Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

La Venkonta Stelo - Esperantoklubo de Norrköping

Printi

Logotipo de la klubo de NorrköpingLa 10an de majo 1913 fondiĝis la esperantoklubo La Esperanta Stelo en Norrköping. Ĉefinicianto estis la poste internacie fama speleologo (grotesploristo) Leander Tell. Tiu klubo ĉesis en 1916, sed nova klubo fondiĝis la 4an de aprilo 1929 kun la nomo La Venkonta Stelo. Ĝi havis en la komenco 20 membrojn kaj inter ili 3 membrojn de la antaŭa klubo nome Leander Tell, Eva Tibbling kaj la poste fama radiovoĉo Sven Jerring.

Prezidanto de la nova klubo dum la 5 unuaj jaroj fariĝis Josef Pihlström. La membraro rapide kreskis danke al grandskalaj publikaj esperantokursoj gviditaj de la estona lektoro

 Henrik Seppik kaj la rumana redaktoro Tiberio Morariu. De 1932 ĝis 1939 la klubo luis la somerhejmon Framnäs ĉe la golfo Bråviken. Tie oni povis ĝui belan naturon kaj uzadon de la internacia lingvo, ĉar ofte venis kaj restadis esperantistoj el tuta Eŭropo.

En 1941 grupo de esperantistoj aĉetis la somerhejmon Granebo en Jursla, kiun la klubo povis uzi. Tie oni aranĝis feriajn kaj junularajn kursojn kaj aliajn aktivaĵojn. Tamen la socia transformiĝo rezultigis ke eksterurba somerhejmo iĝis kun la tempo malpli uzata kaj ĝi estis vendita en 1955.

Poste sekvis pli ol dudekjara periodo kun Nils Johansson kiel prezidanto. Li kaj lia edzino Alice disponigis en sia hejmo propran lokalon por la esperantoklubo, kie oni povis havi bibliotekon kaj permanentan ekspozicion. En la sama domo la studorganizo NBV havis kursejon kaj tio donis eblecon por multaj homoj rigardi la ekspozicion.

En 1979 la klubo celebris sian 50-jariĝon per granda festo en kiu partoprenis multaj el aliaj kluboj inkluzive granda grupo da finnlandanoj el Tampere kaj Turku. La iama kursgvidanto Tiberio Morariu faris spritan paroladon kaj kun ĝojo konstatis ke inter la jubilantoj troviĝis kelkaj de liaj tiamaj kursanoj.

La klubo gastigis SEF-kongreson trifoje dum la unuaj 50 jaroj en 1933, 1950 kaj 1967. Kiam la unua klubo funkciis estis SEF-kongreso en Norrköping en 1915. Oni povas konstati ke la esperantistaro en Norrköping havis multajn tre engaĝitajn aktivulojn. Kelkaj memorindaj, ne antaŭe menciitaj ĉi tie, estas Sven Ragnar, Curt kaj Gun Alf, John Trygg, Anders Roos kaj nia majstra fotisto Sven Samelius.

Nova vigla epoko komencis en januaro 1980 kun la elekto de Haldo Vedin kiel prezidanto. En 1981 komencis jara transdono de La Migranta Pokalo, celata al tiu membro kiu faris la plej grandan progreson en Esperanto. Ĝin donacis nia energia membro Eugenio Mustea, kiu laboris kiel UN-eksperto en Angolo kaj tie gvidis kursojn en Esperanto. Post tio la klubo donas certan apogon al afrikaj esperantistoj. Alia grava novaĵo en tiu jaro estis nia kluba informilo Kelklinie pri…, kiun Henry Thomander iniciatis.

En la 1980-aj jaroj la esperantoklubo havis multajn internaciajn vizitantojn, viglan kursagadon kaj aleksteran informadon. La nombro de la membroj kreskis ĝis 83 en 1987, kaj inter ili pluraj junaj membroj. La SEF-kongreson en 1989 la klubo gastigis kiel pinto de sia 60-jara jubileo.

La 1990-aj jaroj daŭrigis kun simila sed iom stagnanta agado. La membronombro lante falis, ĉar tiuj kiuj estis junaj en la 1930-aj jaroj nun komencis forfali pro aĝo kaj kelkaj junaj membroj studis kaj trovis laboron en aliaj lokoj. Ĝojiga afero esti ke nia membro Sten Johansson fariĝis fama verkisto en Esperantujo.

Post la jarmila ŝanĝo la tendenco al stagnado de tradicia asocia agado en Eŭropo plene trafis la Esperantoklubon en Norrköping. Montriĝis malfacile varbi junulojn kun rezulto ke la membraro maljuniĝis. Malgraŭ tio la klubanoj kunvenis regule kaj okazigis diversajn arranĝojn. Haldo Vedin forlasis la prezidantecon de la klubo post 25 jaroj, sed li kontiuas kiel motoro kaj gvidas sufiĉe viglan kursagadon. Nia membro Agneta Emanuelsson estas engaĝita en la esperantomovado nacie kaj internace.

Pro la maljuniĝo de la membraro ni decidis forlasi la kutiman asocian strukturon por transiri al agado en pli loza formo. Do en 2013, 100 jaroj post la fondiĝo de la unua Esperantoklubo, komencas nova epoko por la esperantistaro en Norrköping.


La bondeziro de Doktoro Zamenhof al Leander Tell pro fondo de la esperantoklubo.
22/V 13
Kara Sinjoro
Al la klubo ”La Esperanta Stelo” en Norrköping mi sendas mian saluton kaj dezirojn de fruktoporta agado.
Via Zamenhof

Doktor Zamenhofs lyckönskan till Leander Tell med anledning av esperantoklubbens bildande.
22/V 13
Bäste herre
Till klubben ”La Esperanta Stelo” i Norrköping sänder jag min hälsning och önskningar om fruktbärande verksamhet.
Eder Zamenhof

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton

Kontakter i Norrköping

Det händer i Norrköping

Neniu planita evento!