Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Artikoloj

  Här ligger i princip alla artiklar som skrivits på EsperantoSverige. Du kan hitta dem genom kategorimenyn till vänster eller i tidsordning till höger. Använd sökfunktionen Serĉi för att hitta artiklar med vissa ord.

  Jen troviĝas pli malpli ĉiuj artikoloj skribitaj en EsperantoSverige. Vi povas trovi ilin per la kategoria menuo live aŭ en tempa ordo dekstre. Uzu la serĉilon Serĉi por trovi artikoloj kun specifaj vortoj.

ĈU ESPERANTO PERAS ION ALIAN OL LA KUTIMA VOJAĜADO?

Detaloj

Helpu la novan ekspozicion en la Esperanto-Muzeo en Svitavy

ĈU ESPERANTO PERAS ION ALIAN OL LA KUTIMA VOJAĜADO?

Kun subteno de la urba estraro en la urbo Svitavy ekde 2008 funkcias la Esperanto-Muzeo de Ĉeha Esperanto-Asocio. Ĝi situas apud la urba ĉefplaco, ĝian ekeston subtenis Muzeo pri Kulturo de Ĉeha Respubliko. Depost ĝia malfermo regule okazas tie publikaj ekspozicioj, la nuna havas la titolon "Esperanto kaj kolektado" (vidu: http://www.ipernity.com/blog/181031/806146 ).

Centra retejo de la muzeo estas: http://www.muzeum.esperanto.cz/eo/

La 26-an de septembro oni planas malfermi novan ekspozicion "Esperanto ĉirkaŭ la mondo - alternativa maniero ekkoni fremdajn landojn kaj kulturojn" - por kiu la gvidantoj de la Muzeo petas vian helpon.

La temo celos respondi al la demando: "Kiugrade Esperanto peras ion alian aŭ pli valoran ol la kutima vojaĝado (ĉu individua, ĉu kun vojaĝagentejo)?"

La kolektita materialo servos ne nur por fizika ekspozicio, sed parto estos disponigita ankaŭ interrete aŭ utiligita por gazetartikoloj.

Estas aparte serĉataj:

fotaĵoj pri interesa travivaĵo/situacio/aktivado kion vi spertis, aŭ nekutima loko, kiun vi vizitis dum vojaĝado per Esperanto
mallonga rakonto (ĉ. 1 paĝa) pri io interesa/inspira, kion vi eksciis aŭ spertis pri la mondo pere de Esperanto (vojaĝante, korespondante, legante)
sonregistraĵoj kun esperantlingvaj popolkantoj de diversaj landoj,
mallongaj amatoraj videofilmoj (paroligitaj aŭ subtekstigitaj en Esperanto) pri vidindaĵoj aŭ kulturo de diversaj landoj.

Detalan priskribon pri la projekto kaj de la atendataj materialoj vi trovas en la retejo de la muzeo, aŭ ĉe la retejo de ĝia respondeculo:

Pavla Dvoráková,

http://www.ipernity.com/blog/181031/1584432 
Retadreso: Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin.

-------------
Ret-Info, LS

Komento (0) Vizitoj: 1338

FEJ festos sian duan datrevenon -- salutmesaĝoj alvokataj!

Detaloj
Gesinjoroj,
Hej!
Filipina Esperanto-Junularo (FEJ) havos sian duan datrevenon la venontan 19-an de septembro. Okaze de la grava tago, ĝiaj membroj havos kunvenon, en kiu ili refondos kaj konkretigos la organizon per definitivigi sian Statuton kaj elekti la Estraron.
Temas pri vere historia evento por la filipina Esperanto-movado, ĉu ne? Vi povas havi la oportunon solidari kaj kunfesti kun ni -- sendante viajn salutojn! Sendu viajn salutmesaĝojn, ĉu tekste aŭ bilde, al la retadreso admiTiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin..
Aŭ ĉu vi volas registri videomesaĝon? Nur alŝutu ĝin al nia fejsbuka paĝo aŭ aliri nin ĉe Skype: Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin..
Viaj mesaĝoj estos certe laŭtlegotaj aŭ montrotaj al la membroj.
Bonvolu sendi ĉiujn mesaĝojn plej malfrue ĝis la 18-a de septembro. Ni atendas viajn kontribuojn, kaj ni antaŭdankas!
Amike,
Albert Stalin Garrido
Ĝenerala Sekretario, Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
Komento (0) Vizitoj: 1319

Ĉiuj kurieroj de ĉiuj UK-j - en la Bitoteko!

Detaloj

Riĉa fonto de Esperantaj legaĵoj

BITOTEKO - elektronika Esperanto-biblioteko en Hispanio

Ankoraŭ nemultaj scias, ke Hispana Esperanto-Federacio funkciigas interretan bibliotekon "Bitoteko" - kolektejon de elektronikaj versioj de multaj kaj interesaj Esperantaj literaturaj materialoj!

La biblioteka havas plurajn subfakojn (literaturo, tradukoj, infanlibroj, ktp.), signifan ne nur en hispania, sed ankaŭ en internacia nivelo.

