Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

LA ESPERetO

  Namnet på vår medlemstidning är "La Espero" vilket betyder 'hoppet'. Vår blogg med snabba smånyheter kallar vi 'lilla hoppet', vilket också är en ordlek med 'reto' för nät, i förlängingen 'nätet'.

  La nomo de nia membrogazeto estas "La Espero". Nia blogo kun rapidaj novaĵetoj ni nomas LA ESPERetO.

Jubilea kongreso 2018

Skandinavisk Jubileumskongress 2018

Nästa år är det 100 år sedan den första skandinaviska esperantokongressen hölls i Göteborg. Detta, i kombination med att vi redan tidigare kommit överens med det danska esperantoförbundet DEA om ett gemensamt arrangemang, gjorde att vi började undersöka möjligheterna att även involvera det norska förbundet NEL. NEL accepterade inbjudan till samarbete, trots att de har sina årsmöten bara vartannat år och att 2018 för dem är ett ”mellanår”.

Vi kom fram till att en konferenskryssning mellan Köpenhamn och Oslo är ett både prisvärt och annorlunda arrangemang. Konferenspaketet kostar SEK 2.425:- per person och inkluderar båtresa tor, 2 övernattningar i delad dubbelhytt (tillägg SEK 400:- för egen hytt), 2 x frukostbuffé, en middagsbuffé inkl. dryck (öl, vin eller vatten), en trerätters sällskapsmeny (ej dryck) samt tillgång till konferenslokaler under överfarterna.

Båten avgår från DFDS-terminalen i Köpenhamn kl 16.30 torsdagen den 10/5 och återkommer lördagen den 12/5 kl 9.45.

Från Oslo går båten fredagen den 11/5 kl 16.30 och återkommer söndagen den 13/5 kl 9.45.

Du väljer själv i vilken stad du vill påbörja resan.

DEA och NEL kommer att erbjuda utflykt och/eller sightseeing i Köpenhamn och Oslo. De kommer också att boka plats på någon lämplig lunchrestaurang till den som så önskar. Information om kostnaderna för utflykter och lunch samt för transporterna till och från färjan i respektive stad kommer senare. Dessa kostnader betalas på plats, i lokal valuta.

 

Jubilea Skandinava kongreso 2018

Venontan jaron pasis 100 jaron post la unua skandinava kongreso de esperanto. Tial, kaj pro tio ke ni jam antaŭe interkonsentis kun la dana esperantoasocio DEA pri komuna kongreso, ni decidis esplori la eblecojn involvi ankaŭ la norvegan esperantoasocion NEL. NEL akceptis la inviton al komuna aranĝo, malgraŭ ke ĝia jarkunveno okazas nur ĉiun duan jaron kaj ne dum 2018.

Ni trovis ke surŝipa konferenco inter Kopenhago kaj Oslo estus kaj ekonomie favora kaj nekutima aranĝo. La konferenca pakaĵo kostas por persono po SEK 2.425 kaj inkludas ŝipvojaĝon dudirektan, 2 tranoktadojn en dividita dulita kabino (aldono por propra uzo SEK 400), 2 matenmanĝajn bufedojn, unu vespermanĝan bufedon kun trinkaĵo (biero, vino aŭ akvo), unu tri-pladan komunan vespermanĝon (trinkaĵo ne inkludita) kaj uzon de konferencsalonoj.

La ŝipo ekveturos de la DFDS-terminalo en Kopenhago je la 16.30-a horo ĵaŭde la 10-an de majo kaj revenos sabate la 12-an de majo je la 9.45-a horo.

De Oslo la ŝipo ekveturos vendrede la 11-an de majo je la 16.30-a horo kaj revenos dimanĉe la 13-an de majo je la 9.45-a horo.

 

Eblos elekti en kiu urbo oni volas komenci la vojaĝon.

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
TOP