Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Om klubben

Klubben startade år 1980.

Under 2012 var vi 21 medlemmar.

Verksamheten är lågmäld - de flesta ägnar sig åt nationella frågor eller hakar på de evenemang Stockholms Esperantoförening erbjuder.

Vi har blivit lite av en "övrigt"-förening med medlemmar spridda över stora delar av Sverige.

Blogo de Södertörn

Interesa esperanto-renkontiĝo en Brandbergen

En septembro okazis en Brandbergen interesa prelego pri Tove Jansson, kiu ĉi tiun jaron celebras 100-jaran datrevenon de sia naskiĝo. Saliko (Raita Pyhälä, el Finnlando) venis prelegi. Dum la somero ŝi prelegis pri Tove Jansson en BET 50 en Rigo kaj dum jubilea kunveno en Helsinko. Ŝia artikolo pri Tove Jansson aperis en Zagreba Esperantisto.

La prelego en Brandbergen kolektis kvardekonon da aŭskultantoj, inter ili 5 esperantistoj el Stockholm. La ĉefino de ”Seniorcentro” faris grandan laboron por reklami pri la prelego per afiŝoj, anonco en loka gazeto instigi homojn veni. La salono estis plena. La etoso estis bona. La ĉefino Maud metis grandajn bildojn sur muro pri artaĵoj de Tove Jansson, kiu ne nur estis patrino de Mumin-troloj, sed ankaŭ fama artisto. Iu kolektis Mumin-bildojn kaj faris etan ekspozicion. Tre grave estis, ke multaj kunlaboris en la efektivigo de la evento. Svedlingva finnino, kiu logas en Brandbergen, laŭtlegis el la libro ”Vem ska trösta Knyttet”. Mi legis citajojn el memorlibro, kiun Tove Jansson verkis pri sia infanaĝo ”Bildhuggarens dotter”. Saliko konigis al ni plurajn flankojn de Tove Jansson, kiujn plej multaj en la publiko ne konis. Mi interpretis la prelegon kaj ĝuis, ke mi ankoraŭ kapablas tion fari, kion mi antaŭ jaroj ofte faris kaj tre ĝuis.

Post la prelego ni kun Roland Lindblom vojaĝis al la biblioteko en Västerhaninge, kie okazis ekspozicio pri Tove Jansson kaj pri ŝiaj Mumin-libroj kun demandoj por respondi. Saliko gajnis premion per siaj respondoj kaj ricevis libron.

Postan semajnon ni vojaĝis per Hurtigruten en Norvegio. Tiam ni faris multan informadon pri esperanto. Ni parolis kun la respondanto pri kulturo sur la ŝipo. Krome li multe interesiĝis pri lingvoj kaj mem konis plurajn. Mi proponis, ke li kontaktu UEA por havigi materialon pri esperanto en diversaj lingvoj – eble ankaŭ lerno-materialon, ĉar troviĝis kolektoj da libroj en diversaj ”ĉambroj”
surŝipe.

Ĉu la Hurtigruten-ŝipo ”Midnattsol” fariĝos esperanto-ŝipo?

Septembro 2014

Kerstin Rohdin

Komento (1) Vizitoj: 2174

Till medlemmarna i Södertörns Esperantoklubb.

2013 hölls den stora UEA-kongressen i ett soligt och vackert Reykjavik. Bland de drygt 1000 deltagarna fanns 4 av klubbens medlemmar; Ulla Luin, Stella Lindblom, Bengt Nordlöf och klubbordföranden Roland Lindblom.

Stella L. fanns med i kongressens program. ett föredrag om nya ”esperantofönstret” i Sverige: www.esperantosverige.se

Vid invigningen i nya konserthuset höll Islands president välkomsttal, i rollen som kongressens Alta Protektanto.

Där meddelades även, att tre UEA-medlemmar fått äran att bli hedersmedlemmar. Bland dem Roland Lindblom från Haninge.

Islands klimat? temperatur hade stigit med tre grader! Det berättade chefen för väderleksrapporterna i statliga TV-sändningarna. Han hade pluggat esperanto under våren, för att få chansen att berätta om Islands klimat för internationell publik. Under kongressveckan fanns även text på esperanto i väderleksrapporterna!

Svensk ordförande i AKADEMIO de ESPERANTO!

En av Englands mest kända lingvister, John Wells avgick i höstas och Christer Kiselman, som tidigare varit vice ordförande blev vald till ny ordförande. NI GRATULAS LIN!

Zamenhof var duktig i språk och matte – professor Kiselman är duktig i matematik och språk.

Kerstin Rohdin var inte i Reykjavik, men deltog i 1-a Adriatika Feriado i Kroatien. Hon var även med i Polen, när föreningen Torento bildades. Kerstin har besökt esperantister i Prag och Finland. Hon har haft gäster hemma från Ungern, Frankrike och Finland. Dessutom leder hon konversation i en grupp som träffas ungefär en gång i månaden. Deltagare från Nynäshamn, Södertälje, Stockholm.

Bengt N. som bor i Farsta och Borlänge, reser ofta ut i Europa och deltar i esperantoträffar. Han har länge engagerat sig i Esperanto-Gården i Lesjöfors.

Ulla Luin är vår kassör. Hon är revisor i SEF och Esperanto-Gården. Hon skriver artiklar för La Espero och är mycket engagerad i SEFs verksamhet.