Mian intereson aparte vekis la kolekto "Gazetoteko" - kiu enhavas 124 legeblajn kaj elŝuteblajn Esperanto-gazetojn, inter ili tiajn interesaĵojn kiel "La praktiko", "Bulteno de ATEO" (ateistoj), Esperanta Numismatiko, "Familia Esperanto" kaj multaj aliaj.

La plej freŝa kolekto en Bitoteko estas la "Kongresaj Kurieroj", t.e. la ĉiutagaj informiloj, eldonitaj dum la Universalaj Kongresoj. En la kolekto troviĝas ĉiuj kuireroj de ĉiuj UK-j ekde 1908 ĝis 2015 – ĉiuj ili estas legeblaj kaj elŝuteblaj en formato pdf!

Sinceran gratulon al Roland Rotsaert, la Fondaĵo Vanbiervliet kaj la zorgantoj de Bitoteko pro tiu sindona laboro kaj kunlaboro!

Adreso de Bitoteko: http://bitoteko.esperanto.es:8080/jspui/ 


--------------
Ret-Info, LS

Komento (0) Vizitoj: 1388

100.000 registriĝoj por la Esperanto-kurso ĉe Duolingo

Detaloj
100.000 REGISTRIĜOJ POR LA ESPERANTO-KURSO ĈE DUOLINGO

 Hieraŭ registriĝis la 100.000-a t.e. CENT-MILA persono por lerni Esperanton pere de la anglalingva kurso ĉe la retejo Duolingo!

La kurso ekzistas nur ekde la 28-a de majo, ĝi ankoraŭ estas en la betaa fazo, sed jam ekzistas pluraj personoj, kiuj sukcese finis ĝin!

Reteja adreso: https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online

Gratulon al la prizorgantoj kaj funkciigantoj de la projekto: Chuck Smith, Ruth Kevess-Cohen kaj sep aliaj personoj!


--------------
Ret-Info, LS

Komento (0) Vizitoj: 1384

Nova spaco por E-muzikemuloj, en Svedio. Baldaŭ renkontiĝo.

Detaloj
E-FERIADO KAJ FESTIVALO DE POPOL-MUZIKO en Svedio, 21-27 junio 2015!
 
LA SVEDA MUZIKA KAJ INFORMA PROJEKTO  
Celoj:
1.interŝanĝoj kaj kunmuzikado de esperantaj kaj svedaj muzikistoj, reciproka muzika inspirado, diverscela uzado de E-o kaj samtempe ferieblo en sveda montaro, 230 km nord-okc. de Stokholmo;
2. veko de intereso pri E-o inter svedaj neesp. feriantoj kaj inter partoprenantoj de lokaj muzikfestivaloj.
 
Kreo de la spaco en fizika senco kaj de la kunlabor-spaco: tre difinita, originala programo, estas realigo de vivrevo de la sveda esperantisto, Martin STRID, muzika fervorulo, la ĉefestro de la aranĝo.
La partoprenantoj vivos dum 5 tagoj en arbaro, ripozante, ekskursante kaj preparante muzikan prezentadon. Lignaj dometoj, objektoj el la 19-a jarcento, interesa festivalo Elfriden - kelkaj tagoj sen uzado de elektraj iloj (neniaj baterioj), nur homoj, veraj voĉoj kaj instrumentoj, la naturo. Unika sperto por la hodiaŭa homo.
La sesan tagon la partoprenantoj prezentos la preparitan programon en festivalo de sveda popola muziko. 
Martin S. invitas muzikantojn resti - se ili povas - ankaŭ la sekvan semajnon, almenaŭ ĝis la 2-a de julio, por travivi kune unu plian festivalon, tiun de Bingsjö.
 
E-instruanto bonvena
Eble estos dezirata persono, kiu povus bone instrui E-on, sed pri tio bv. kontakti Maria Majerczak (la sendinton de tiu mesaĝo).
 
FOTOJ
 
Kelkaj fotoj el la albuma fotoamaso de la organizanto estis kopiitaj ĉi tien, por studentoj en la E-rondo: https://goo.gl/QzWgaj 
"Bonega aranĝo" - jen opinio de la krakovaj gestudentoj, kiuj pasintjare partoprenis, same kiel de alilandanoj, muzikistoj.
 
PARTOPRENONTOJ, i.a.
 

Al la sveda aranĝo iros el Krakovo junulinoj: du japaninoj el Tokio, unu knabino el Kazaĥio - portempaj studentinoj de la Jagelona Universitato. En Krakovo ili lernas E-on kadre de speciala projekto de la Studenta Scienca E-rondo. Ili eklernis la lingvon ĝuste por partopreni tiun aranĝon. 

El la ĉeĥa Prago kuniros studanta tie muzikistino el Ukrainio, lernanta la lingvon same sub krakova gvido. Iros ankaŭ pola studentino el oficiala E-kurso de la universitato, du 15-jarulinoj kaj la patro de unu el ili. Entute, inter la 8 personoj estas 5 sol-kantantinoj (unu estas -istino), el kiuj 4 kun koncertada sperto; 7 gedancemuloj kaj 3 muzikistinoj (ĉiuj ludas pianon, unu ankaŭ gitaron, kaj la ukrainino, krome, drumlon /ang. "jaw harp", ofte neĝuste nomata "Jew's harp"/ kaj specon de stana fluto /tin whistle/). Diversaj maloftaj instrumentoj estos ludataj de la svedaj muzikistoj.
 
