Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Bonvenon

Bonvenon al Norrköping

Printi

  La Esperantoklubo de Norrköping ĉefe membrigas esperantistojn el Norköping, el cetera Östergötland kaj el Södermanland. Ni kolektiĝas ĉiumonate kaj multaj el ni ankaŭ ĉiusemajne partoprenas studrondojn. Ilin aranĝas la studorganizo NBV kaj ili okazas, same kiel la kunvenoj, en ties ejo en Åbygatan 2 en Norrköping.

Ni havas kontaktojn kun la tuta mondo, ne malplej kun la ĝemelurboj Tampere en Finnlando kaj Trondheim en Norvegio. Ni tradicie apogas la esperantomovadon en Afriko, ĉefe en Angolo, kie nia membro Eugeniu Mustea (1935-2003) laboris kiel UN-eksperto. Li tie gvidis kursojn en Esperanto, kaj tio fariĝis la semo de la angola esperantomovado.

Dum la printempo 2013, ekzakte 100 jarojn post la fondiĝo de la unua esperantoklubo en Norrköping, okazis profunda reorganizo de la

Esperantoklubo de Norrköping. Ni konstatis ke estas pli kaj pli malfacile engaĝi estraranojn, revizorojn kaj aliajn funkciulojn kaj decidis

forlasi la kutiman asocian strukturon. La celo estas ke la tempo kiun ni ĝis nun uzis por administra laboro ni estonte uzu por diversaj

esperantoktivecoj, studoj kaj ekstera agado.

Vi kiu interesiĝas pri Esperanto bonvolu kontakti iun el la sekvaj personoj:

 

 

 

Komento (0) Vizitoj: 2264

Välkommen till Norrköping

Printi

  Norrköpings Esperantoklubb samlar esperantister från främst Norrköping men även från andra delar av Östergötland och från  Södermanland. Vi träffas på möten en gång i månaden och många av oss deltar dessutom i studiecirklar varje vecka.Cirklarna bedrivs i studieförbundet NBV:s regi och hålls, liksom mötena, i dess lokaler på Åbygatan 2 i Norrköping.

 

Vi har kontakter över hela världen, inte minst med Norrköpings vänorter Tammerfors och Trondheim. Av tradition stöder vi esperantorörelsen i Afrika, framför allt i Angola, där vår medlem Eugeniu Mustea (1935-2003) arbetade som FN-expert 1978-1984. Han ledde där kurser i esperanto, vilket blev fröet till den angolanska esperantorörelsen.

Under våren 2013, exakt 100 år efter det att den första esperantoklubben bidades i Norrköping, skedde en radikal förändring av Norrköpings Esperantoklubb. Vi konstaterade att det blir allt svårare att hitta styrelsemedlemmar, revisorer och andra funktionärer och beslutade oss för att slopa den gängse föreningsstrukturen. Målet är att den tid som hittills lagts på administrativa sysslor i stället skall användas till olika esperantoaktiviteter, studier och utåtriktad verksamhet.

 

Du som är nyfiken på esperanto kan kontakta någon av följande personer:

 

 

 

Komento (0) Vizitoj: 2657

Kontakter i Norrköping

Det händer i Norrköping

Neniu planita evento!