Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

LA ESPERetO

  Namnet på vår medlemstidning är "La Espero" vilket betyder 'hoppet'. Vår blogg med snabba smånyheter kallar vi 'lilla hoppet', vilket också är en ordlek med 'reto' för nät, i förlängingen 'nätet'.

  La nomo de nia membrogazeto estas "La Espero". Nia blogo kun rapidaj novaĵetoj ni nomas LA ESPERetO.

Tut-Amerika Kongreso de Esperanto okazos en 2018 en Havano

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 698
2017-08-18
=================================================================

TUT-AMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO OKAZOS EN 2018 EN HAVANO

De la 11-a ghis la 17-a de februaro 2018, Havano gastigos la 9-an Tut-Amerikan Kongreson de Esperanto. La kongresa temo estos "Lingvoj kaj kulturoj: edukado por dauripova evoluo en La Amerikoj".

TAKE estas kongreso iniciatita de la Amerika Komisiono de UEA, kreita en 1994, sed la Unua Latinamerika Kongreso de Esperanto, antauulo de la nuna TAKE, okazis en julio 1978 en Mariljo, Brazilo, kie kunvenis kvincento da kongresanoj.

Tiamaniere, post tiu unua sukcesa renkontigho, la amerika regiono decidis okazigi, principe, chiu-trijaran kongreson, sed la realo ne ebligis tion plenumi akurate, tamen, tiel ghermis forumo por la amerika movado kunordige kun la Amerika Komisiono de UEA kaj la respektivaj landaj asocioj. 

Aliflanke, dum la 90-aj jaroj, Havano farighis unu el la plej vizitataj urboj de Kubo kaj de tiam chiujare akceptas plurcentmilojn da turistoj el chiuj mondopartoj kaj el la tuta lando.

Kiel estas sciate, Kubo kaj Kuba Esperanto-Asocio [http://www.esperanto.cult.cu] havas jam longjaran sperton en la organizado de internaciaj eventoj, nome, la 75-a UK en 1990, la 6-a TAKE en 2004, la 95-a UK en 2010 lige kun ILEI-konferencoj, Junularaj Kongresoj kaj Infanaj Kongresetoj, interalie.

Stabila kaj sperta aktivularo kaj novaj generacioj de esperantistoj sin preparas por bonvenigi la internacian kongresanaron, kiu povos propraokule konstati la vivantecon de la kuba movado kaj aparte laboros por plifortigi la regionan komunumon kun chiuj bonvolaj homoj pretaj levi la torchon de Esperanto en la kontinento.

Lau la programo provizora oni antauvidas prelegojn pri la kongresa temo, seminariojn, fakajn kunsidojn, AMO-seminarion, forumojn, kulturajn spektaklojn, ekskursojn, dum-, antau- kaj postkongresajn. 
Kadre de la kongreso okazos la jara renkontigho de la kubaj esperantistoj kaj kunsido de la Komitato de KEA, la supera gvidorgano de la Asocio. Ni esperas akcepti 150-200 partoprenantojn. Bonvenon en Havano!

Loka Kongresa Komitato

Retejo de la 9-a TAKE: http://www.esperanto.cult.cu
                       * * * * *

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
TOP