Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Artikoloj

  Här ligger i princip alla artiklar som skrivits på EsperantoSverige. Du kan hitta dem genom kategorimenyn till vänster eller i tidsordning till höger. Använd sökfunktionen Serĉi för att hitta artiklar med vissa ord.

  Jen troviĝas pli malpli ĉiuj artikoloj skribitaj en EsperantoSverige. Vi povas trovi ilin per la kategoria menuo live aŭ en tempa ordo dekstre. Uzu la serĉilon Serĉi por trovi artikoloj kun specifaj vortoj.

Studrondo en la nordo

Detaloj

En Älvsbyn, malgranda urbo en suda Norrbotten, jam dum la somero okazas studrondo de esperanto, gvidata de 90-jara fervorulino Gunnel Nilsson, mem komencantino. Dum vojaĝo al mia hejmurbo mi kaptis la okazon viziti la grupon kaj transdoni iom da materialo.

Ann-Louise

Bosse kaj Gunnel

Carina kaj Irene

 

 

 

Komento (0) Vizitoj: 911

La Esperanto Societo de Norrbotten vidis la taglumon en ĝardeno en Luleå

Detaloj

Dimanĉe la 3-an de julio (2016) Luleå esperantosällskap – Luleo Esperanto Societo faris paŝon antaŭen por disvolvi sian agadon. Interesatoj pri esperanto en la proksima regiono estis invititaj al malfrua matenmanĝo (brunch) en la hejmo de la SEF-membro Lotta Lauritz en Ersnäs, Luleå. Al la renkontiĝo venis, krom la esperantisto Gabriel Erixon el Luleå, kvar personoj el Älvsbyn kiuj ĵus fondis studrondon pri esperanto. Kelkaj familianoj de la partoprenantoj ankaŭ ĉeestis, la aĝoj do variis inter 1 kaj 90 jaroj!

En la ĝardeno de Lotta okazis kvizo en kiu oni helpe de listo de planto-nomoj en esperanto devis provi trovi la ĝustajn plantojn en la ĝardeno. Malfacile por tiuj kiuj ankoraŭ estas plenaj komencantoj kaj ne havas ĝardenkultivadon kiel hobion.

Luleå Esperantosällskap dum pli ol 1,5 jaroj havis simplajn monatajn renkontiĝojn en iuj el la urbaj kafejoj por ekzerci kaj paroli pri esperanto, plejofte kun nur 2-3 partoprenantoj. – Nun ni vidas ke aperas pli kaj pli kiuj volas partopreni, el inter alie Älvsbyn, Boden kaj Piteå, kaj ni tial decidis ŝanĝi la nomon de la grupo al Norrbottens Esperantosällskap – Esperanto Societo de Norrbotten, diras Lotta. La ĉefa agado ankaŭ estonte estos simplaj kafejaj renkontiĝoj sed la societo estas malferma al novaj ideoj kaj aranĝoj.

Interesatoj povas sekvi Norrbottens Esperantosällskap en Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1538510189732578/

(Tradukis Ann-Louise Åkerlund)

Komento (0) Vizitoj: 907

Don Quijote de La Mancha, en bita eldono

Detaloj
Estimataj amikoj:
 
La 1-an de julio, kadre de la 75 Hispana Esperanto-Kongreso, estis prezentita la bita (elektronika) eldono de la traduko al Esperanto de la plej fama verko de la hispanlingva literaturo, Don Quijote de La Mancha.
 
La verko estas nun je la dispono de ĉiuj parolantoj de la internacia lingvo, libere kaj senpage, en formato epub. Vi povas trovi informon pri la projekto kaj la ligilojn al la verko, en la retadreso http://esperanto.es/quijote.
 
"La inĝenia hidalgo Don Quijote de La Mancha" estas unu el la simboloj de la hispana kulturo, kaj la tradukado de la verko al Esperanto estis dum multaj jaroj unu el la ĉefaj streboj de la esperantistoj en Hispanio kaj internacie. Post diversaj partaj provoj, fine en 1977 povis aperi la kompleta traduko de la verko, redaktita de Fernando de Diego kaj eldonita de la Fondumo Esperanto de Zaragozo.
 
