Bonvenon kara membro!Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

La kluba jaro 2015

Sabate la 20-an de februaro 2016 Klubo Esperantista de Helsingborgo havis sian jarkunvenon. La tuta estraro kaj la revizoroj estis reelektitaj. Jen la raporto pri la pasinta jaro (bedaŭrinde nur en la sveda lingvo):

 

Föreningens styrelse har under året varit:

Ordförande:                            Ann-Louise Åkerlund

Vice ordförande:                      Helga Holmgren

Kassör:                                   Dan Palm

Suppleant:                              Jill Hilford

Revisorer:                               Marie Schwabe, Lena Åradsson

 

Vid årsmötet den 23 februari 2013 i Café Birger togs enhälligt beslut om att minska styrelsen till tre personer, ordförande, vice ordförande och kassör, samt en suppleant, som alla väljs växelvis för två år. I tur att avgå vid årsmötet 2016 är Ann-Louise, Dan och Jill.

Förutom årsmötet den 21 februari 2015 har tre månadsmöten hållits i Café Birger. I anslutning till årsmötet arrangerade deltagarna en utställning i bibliotekets foajé med anledning av Modersmålets Dag 21/2 och Semajno de Internacia Amikeco. Aprilmötet ersattes av deltagande i Malmö-klubbens Printempa Festo. Klubbmötet inställdes i januari på grund av ordförandens resa i Asien och studiecirkeln startade först i februari av samma anledning. Den 13 juni inbjöd klubben till en guidad promenad i Fredriksdals friluftsmuseum under ledning av Jill Hilford. Verksamhetsåret avslutades med en träff hos Lena Åradsson som bjöd på glögg och mycket gott kaffebröd.

Studiecirkeln har under året fortsatt som en konversations- och diskussionscirkel. Vi har särskilt studerat texter ur La Ondo de Esperanto om kända personer med anknytning till esperanto och har börjat gå igenom konflikter inom esperantorörelsen, deras orsaker och utveckling. Vi pratar också om aktuella ämnen som vi hört eller läst i media, eller händelser vi varit med om.

 Föreningen har under året varit ansluten till SEF, ABF och Folkrörelsearkivet.

Två styrelsemedlemmar i klubben är ordinarie ledamöter i Svenska Esperantoförbundets styrelse. Medlemstidningen La Espero redigeras av en av våra medlemmar och expedieras från Helsingborg.

 Kontakt med föreningarna i Malmö och Köpenhamn har hållits vid ett flertal tillfällen. Bland annat deltog vi i Malmöklubbens vårfest i april och ett par klubbträffar.  

 Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 9 personer.

 

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
Joomla templates by Joomlashine