Bonvenon kara membro!Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Helsingborga blogo

Frusomera renkontiĝo

Klubo Esperantista de Helsingborgo havis rostofeston la 10-an de junio en la ĝardeno de la prezidanto. Ĉeestis ses klubanoj kaj du vizitantoj el Malmö kaj Sundsvall.

Ann-Louise

 

Komento (0) Vizitoj: 359

Jarraporto pri 2016

Helsingborgs Esperantoförenings Årsrapport för 2016

 Föreningens styrelse har under året varit:

Ordförande:                          Ann-Louise Åkerlund

Vice ordförande:                   Helga Holmgren

Kassör:                                 Dan Palm

Suppleant:                            Jill Hilford

Revisorer:                             Marie Schwabe, Lena Åradsson

I tur att avgå vid årsmötet 2017 är Ann-Louise, Helga och Jill.

Förutom årsmötet den 20 februari 2016 har fem månadsmöten hållits i Café Birger. I anslutning till årsmötet arrangerade deltagarna en utställning i bibliotekets foajé med anledning av Modersmålets Dag 21/2 och Semajno de Internacia Amikeco. Klubbmötet inställdes i januari på grund av ordförandens resa i Asien och i mars på grund av hennes deltagande med ett bokbord i LittFest i Umeå. Den 14 juni inbjöd klubben till en resa med tåg genom Hallandsåstunneln och ett besök på Järnvägsmuseet i Ängelholm. Luciaträffen den 13/12 ställdes in då intresset visade sig för dåligt.

 Studiecirkeln fortsatte under vårterminen som en konversations- och diskussionscirkel men gjorde uppehåll under höstterminen. Vi har förhoppningar om att under nästa år kunna starta en liten nybörjarcirkel.

Föreningen har under året varit ansluten till SEF, ABF och Folkrörelsearkivet.

Vi har till årsskiftet 2016-2017 sagt upp vårt plusgirokonto, på grund av de höga kostnaderna för detta, och i stället antagit SEF:s erbjudande om central uppbörd av medlemsavgiften.

En medlem i klubben är ordinarie ledamot i Svenska Esperantoförbundets styrelse medan två arbetar med redigering och expediering av SEF:s medlemstidning La Espero.

Kontakt med föreningarna i Malmö och Köpenhamn har hållits vid ett flertal tillfällen. Bland annat deltog vi i Malmöklubbens vårfest i april och höstfest i oktober samt i ett par klubbträffar.  

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 9 personer.

Helsingborg i februari 2017  

STYRELSEN

 

Komento (0) Vizitoj: 645

Jarkunveno kaj ekspozicio

Helsingborgs Esperantoförening/Klubo Esperantista de Helsingborgo höll den 18:e februari sitt årsmöte, det 83:e, i Stadsbibliotekets kafé. Samtidigt invigdes en utställning som uppmärksammar den av Unesco år 2000 instiftade Internationella Modersmålsdagen 21/2, samt Internationella Vänskapsveckan, Semajno de Internacia Amikeco. Denna firas sedan 1960-talet under sista hela veckan i februari av esperantister över hela världen, efter en idé av Erik Carlén, dåvarande vice ordförande i det internationella esperantoförbundet UEA, Universala Esperanto Asocio.

 

La 83-a jarkunveno de Klubo Esperantista de Helsingborgo okazis la 18an de februaro en la kafejo de la Urba Biblioteko kun partopreno de preskaŭ la tuta membraro. Samtempe estis inaŭgurita ekspozicio kiu atentigas pri la de Unesco en la jaro 2000 proklamita Tago de la Gepatra Lingvo 21/2, kaj ankaŭ pri Semajno de Internacia Amikeco, kiu ekde la 1960aj jaroj estas celebrata de esperantistoj tra la mondo, laŭ ideo de Erik Carlén, tiama vicprezidanto de UEA.

