaj
 • ĝis 30-jaraĝaj studentoj/malsanuloj/maldungitoj (ni devas ricevi dokumenton pri via stato)

25% stipendio

 • ĝis 30-jaraĝaj

Per la suba formularo vi povas sendi vian peton.

Se vi volas havi pli da informoj antaŭ ol peti, bv skribi rekte al sef-kontakt@esperantoforbundet.se aŭ vidu sub la SEF-menuo Kontakt. Ni respondos al vi kiel eble plej rapide.

Uzante la formularon sube, bv plenumi ĉiujn postulatajn kampojn. Ne eblas sendi se mankas informoj.
 
 
Mi akceptas viajn regulojn kaj kondiĉojn pri vojaĝstipendioj
Mi promesas ke ĉiu informoj en mia peto estas korekta.
Per la sendo de ĉi tiu formularo, vi akceptas niajn bazajn principojn de privateco.
captcha
"Reŝargi" ;Alternativa teksto de Reŝarga butono uzata por ŝanĝi la homkonfirmilan bildon

Funkciigita per Fox kontakto
 

 

Komentoj

 • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
TOP