Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Esperanto en la mondo

Deklaro de UEA okaze de la Tago de Homaj Rajtoj

Detaloj

DEKLARO DE UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO OKAZE DE LA TAGO DE HOMAJ RAJTOJ

La 10-a de decembro estas la Internacia Tago de Homaj Rajtoj. Chi-jare ni festas la 68-an datrevenon de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, la plej fundamenta kaj ampleksa atesto de interkomprenigho pri individuaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj iam ajn atingita. Esperanta traduko de la Deklaracio estas delonge legebla en la oficiala retejo de Unuighintaj Nacioj: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115. Ghi restas koninda por chiu esperantisto.

Universala Esperanto-Asocio fieras pro sia asociigho kun la Universala Deklaracio. Jam pli ol unu jaron antau la fina ratifo de la Deklaracio en decembro 1948, la Asocio enkondukis paragrafon en sia Statuto, lau kiu la homaj rajtoj estas "esenca antaukondicho" por ghia laboro por internacia komunikado kaj interkomprenigho. Tra la postaj jardekoj, UEA vaste uzis Esperanton por informi niajn membrojn tra la tuta mondo pri la graveco de homaj rajtoj kaj por instigi ilin disvastigi tiun mesaĝon en la propraj komunumoj.

Venante tuj post la fino de unu el la plej grandaj konfliktoj en la homa historio, la Universala Deklaracio markis raran momenton de unuanimeco en la internacia komunumo. Tiun unuanimecon UEA firme deziras konservi, protekti kaj restarigi en la nuna periodo de internacia malcerto kaj strechiteco, kiam la kapabloj por konstrui pli bonan mondon tiel abundas kaj la obstakloj al ties atingo estas tiel malfacile supereblaj. Ni salutas Unuighintajn Naciojn kiel gvidlumon de espero en afliktata mondo, kaj ni renovigas nian promeson kunhelpi en antauenigo de internacia kompreno en spirito de egaleco, malferma debato, kaj praktika helpo al la suferantoj.
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 683

TEJO ekgvidas kunordigstrukturon pri tutmonda junularo

Detaloj

============================================================


Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 646
2016-11-16
============================================================

TEJO EKGVIDAS KUNORDIGSTRUKTURON PRI TUTMONDA JUNULARO

Lige al UNFCCC COP22 (UN Kunveno pri Klimatshangho) estis organizita en Marakesho la jarkunveno de Internacia Kunordiga Renkontigho de Junularaj Organizoj (IKRJO), kiu grupigas la kontinentajn junularajn platformojn, kaj la plej grandajn internaciajn tutmondajn junularajnorganizojn.

TEJO estis konfirmita en ties plenumorgano, kaj ekhavas gvidan rolon en ghi. Aliaj organizoj en la plenumorgano estas YFJ (Forumo Junulara-Europa). YWCA (Asocio de Junaj Kristanaj Virinoj), IFMSA (Internacia Federacio de Asocioj de Medicinaj Studentoj), IFM-SEI (Internacia Falk-Movado - Internacia Socialisma Edukado) kaj IYCS (Internaciaj Junaj Katolikaj Studentoj).

"Ni jam laboras por surtabligi en UN gravajn temojn, kiel ekzemple la aktiva engaghigo de junularo en la planado kaj agadoj rilataj laDauripovajn Evoluigajn Celojn", komentas Francesco Maurelli. "Nome de IKRJO en la venontaj tagoj mi sendos leteron al S-ro Frederick Shava, Prezidanto de EKOSOK, cele al kunlaboro kadre de la januara Junulara Forumo che UN Nov-Jorko".

"Mi fieras pri la laboro de TEJO en Eksteraj Rilatoj", aldonas Michael Boris Mandirola, prezidanto de TEJO kaj respondeculo pri KER. "Tiu chi atingo montras kiom TEJO estas serioze konsiderata tutmonde. Ni plulaboru kunlabore kun la tutmonda junularo por konstrui pli justan mondon."

Se vi volas finance subteni la agadon de TEJO pri eksteraj rilatoj, bv. konsideri donaci tra UEA kun priskribo: "TEJO-KER" (UEA-konto: tejker). Pagmanieroj estas priskribitaj che http://uea.org/alighoj/pag_manieroj.html
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 672

Don Quijote de La Mancha, en bita eldono

Detaloj
Estimataj amikoj:
 
La 1-an de julio, kadre de la 75 Hispana Esperanto-Kongreso, estis prezentita la bita (elektronika) eldono de la traduko al Esperanto de la plej fama verko de la hispanlingva literaturo, Don Quijote de La Mancha.
 
La verko estas nun je la dispono de ĉiuj parolantoj de la internacia lingvo, libere kaj senpage, en formato epub. Vi povas trovi informon pri la projekto kaj la ligilojn al la verko, en la retadreso http://esperanto.es/quijote.
 
"La inĝenia hidalgo Don Quijote de La Mancha" estas unu el la simboloj de la hispana kulturo, kaj la tradukado de la verko al Esperanto estis dum multaj jaroj unu el la ĉefaj streboj de la esperantistoj en Hispanio kaj internacie. Post diversaj partaj provoj, fine en 1977 povis aperi la kompleta traduko de la verko, redaktita de Fernando de Diego kaj eldonita de la Fondumo Esperanto de Zaragozo.
 