Komento (0) Vizitoj: 624

La kluba jaro 2015

Sabate la 20-an de februaro 2016 Klubo Esperantista de Helsingborgo havis sian jarkunvenon. La tuta estraro kaj la revizoroj estis reelektitaj. Jen la raporto pri la pasinta jaro (bedaŭrinde nur en la sveda lingvo):

 

Föreningens styrelse har under året varit:

Ordförande:                            Ann-Louise Åkerlund

Vice ordförande:                      Helga Holmgren

Kassör:                                   Dan Palm

Suppleant:                              Jill Hilford

Revisorer:                               Marie Schwabe, Lena Åradsson

 

Vid årsmötet den 23 februari 2013 i Café Birger togs enhälligt beslut om att minska styrelsen till tre personer, ordförande, vice ordförande och kassör, samt en suppleant, som alla väljs växelvis för två år. I tur att avgå vid årsmötet 2016 är Ann-Louise, Dan och Jill.

Förutom årsmötet den 21 februari 2015 har tre månadsmöten hållits i Café Birger. I anslutning till årsmötet arrangerade deltagarna en utställning i bibliotekets foajé med anledning av Modersmålets Dag 21/2 och Semajno de Internacia Amikeco. Aprilmötet ersattes av deltagande i Malmö-klubbens Printempa Festo. Klubbmötet inställdes i januari på grund av ordförandens resa i Asien och studiecirkeln startade först i februari av samma anledning. Den 13 juni inbjöd klubben till en guidad promenad i Fredriksdals friluftsmuseum under ledning av Jill Hilford. Verksamhetsåret avslutades med en träff hos Lena Åradsson som bjöd på glögg och mycket gott kaffebröd.

Studiecirkeln har under året fortsatt som en konversations- och diskussionscirkel. Vi har särskilt studerat texter ur La Ondo de Esperanto om kända personer med anknytning till esperanto och har börjat gå igenom konflikter inom esperantorörelsen, deras orsaker och utveckling. Vi pratar också om aktuella ämnen som vi hört eller läst i media, eller händelser vi varit med om.

 Föreningen har under året varit ansluten till SEF, ABF och Folkrörelsearkivet.

Två styrelsemedlemmar i klubben är ordinarie ledamöter i Svenska Esperantoförbundets styrelse. Medlemstidningen La Espero redigeras av en av våra medlemmar och expedieras från Helsingborg.

 Kontakt med föreningarna i Malmö och Köpenhamn har hållits vid ett flertal tillfällen. Bland annat deltog vi i Malmöklubbens vårfest i april och ett par klubbträffar.  

 Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 9 personer.

 

Komento (0) Vizitoj: 3889

Internacia Tago de la Gepatra Lingvo

Ankaŭ ĉijare, 2016, ni starigis ekspozicion en la enirhalo de la urba biblioteko en Helsingborg, okaze de la Tago de la Gepatra Lingvo (aŭ Tago de la Patrina Lingvo) kaj Semajno de Internacia Amikeco.                                                                                                                                                                                                                                            

Komento (0) Vizitoj: 3283

Ekskurso al Fredriksdal

 

Klubo Esperantista de Helsingborgo

invitas al promeno en la ĝardeno kaj subĉiela muzeo de

Fredriksdal sabate la 13-an de junio

Ni renkontiĝos ĉe la enirejo je la 12-a horo. Jill gvidos nin en esperanto. Se vi ne emas kunporti kafo-korbon vi trovos kafejon en la parko. La enirbileto kostas SEK 70 (se vi ne posedas Kulturkortet) sed se ni estos granda grupo eble ni povos ricevi rabaton. Jen kiel trovi la enirejon:

Hitta till Fredriksdal

Fredriksdal är beläget på gångavstånd från centrum, nära motorvägarna E4 och E6 och har bra förbindelser med buss.