Dum la lastaj jaroj skipo de esperantistoj ligitaj al Hispana Esperanto-Federacio intense laboris por produkti elektronikan version, kiu ebligos pli facilan aliron al la romano, kaj fine tiuj penoj kompletiĝis en tiu ĉi jaro, koincide kun la kunmemoro de la 400 datreveno de la morto de la aŭtoro Miguel de Cervantes.
 
La verko estas libere elŝutebla el la Bitoteko, la bita biblioteko de Hispana Esperanto-Federacio. Ĝi ankaŭ elŝuteblas el la Virtuala Biblioteko Miguel de Cervantes, la plej grava hispana institucio zorganta pri la hispanlingva literaturo en elektronika formato, kun kiu HEF interkonsentis pri la samtempa disponigado al la ĝenerala publiko. La adreso en tiu ĉi retejo estas http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-ingenia-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha/
 
 
José Antonio del Barrio
Federación Española de Esperanto (HEF)
http://www.esperanto.es/
Komento (0) Vizitoj: 985

Mondo-mapo pri esperantistoj

Detaloj

Novaĵservo RET-INFO / Lingvo-Studio

Mondo-mapo pri esperantistoj

Lastatempe mi kreis la retejon http://esperantujo.directory/ – ĝi estas simpla mondo-mapo de esperantistoj. Mi kreis ĝin por montri ke estas esperantistoj ĉie en la mondo, kaj ke Esperanto ja estas vivanta lingvo.

Do, bonvolu registriĝi, alŝuti foton pri vi, kaj ni plenigu ĝin kun amikaj vizaĝoj. Espereble ĝi helpos novajn esperantistojn trovi sin reciproke.

Martin Rue

[En la FB-grupo "Esperanto"]

----
Ndlr: La mapo povas esti impresa ilo por montri kaj pruvi la realan disvastiĝon de Esperanto-parolantoj. Por tio estas necese, ke registriĝu esperantistoj ankaŭ el malgrandaj, foraj kaj neeŭropaj landoj. Dankojn pro via eventuala helpo en tiu tereno. - L.S.

-------
Fonto: Ret-Info, LS

Komento (0) Vizitoj: 986

HEROLDO ESTAS AĈETITA – ĜI RENASKIĜOS EN 2017

Detaloj

"Heroldo de Esperanto" estas unu el la plej malnovaj Esperanto-gazetoj. Dum la lastaj jaroj ĉe la nuna eldonanto ĝi ofte malfruis, havis multajn problemojn – sed nun aperis espero pri ĝia revigliĝo.

Fabricio Valle (la antaŭa redaktoro de la revuo Esperanto) kaj Paulo Lima, partneroj en la entrepreno "Sociala Grupo Lexus" en Brazilio, aĉetis la gazeton "Heroldo de Esperanto" kaj eldonos ĝin ekde la jarkolekto 2017.

La ĝisnuna eldonanto Kooperativo de Literatura Foiro (membro de la pakto de G. Silfer) respondecas ankoraŭ pri la tuta jarkolekto 2016. La vendo ne koncernas la rajtojn pri la libroj: la rajtoj restas ĉe LF-koop kaj IIC.

Informoj pri la planoj de Lexus rilate la gazeton, fonditan de Teo Jung, aperos regule ĉe la Facebook-paĝo de la nova eldononto: https://www.facebook.com/lexussociala/

L.S.

-------
Fonto: Ret-Info, LS

Komento (0) Vizitoj: 980

Internacia EAQUALS kvalit-rekono por E-instruado en la Jagelona Universitato

Detaloj
La Esperanto-instruado en la Jagelona Universitato ricevis internacian nemovadan kvalit-rekonon de EAQUALS.
La agado de tiu organizaĵo interesos esperantistojn de ĉiuj kontinentoj.
 
EAQUALS estas internacia organizaĵo pri plej altaj kvalit-normoj en instruado de fremdaj lingvoj. Ĝi estas registrita en Britio. EAQUALS  konfirmas altan kvaliton de la instru-lerna procezo rigardata tutece, kiel instruado, ekzamenado, lernado kaj multaj aliaj gravaj elementoj ligitaj kun lingvoinstruado.

EAQUALS partoprenas en laboroj de la Konsilio de Eŭropo, ĝi ankaŭ estas konsultata de la Eŭropa Komisiono pri aferoj rilataj al lingva edukado.

