Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Om klubben

Klubben startade år 1980.

Under 2012 var vi 21 medlemmar.

Verksamheten är lågmäld - de flesta ägnar sig åt nationella frågor eller hakar på de evenemang Stockholms Esperantoförening erbjuder.

Vi har blivit lite av en "övrigt"-förening med medlemmar spridda över stora delar av Sverige.

Året som gick på Södertörn 2012

Varje år skickar Roland Lindblom ut ett litet kåserande brev till medlemmarna i Södertörnsklubben för att sammanfatta året som gått. Här kommer 2012 års utskick i något förkortad version. Roland är en central gestalt i den svenska esperantovärlden och har många kontakter med omvärlden för att outtröttligt sprida lite ljus över det faktum att esperanto finns, används och fungerar.

2012 var ett år då många esperantistoj, runt om i världen, firade 125-årsjubileum med extra arrangemang.

I Helsingborg, där SEF (Svenska Esperanto-förbundet) höll sin årskongress, blev jag uppringd av två radioprogram och intervjuad. I det ena fallet av Erik Blix i P4.

Även tidningar hörde av sig och ville skriva om Esperanto. Jag hade ett långt telefonsamtal med en journalist som skriver för TT. Han skrev en bra artikel som kom in i Svenska Dagbladet och GP. Den artikeln ledde till att Skånska Dagbladet ville intervjua någon lämplig esperantist i Skåne. Det blev en stor artikel med 22-åriga Jasmin Svenonius i Malmö. Hon växte upp med esperanto som ett av sina tre modersmål.

Svenska FN-förbundet (där SEF är medlemsorganisation) aviserade om föredrag av Jan Eliasson 29e maj vilket jag anmälde mig till. Eliasson är numera biträdande generalsekreterare i FN och var bland annat med i Honora komitato på världskongressen i Göteborg 2003. Med på föredraget var även Carolina Klüft och jag hade chansen att fråga om hennes engagemang inom FN samt överlämna en Nyckel varvid jag informerade om att UEA har ett slags medlemskap i UNESCO sedan 1954.

När Eliasson avslutat föredraget gick han rakt mot mig och sa "Se här! Här har vi esperanto!". Vi skakade hand och jag påminde honom om att FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna han pratat om författades av en grupp där även den kände Australiske FN-ambassadören, tillika ordförande i det australiska esperantoförbundet, ingick. Jag passade på att nämna att Fidel Castro ställde upp för esperanto, och att jag råkat få skaka hand med Castro...

Efteråt kom FN-förbundets ordförande fram till mig och påpekade att han visste att det fanns andra esperantister som är aktiva inom FN-verksamheten. En tidningsredaktör som stod bredvid mig, frågade hur jag skulle rangordna handskakningarna mellan Castro och Eliasson.

Flera av Södertörnsklubbens medlemmar gör mycket för esperanto i Sverige. Hokan Lundberg är med i SEF-styrelsen och har i informationssyfte arbetat fram information om språket - något som snart kan läggas ut på internet. Hokan med "esperantofamilj" blev intervjuade i Hemmets Journal förra året. Ulla Luin bistår SEF-styrelsen med hjälp på flera sätt. Ulla och jag arrangerade och övervakade examensskrivningarna som hölls i Esperanto-Gården, Lesjöfors i juni. Denna examen skedde för esperantister i ett flertal länder vid samma tidpunkt. Sex svenska esperantister kom till Lesjöfors och deltog.

På tal om SEF-styrelsen kan man notera att några andra av klubbens medlemmar tidigare varit med i SEF-styrelsen, som Bengt Nordlöf och Kerstin Rohdin. Bengt är även med i Esperanto-Gårdens styrelse, och Kerstin håller studiecirkel i Södertälje och sprider i övrigt kunskap om esperanto där hon råkar vara - även i Finland.

Själv har jag börjat leda en kurs för kvinnor som är blinda. Fyra av dem har tidigare erfarenheter, men två är nybörjare.

Eventuellt kan det bli en nybörjarkurs på ABF i Stockholm. Den är planerad att starta 30 januari - om det blir några anmälningar.

Det arbetas på en ny internetsida, Esperantosverige.se. Den är avsedd att innehålla alla klubbar, alla sektioner, Esperanto-Gården, Esperantoförlaget, Esperantoinstitutet och SEF, för att visa upp vad som finns av esperanto i Sverige. Vår klubbmedlem Stella Lindblom leder detta arbete ihop med flera andra. Några klubbar finns redan med.

Jag vill sluta med att meddela att årsavgiften inte höjts! 200:- för klubbmedlem och tidning. 300:- för familj och ett ex av La Espero. 100:- för ungdom upp till och med åldern 20 år.

BONAN NOVAN JARON!

 

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton

Våra aktiviteter

Neniu planita evento!