Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Roloj en la Arkiva projekto  

Gvida konsilio:

Ann-Louise Åkerlund, SEF

Anna Ritamäki-Sjöstrand, E-G

Tomas Jansson, E-G (ankaŭ estro de Stella kaj Fas 3-uloj)

Laboranto:

Stella Lindblom

Kunhelpantoj:

Anita Dagmarsdotter, antaŭa projektlaboranto pri la biblioteko, spertulo pri arkivado

Sten Svenonius, estris la arkivan projekton de la Malmö-klubo

 

   

Lådor dag 1

Detaloj

I första lådan hittade vi en massa material från John Lundgren i Hedemora. Han gav ut tidningar och korresponderade. Han skrev 1909 "Striden mot esperanto" där han är bekymrad för att folk strider om detaljer, ofta utan att ens begripa vad de pratar om. Vi hittade även "Rondiranta gazeto de klubo 'Ĉiam pli bone'" ett cirkulär som skickades runt. Till vilka och varför? Klart är att här finns en massa godis att ägna tid åt. (Bild till höger: Stella öppnar den allra första lådan.)

I samma låda fanns material från Malmgren rörande UEA 1935-36, dokument om Esperanto-institutets radiopetition 1945, Stokholma instruista klubo, papper om Skandinavia kongreso en Gotenburgo 1918, norda kunlaboro 1935-38 och en del annat. Spridningen är stor och möjligen har detta hamnat tillsammans vid flytten från Brunnsgatan. Allt ligger i en prydlig rad i hyllan för närmare analys.

En stor låda från Barnhusgatan (SLEAs lokal) är full med gamla tidningar, mest från andra länder. Det är ju upp till utgivaren att ha hand om sitt eget arkiv, men man kanske ändå ska titta igenom och se vilka årgångar det är och höra med respektive land/organisation. Svenska arkiv är i vilket fall som helst inte intresserade av utländska tidskrifter.

I låda 23 finns "Gazetoj, bele binditaj"; Svenska Arbetaresperantisten, Laborista esperantisto, Libera laboristo, samt något mer. Bananlådan nr 35 innehåller tidningar. Arbetaresperantisten, Tidningen Esperanto 1910-14. Kartong nr 29 innehåller "Gazetoj binditaj" och böcker i esperantologi, tysk-eo-tysk ordbok och liknande. Det verkar alltså inte höra till arkivet, utan till biblioteket.

Apelsinlådan nr 28  innehåller "Politiko". Lådan innehåller en svart hopknuten plastpåse med en papperspåse numrerad "16" innehållande plastpåsar med revolutionär esperantolitteratur. (Det var inget speciellt med alla förpackningslager för just den här lådan - så ser var och varannan låda ut.)

Låda 18 innehåller idoböcker och -tidskrifter.

Innehållslisteplastpåsen för låda 15 har många och tydliga spår av muständer. Den innehåller tidningsurklipp 1929-41. Denna låda hänvisar även till låda nr 16. Denna låda visade sig i sin tur innehålla ännu fler tidningsurklipp, dock utan årtal.

Låda nr 5 lovar mer av intresse. "Äldre årsmöteshandlingar: Årsmöte Stockholm 1931, Bilagor till protokoll mm 1932-50, Årsberättelse 1934, Kongresa gazeto 1943+44, Karlskoga 1944, Div handl. till och från SEF sekr. 1945, Div dagordningar 1949-52, Stockholm 1948". Den innehåller "SEF-material", bl a med en bild som verkar vara från 30-talet. Den låg bredvid material från kongressen 1934. Vi skannar den och lägger upp den om någon känner igen någon så att vi kan artbestämma fotot med var, när och vilka.

Låda nr 26 innehåller "Religio" vilket ju beroende på perspektiv kan vara vad som helst. Det är böcker. Vi ställer undan den i bokgarderoben.

Låda 17 visade sig innehålla böcker. Böcker om planspråk, dvs ido, mondial, occidental etc. (Bilden: Anita gnetar med en motvillig knut.) Även låda 19 var full av idoböcker, -tidningar och -info. Eh... vän av ordning frågar sig; vad gör den här?

Låda 20, eller om det är 1, båda siffrorna stod flera gånger på kartongen, innehöll paket med böcker. De är förmodligen förlagsfräscha exemplar som legat nedpackade i alla år. Anita såg trött ut och muttrade något om att hon la ner ett helt år på att leta upp så felfria ex som möjligt till referensbibliotek, och så låg de här och jäste i en låda hela tiden utan att säga något.

Efter en välbehövlig kafferast hamnade den stora kartongen nr 36 på undersökningsbordet. Den innhåller "Gamla affischer från UK och föredragsturnéer, svenska".

Låda nr 32 innehåller "äldre, ganska fula tidningar". Utan inbördes ordning ligger här Esperanto triumfonta 1921-24 samt Sennacieca Revuo 1933-38.

Kartong 27 innehåller böcker ur kategorin "Politik".

Nr 25 innehåller böcker och tidskrifter av okänt slag.

Nr 4 innehåller "äldre handlingar, Stockholm UK-34, ETK, protokollsbok, medlemsförteckning mm." Här ligger även en kopia av SEI-Radiotjänst 1945, La Espero-prenumeranter 1925, SEF-brev 1930-39, ido-läroböcker mm, äldre broschyrer. De är uttryckligen "inte ordnad efter innehåll" och det är precis så som de offentliga arkiven vill ha det när vi skickar in saker.

Nr 20 (andra exemplaret...) innehåller ido-gazetoj, Tidskriften Progreso 1908-12 samt 1931-67.

Nr 21 innehåller ido-gazetoj, Svenske idisten, Svensk världsspråkstidning och liknande.

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
   
© EsperantoSverige 2012