Skriver för La Espero gör också Kerstin, Stella och ibland jag själv. Senast var det en liten artikel om NYCKELHARPA. Det har inte funnits något vedertaget namn på nyckelharpa. I svensk-esperanto ordbok av Vilborg, står det VJELO. Vjelo är en vevlira. Jag kontaktade Martin Strid, som kan mycket om musik och instrument, för att få fram ett namn. KLAVIOLONO KLAVO = tangent i klaviatur. Spelas med stråke som på fiol = VIOLONO.

Martin spelar fiol så bra att han utsetts till riksspelman!

Årsmötet 2013 hölls i Brandbergen hos Roland Lindblom.

Styrelsen består av Roland Lindblom, Ulla Luin, Kerstin Rohdin, suppl Anders Sundman.

Revisorer är Mats Tallberg och Åke Sandin.

Föreningen är medlem i Tyresö Närradio.

Årsavgiften är fortfarande 200:- för enskild medlem med tidning. Medlem under 20 år betalar 100:-

Om någon vill ha Stockholmklubbens programblad kostar det 50:- (inbetalningskort bifogas)

 

Hälsningar från ordförande Roland Lindblom samt Ulla Luin och Kerstin Rohdin

 

Komento (0) Vizitoj: 2483

Året som gick på Södertörn 2012

Varje år skickar Roland Lindblom ut ett litet kåserande brev till medlemmarna i Södertörnsklubben för att sammanfatta året som gått. Här kommer 2012 års utskick i något förkortad version. Roland är en central gestalt i den svenska esperantovärlden och har många kontakter med omvärlden för att outtröttligt sprida lite ljus över det faktum att esperanto finns, används och fungerar.

2012 var ett år då många esperantistoj, runt om i världen, firade 125-årsjubileum med extra arrangemang.

I Helsingborg, där SEF (Svenska Esperanto-förbundet) höll sin årskongress, blev jag uppringd av två radioprogram och intervjuad. I det ena fallet av Erik Blix i P4.

Även tidningar hörde av sig och ville skriva om Esperanto. Jag hade ett långt telefonsamtal med en journalist som skriver för TT. Han skrev en bra artikel som kom in i Svenska Dagbladet och GP. Den artikeln ledde till att Skånska Dagbladet ville intervjua någon lämplig esperantist i Skåne. Det blev en stor artikel med 22-åriga Jasmin Svenonius i Malmö. Hon växte upp med esperanto som ett av sina tre modersmål.

Svenska FN-förbundet (där SEF är medlemsorganisation) aviserade om föredrag av Jan Eliasson 29e maj vilket jag anmälde mig till. Eliasson är numera biträdande generalsekreterare i FN och var bland annat med i Honora komitato på världskongressen i Göteborg 2003. Med på föredraget var även Carolina Klüft och jag hade chansen att fråga om hennes engagemang inom FN samt överlämna en Nyckel varvid jag informerade om att UEA har ett slags medlemskap i UNESCO sedan 1954.

När Eliasson avslutat föredraget gick han rakt mot mig och sa "Se här! Här har vi esperanto!". Vi skakade hand och jag påminde honom om att FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna han pratat om författades av en grupp där även den kände Australiske FN-ambassadören, tillika ordförande i det australiska esperantoförbundet, ingick. Jag passade på att nämna att Fidel Castro ställde upp för esperanto, och att jag råkat få skaka hand med Castro...

Efteråt kom FN-förbundets ordförande fram till mig och påpekade att han visste att det fanns andra esperantister som är aktiva inom FN-verksamheten. En tidningsredaktör som stod bredvid mig, frågade hur jag skulle rangordna handskakningarna mellan Castro och Eliasson.

Flera av Södertörnsklubbens medlemmar gör mycket för esperanto i Sverige. Hokan Lundberg är med i SEF-styrelsen och har i informationssyfte arbetat fram information om språket - något som snart kan läggas ut på internet. Hokan med "esperantofamilj" blev intervjuade i Hemmets Journal förra året. Ulla Luin bistår SEF-styrelsen med hjälp på flera sätt. Ulla och jag arrangerade och övervakade examensskrivningarna som hölls i Esperanto-Gården, Lesjöfors i juni. Denna examen skedde för esperantister i ett flertal länder vid samma tidpunkt. Sex svenska esperantister kom till Lesjöfors och deltog.

På tal om SEF-styrelsen kan man notera att några andra av klubbens medlemmar tidigare varit med i SEF-styrelsen, som Bengt Nordlöf och Kerstin Rohdin. Bengt är även med i Esperanto-Gårdens styrelse, och Kerstin håller studiecirkel i Södertälje och sprider i övrigt kunskap om esperanto där hon råkar vara - även i Finland.

Själv har jag börjat leda en kurs för kvinnor som är blinda. Fyra av dem har tidigare erfarenheter, men två är nybörjare.

Eventuellt kan det bli en nybörjarkurs på ABF i Stockholm. Den är planerad att starta 30 januari - om det blir några anmälningar.

Det arbetas på en ny internetsida, Esperantosverige.se. Den är avsedd att innehålla alla klubbar, alla sektioner, Esperanto-Gården, Esperantoförlaget, Esperantoinstitutet och SEF, för att visa upp vad som finns av esperanto i Sverige. Vår klubbmedlem Stella Lindblom leder detta arbete ihop med flera andra. Några klubbar finns redan med.

Jag vill sluta med att meddela att årsavgiften inte höjts! 200:- för klubbmedlem och tidning. 300:- för familj och ett ex av La Espero. 100:- för ungdom upp till och med åldern 20 år.

BONAN NOVAN JARON!

 

Komento (0) Vizitoj: 2981

Våra aktiviteter

Neniu planita evento!