La E-rondo de la Jagelona Universitato kunlaboras kun tiu tre valora por artistoj kaj por E-o, interesa sveda faka aranĝo per du originalaj projektoj, kaj ĝuste dank' al tiuj projektoj la junaj artistinoj lernas E-on kaj partoprenos la muzik-aranĝon.
La krakovan du-projekton (i.a. pri kiel ni gajnas artistojn...) ni skizetos iam en aparta mesaĝo.
 
La pola projekto venigos novajn artistojn en la E-medion. Estus dezirinde, ke E-muzikistoj, kiuj  havas intereson, venu renkonti la gajajn kaj viglajn talentulinojn, kune muziki kaj se eblas, ekkunlabori por poste krei ion novan por la E-kulturo. 
 
Kompare kun aliaj muzikaranĝoj de Esperantujo, tiu estas sufiĉe nova, sed ankaŭ alia. Nova spaco (loko-homoj-programo) donas novajn eblojn.
Kontakto: Martin Strid <Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin.>
 
Ni petas, bv. plusendi la anoncon al muzik-listoj, -medioj, konatoj muzikemaj. Dankon.
 
FLUGOJ
 
Estas malmultekostaj flugoj al Stokholmo el kelkaj eŭropaj urboj (bv. vidi sub tiu mesaĝo).
Ekz., el Warszawa-Modlin (Varsovio) al Stokholmo-Skavsta nun troveblas irbiletoj je 25 EUR, kaj iomete malpli kostaj estas biletoj por reveno (Ryanair, la hodiaŭaj prezoj; http://www.ryanair.com/pl/tanie-loty/warsaw-modlin-do-sztokholm-skavsta/?out-date=2015-06-20&in-date=2015-06-27 ).
 
Malmultekostaj bus-biletoj en Pollando (foje preskaŭ senkostaj): kompanio PolskiBus.com, http://www.polskibus.com/search-results, atingas ankaŭ Berlinon, Berlinon Schönefeld, Bratislavon, Pragon, Vienon kaj Vilnon.
 
Amike
--
Maria Majerczak

Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin.
Komento (0) Vizitoj: 1836

Parolu kaj lernu moderne ankaŭ esperanton

Detaloj

E@I kunlaboras lastatempe pri diversaj edukaj projektoj – unu el ili estas ĵus lanĉita: ― Speak and learn (Parolu kaj lernu) – aplikaĵo por plurfunkciaj telefonoj kaj tabulkomputiloj. En la lerniga aplikaĵo vi trovos 20 lingvojn, inkluzive Esperanton! La ĉefa ideo de la aplikaĵo estas kolekto de ĉ. 380 gravaj parolturnoj, frazoj, esprimoj, utilaj ĉefe por Erasmus-studentoj. Kompreneble, uzi ĝin povas iu ajn por iu ajn celo. Legu pli ĉe la paĝo: http://edukado.net/novajhoj?id=543

El TEJO-aktuale, numero 406, 2015-05-10

Komento (0) Vizitoj: 1540

Neitala 'Itala Kongreso de Esperanto' – San Benedetto, 22-29/08/2015

Detaloj

Neitala 'Itala Kongreso de Esperanto' – San Benedetto, 22-29/08/2015, http://kongreso.esperanto.it/82/ 

Eble vi ne aliĝis ĝis nun al nia kongreso, ĉar finfine, vi pensis, kial mi iru al la itala kongreso, kie oni parolos pri italaj aferoj. Se vi ankoraŭ pripensas iomete vi riskas maltrafi la limdaton de la 31-a de majo por aliĝo kun rabato. Majo en Italujo estas la monato de rozoj kaj de rabatoj.
 
Ĉiuokaze oni ne tiom parolos pri italaj aferoj. La unua seminario pri “Kultura tutmondiĝo: limoj kaj perspektivoj” estos gvidata de Mark Fettes, prezidanto de Universala Esperanto-Asocio, kanadano kaj profunde neitala. Li eĉ ne scias, ĉu spageto estas manĝinda, kiam ĝi esta kuirita aŭ nur preskaŭ kuirita.
 
La dua seminario pri “La originala literaturo en Esperanto” estos mastrata de Nicola Ruggiero, kun itala nomo sed loĝanta en Islando kaj parolanta pri la tutmonda literaturo en Esperanto.
 
Ankaŭ aliaj programeroj, ekzemple la teorio kaj prakitko de sorobano, la japana kalkulilo, neniel rilatas al Italujo. En la koncertoj vi trovos internacie konatajn neitalojn kiel Kim Henriksen kaj la teatraĵo estas de Roman  Dobrzynski, el Pollando, ktp. 
 
Do, bonvolu aliĝi (http://kongreso.esperanto.it/82/?page_id=1927&lang=eo) kaj partopreni. La mondo atendos vin en San Benedetto del Tronto.
 
La LKK

Komento (0) Vizitoj: 1522
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012