En la Jagelona Universitato estas instruataj pli-malpi 100 fremdaj lingvoj, sed 11, inter ili Esperanto, estas plej larĝe disponigataj en la granda fremdlingva fako de la universitato, kiu nomiĝas Jagelona Lingva Centro. Nur tiuj lingvoj celis (laŭ la rekomendo kaj kun forta apogo de la Rektoro) kaj akiris la Eaquals-kvaliton.

La E-instruado en JU havas oficialan statuson, tial la altegan koston de la akredito pagis, kompreneble, la universitato.

https://www.eaquals.org/2016/05/09/jagiellonian-language-centre-in-krakow-joins-eaquals/


La signifo por Pollando

La Jagelona Universitato estas la unua universitato en Pollando, kies lingvoinstruado ricevis tiun prestiĝan kvalit-markon. Tiu fakto malfermas la vojon al la fremdlingvaj fakoj de aliaj polaj universitatoj. Jam kelkaj petis ĉi-rilatan helpon de la Jagelona Universitato.


La graveco por Esperanto

  1. Laŭ konataj dokumentoj, la Jagelona Universitato estas la sola mondskale (kaj verŝajne la unua) supera lernejo, kies E-instruado havas la internacian Eaquals-markon (de iom pli longa tempo slogano de la Jagelona Lingva Centro estas “Ni estas aliaj”). Esperanto troviĝas en la listo de la 30 lingvoj, kies instruado akiris ie en la mondo la prestiĝan Eaquals-kvaliton. Tio estas grava por E-o, ĉar montras, ke

  1. la lingvo povas esti traktata tute same, kiel aliaj, etnaj lingvoj, kaj ke

  2. ĝia instruado povas atingi saman, internacie rekonatan nivelon kiel la angla, germana k.a.

  1. E-o estas pli facile akceptebla en internaciaj fakaj medioj, se proponas ĝin granda ŝtata universitato.

  2. La fakto de la bazita sur la plej modernaj normoj internacia rekono de la E-instruado, kiu jam realiĝis en granda universitato, povas malfermi la vojon al movadaj institucioj instruantaj E-on.

 

La akiro de la internacia rekono de alta kvalito en lingvoinstruado estas konsiderata en la plej bona pola universitato kiel granda sukceso, kaj jam kelkajn monatojn daŭras festo...

 

La E-instruado en la Jagelona Universitato estas realigata de Maria Majerczak.

---
 

Ekde nun la oficialaj atestiloj kaj konfirmiloj de la Jagelona Universitato pri Esperanto kaj pri aliaj lingvoj enhavos la markon de la internacia EAQUALS-kvalito.

 

Baldaŭ komenciĝos nova, mallonga internacia E-kurso en Interreto.

 

Maria Majerczak

Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin.

Komento (0) Vizitoj: 913

400 000 registritaj lernantoj ĉe Duolingo.com. Hispanlingva kurso preskaŭ preta

Detaloj

Saluton!

Ĵus la angla-lingva Esperanto-kurso ĉe Duolingo atingis la nombron de 
400 000 registritaj lernantoj.
https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online

La hispanlingva kurso estas preskaŭ preta. Registriĝis por ĝi jam 10563 
interesitoj.
https://www.duolingo.com/course/eo/es/Learn-Esperanto-Online

La Facebook-grupo Duolingo Esperanto Learners havas 4170 membrojn
https://www.facebook.com/groups/duolingo.esperanto.learners

Belege vidi tiun grandan sukceson.
Grandan gratulon al la Duolingo-Esperanto-teamo kaj aliaj ĉiuj 
kontribuantoj por la bona sukceso - multegaj homoj kontribuas ekz. per 
respondado al demandoj de lernantoj.

Amike

Lu

-- 
Lu Wunsch-Rolshoven
Tel. +49 - 30 - 685 58 31
+49 - 173 - 162 90 63

EsperantoLand
Internaciaj ferioj
http://www.esperanto.land

Novjara Renkontiĝo (NR)
Novjara Internacia Semajno (NIS)

Libroservo
Amaskomunikilaj rilatoj

Komento (0) Vizitoj: 1105
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012