Utanför Helsingborgs centralstation (Knutpunkten) går buss nummer 1, 7 och 22 norrut - det vill säga mot Rådhuset. Stig på bussen vid Seven Eleven. Resan tar ungefär sju minuter. Kliv av bussen på Juelsgatan (Fredriksdalsentré). Gå förbi Tropikariet till Hävertgatan. Gå över Gisela Trapps väg. Efter cirka 150 meter kommer du till Fredriksdals huvudentré.

Bonvenon!

Komento (0) Vizitoj: 1619

Semajno de Internacia Amikeco

Por la dua sinsekva jaro la esperantoklubo en Helsingborg aranĝis ekspozicion en la urba biblioteko okaze de Semajno de Internacia Amikeco. Ĉi-foje ni ankaŭ atentigis pri la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, proklamita de Unesko.

 

 

 

Komento (0) Vizitoj: 1720

Jarraporto pri 2014

Helsingborgs Esperantoförenings Årsrapport för 2014

 

Föreningens styrelse har under året varit:

 

Ordförande:                           Ann-Louise Åkerlund

Vice ordförande:                    Jill Hilford

Kassör:                                   Dan Palm

Suppleant:                              Helga Holmgren

Revisorer:                              Marie Schwabe, Lena Åradsson

 

Vid årsmötet den 23 februari 2013 i Café Birger togs enhälligt beslut om att minska styrelsen till tre personer, ordförande, vice ordförande och kassör, samt en suppleant, som alla väljs växelvis för två år. I tur att avgå vid årsmötet 2015 är Ann-Louise, Jill och Helga.

 

Förutom årsmötet den 22 februari 2014 har fyra månadsmöten hållits, varav ett hemma hos Dan och de övriga i Café Birger. I anslutning till mötet de 5 april deltog Ann-Louise i Öppen berättarscen och berättade om det ord som öppnade hennes ögon för esperantos ordbildningssystem. Septembermötet inställdes på grund av att två medlemmar deltog i SEF-styrelsens möte i Uppsala och novembermötet ställdes in på grund av att ordföranden representerade SEF vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå.

 

Den 8 mars firade klubben sitt 80-årsjubileum i hyresgästlokalen på Ättekullagatan. Peter bjöd på god mat och Anna Burenius från La Perdita Generacio underhöll tillsammans med sin kamrat Anne Sjölin. Speciellt inbjuden var Ulla Nordh som firade 60-årsjubileum som esperantist.

 

Studiecirkeln har under året övergått till att bli en konversations- och diskussionscirkel. Vi pratar om aktuella ämnen som vi hört eller läst i media, eller händelser vi varit med om. Terminen avslutades med ett gemensamt restaurangbesök.

 

Föreningen har under året varit ansluten till SEF, ABF och Folkrörelsearkivet.

 

Två styrelsemedlemmar i klubben är ordinarie ledamöter i Svenska Esperantoförbundets styrelse. Medlemstidningen La Espero redigeras av en av våra medlemmar och expedieras från Helsingborg. Även SEF:s medlemsregister handhas av en av våra medlemmar.

 

Kontakt med föreningarna i Malmö, Lund och Köpenhamn har hållits vid ett flertal tillfällen. Bland annat deltog vi i Malmöklubbens vårfest i april och höstfest i oktober.  Under Kristihimmelsfärdshelgen åkte Ann-Louise med några danska esperantister till Herzberg. Klubben har återupptagit kontakten med Helsingborgs FN-förening och deltog i deras träff den 8 december.

 

Ann-Louise deltog i årets Universala Kongreso i Buenos Aires och representerade SEF under Movada Foiro, där organisationer anslutna till UEA har möjlighet att visa upp sig och sin verksamhet.

 

Medlemsantalet har sjunkit, bl a på grund av medlemmars frånfälle, och uppgick vid årets slut till 8 personer.

 

 

Helsingborg i februari 2015  

STYRELSEN

Komento (0) Vizitoj: 1761

Paĝo 1 de 2

Joomla templates by Joomlashine