Bonvenon kara membro!Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Jarraporto pri 2014

Helsingborgs Esperantoförenings Årsrapport för 2014

 

Föreningens styrelse har under året varit:

 

Ordförande:                           Ann-Louise Åkerlund

Vice ordförande:                    Jill Hilford

Kassör:                                   Dan Palm

Suppleant:                              Helga Holmgren

Revisorer:                              Marie Schwabe, Lena Åradsson

 

Vid årsmötet den 23 februari 2013 i Café Birger togs enhälligt beslut om att minska styrelsen till tre personer, ordförande, vice ordförande och kassör, samt en suppleant, som alla väljs växelvis för två år. I tur att avgå vid årsmötet 2015 är Ann-Louise, Jill och Helga.

 

Förutom årsmötet den 22 februari 2014 har fyra månadsmöten hållits, varav ett hemma hos Dan och de övriga i Café Birger. I anslutning till mötet de 5 april deltog Ann-Louise i Öppen berättarscen och berättade om det ord som öppnade hennes ögon för esperantos ordbildningssystem. Septembermötet inställdes på grund av att två medlemmar deltog i SEF-styrelsens möte i Uppsala och novembermötet ställdes in på grund av att ordföranden representerade SEF vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå.

 

Den 8 mars firade klubben sitt 80-årsjubileum i hyresgästlokalen på Ättekullagatan. Peter bjöd på god mat och Anna Burenius från La Perdita Generacio underhöll tillsammans med sin kamrat Anne Sjölin. Speciellt inbjuden var Ulla Nordh som firade 60-årsjubileum som esperantist.

 

Studiecirkeln har under året övergått till att bli en konversations- och diskussionscirkel. Vi pratar om aktuella ämnen som vi hört eller läst i media, eller händelser vi varit med om. Terminen avslutades med ett gemensamt restaurangbesök.

 

Föreningen har under året varit ansluten till SEF, ABF och Folkrörelsearkivet.

 

Två styrelsemedlemmar i klubben är ordinarie ledamöter i Svenska Esperantoförbundets styrelse. Medlemstidningen La Espero redigeras av en av våra medlemmar och expedieras från Helsingborg. Även SEF:s medlemsregister handhas av en av våra medlemmar.

 

Kontakt med föreningarna i Malmö, Lund och Köpenhamn har hållits vid ett flertal tillfällen. Bland annat deltog vi i Malmöklubbens vårfest i april och höstfest i oktober.  Under Kristihimmelsfärdshelgen åkte Ann-Louise med några danska esperantister till Herzberg. Klubben har återupptagit kontakten med Helsingborgs FN-förening och deltog i deras träff den 8 december.

 

Ann-Louise deltog i årets Universala Kongreso i Buenos Aires och representerade SEF under Movada Foiro, där organisationer anslutna till UEA har möjlighet att visa upp sig och sin verksamhet.

 

Medlemsantalet har sjunkit, bl a på grund av medlemmars frånfälle, och uppgick vid årets slut till 8 personer.

 

 

Helsingborg i februari 2015  

STYRELSEN

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
Joomla templates by Joomlashine