Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

FLAM-analizo pri la stato de Esperanto en Bulgario

Detaloj

Farita kun deko da partoprenintoj en la sidejo de BEA en
Sofio, la 29an de junio, 2014 inter 16.25h. kaj 17.00h.

La unuaj du temoj koncernas la agadon de BEA kaj la bulgara movado. La lastaj du temas pri la ĝenerala bulgara socio, la medio en kiu devas agi la esperantistoj.

Fortoj
• Entuziasmaj, laboremaj membroj kun multjara sperto; forta kaj laŭdinda historio.
• La ekzisto de du-ĉambra oficejo kaj forluata ĉambro kiu kreas enspezojn.
• Reto de ĉ. 40 lokaj societoj, eĉ se nur ĉirkaŭ deko da ili povis reteni ejojn.
• Fortaj fakaj sekcioj: fervojistoj havas dek lokajn grupojn; blinduloj aktive agadas en memstara asocio, kun 4 lokaj grupoj (okazis tri LIBE-kongresoj en BG depost 2000).
• En 2013 elektiĝis nova estraro de BEA kun jarkunside aprobita 14-punkta plano por la evoluigo de la bulgara movado (vidu Bulgara Esp-isto 2014/1)
• Tiu estraro laboras teamece, kaj estas plenumitaj pli ol ses el tiuj punktoj, aliaj progresis, aliaj restas farataj, kaj iuj havas daŭran validecon.

Lamaĵoj
• Preskaŭ kompleta manko de junuloj en la lingvo-komunumo – BEJ ĉesis funkcii.
• Tre malfacila financa situacio en BEA kaj la societoj – spegule al naciaj problemoj.
• Perdo de eblo dungi pagitan oficiston por deĵori en la oficejo.
• Rigida kaj konservativa pensmaniero ĉe iuj agantoj. (iliaj propraj vortoj)
• Ĉeesto de eternaj komencantoj.
• Malfacileco bone prezenti Esperanton al la nuna publiko.
• “La movado ne sufiĉe eliras el la verdaj kadroj.”
• Malhelpoj vojaĝi kaj kontaktiĝi kun eksterlando, neeblo aliri alilandajn librojn.

Avantaĝoj
• Novaj ebloj per la reto havi internaciajn kontaktojn – eĉ se malmultaj membroj havas retaliron kaj bezonus trejnadon por ekuzi tion, se akirita.
• Eblus kontakti junulojn rete kaj prezenti la lingvon al ili – kie la nunaj E-societoj luktus fari tion konvinke.
• Aktiviĝas sociaj organizoj – artaj, pensiulaj, potencialaj similideanaj aliancoj.
• Subteno de la eduka Ministerio, rekomenda letero al la Lernejaj Direktoroj por instruado de Esperanto.
• Favoraj rilatoj de unuopaj Universitataj Rektoroj (Med. Univ. Plovdiv, Int. Univ. Karlovo, Univ. pri Bibliotekologio en Sofio…),
• La agado de la Fakaj Asocioj de UEA helpas la motivigon de la studentoj (19-a IMEK, 2014, Budapeŝto)

Minacoj
• Tre malfacilaj ekonomiaj cirkonstancoj – signifa proporcio de la movadanoj estas pensiuloj, kun ege limigta pagipovo. Junuloj foriris amase eksterlanden por studi aŭ trovi laboron.
• Ekmanko de senpagaj ejoj akireblaj en pli etaj urboj – plikostigo de ejoluoj aliloke.
• La perdo de la kursejo/ripozejo en Pisanica liveris grandegan baton kaj perdigis multan interagon kun eksterlandanoj. Multaj alilokaj kunvenejoj/kursejoj estis perditaj pro maleblo pruvi juran posedon.
• La prestiĝo de la angla lingvo, precipe inter junuloj, malfaciligas la varbadon de novuloj.
Enlande mankas faka literaturo en Esperanto en sufiĉa kvanto.


UEA dankas al la partoprenintoj pro la rapide kontribuitaj ideoj (la tuto daŭris 35 minutojn), kaj ankaŭ pro la permeso, ke ni vaste diskonigu la analizrezultojn, kiuj povos helpi al najbaraj landoj (en Rumanio ni antaŭ unu jaro faris similan ekzercon, kun suprize similaj konkludoj) kaj al asocioj tra la tuta mondo, kiuj utile povos mem organizi FLAM-analizojn por pli bone povi plani siajn estontecojn.

Fonto: BG FLAM-analizo pri la stato de Esperanto en Bulgario.doc
En …UEA/LANDAJ ASOCIOJ

La dokumento kun bildoj

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012