Dum la lastaj jaroj skipo de esperantistoj ligitaj al Hispana Esperanto-Federacio intense laboris por produkti elektronikan version, kiu ebligos pli facilan aliron al la romano, kaj fine tiuj penoj kompletiĝis en tiu ĉi jaro, koincide kun la kunmemoro de la 400 datreveno de la morto de la aŭtoro Miguel de Cervantes.
 
La verko estas libere elŝutebla el la Bitoteko, la bita biblioteko de Hispana Esperanto-Federacio. Ĝi ankaŭ elŝuteblas el la Virtuala Biblioteko Miguel de Cervantes, la plej grava hispana institucio zorganta pri la hispanlingva literaturo en elektronika formato, kun kiu HEF interkonsentis pri la samtempa disponigado al la ĝenerala publiko. La adreso en tiu ĉi retejo estas http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-ingenia-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha/
 
 
José Antonio del Barrio
Federación Española de Esperanto (HEF)
http://www.esperanto.es/
Komento (0) Vizitoj: 985

Mondo-mapo pri esperantistoj

Detaloj

Novaĵservo RET-INFO / Lingvo-Studio

Mondo-mapo pri esperantistoj

Lastatempe mi kreis la retejon http://esperantujo.directory/ – ĝi estas simpla mondo-mapo de esperantistoj. Mi kreis ĝin por montri ke estas esperantistoj ĉie en la mondo, kaj ke Esperanto ja estas vivanta lingvo.

Do, bonvolu registriĝi, alŝuti foton pri vi, kaj ni plenigu ĝin kun amikaj vizaĝoj. Espereble ĝi helpos novajn esperantistojn trovi sin reciproke.

Martin Rue

[En la FB-grupo "Esperanto"]

----
Ndlr: La mapo povas esti impresa ilo por montri kaj pruvi la realan disvastiĝon de Esperanto-parolantoj. Por tio estas necese, ke registriĝu esperantistoj ankaŭ el malgrandaj, foraj kaj neeŭropaj landoj. Dankojn pro via eventuala helpo en tiu tereno. - L.S.

-------
Fonto: Ret-Info, LS

Komento (0) Vizitoj: 986

HEROLDO ESTAS AĈETITA – ĜI RENASKIĜOS EN 2017

Detaloj

"Heroldo de Esperanto" estas unu el la plej malnovaj Esperanto-gazetoj. Dum la lastaj jaroj ĉe la nuna eldonanto ĝi ofte malfruis, havis multajn problemojn – sed nun aperis espero pri ĝia revigliĝo.

Fabricio Valle (la antaŭa redaktoro de la revuo Esperanto) kaj Paulo Lima, partneroj en la entrepreno "Sociala Grupo Lexus" en Brazilio, aĉetis la gazeton "Heroldo de Esperanto" kaj eldonos ĝin ekde la jarkolekto 2017.

La ĝisnuna eldonanto Kooperativo de Literatura Foiro (membro de la pakto de G. Silfer) respondecas ankoraŭ pri la tuta jarkolekto 2016. La vendo ne koncernas la rajtojn pri la libroj: la rajtoj restas ĉe LF-koop kaj IIC.

Informoj pri la planoj de Lexus rilate la gazeton, fonditan de Teo Jung, aperos regule ĉe la Facebook-paĝo de la nova eldononto: https://www.facebook.com/lexussociala/

L.S.

-------
Fonto: Ret-Info, LS

Komento (0) Vizitoj: 980

Internacia EAQUALS kvalit-rekono por E-instruado en la Jagelona Universitato

Detaloj
La Esperanto-instruado en la Jagelona Universitato ricevis internacian nemovadan kvalit-rekonon de EAQUALS.
La agado de tiu organizaĵo interesos esperantistojn de ĉiuj kontinentoj.
 
EAQUALS estas internacia organizaĵo pri plej altaj kvalit-normoj en instruado de fremdaj lingvoj. Ĝi estas registrita en Britio. EAQUALS  konfirmas altan kvaliton de la instru-lerna procezo rigardata tutece, kiel instruado, ekzamenado, lernado kaj multaj aliaj gravaj elementoj ligitaj kun lingvoinstruado.

EAQUALS partoprenas en laboroj de la Konsilio de Eŭropo, ĝi ankaŭ estas konsultata de la Eŭropa Komisiono pri aferoj rilataj al lingva edukado.

En la Jagelona Universitato estas instruataj pli-malpi 100 fremdaj lingvoj, sed 11, inter ili Esperanto, estas plej larĝe disponigataj en la granda fremdlingva fako de la universitato, kiu nomiĝas Jagelona Lingva Centro. Nur tiuj lingvoj celis (laŭ la rekomendo kaj kun forta apogo de la Rektoro) kaj akiris la Eaquals-kvaliton.

La E-instruado en JU havas oficialan statuson, tial la altegan koston de la akredito pagis, kompreneble, la universitato.

https://www.eaquals.org/2016/05/09/jagiellonian-language-centre-in-krakow-joins-eaquals/


La signifo por Pollando

La Jagelona Universitato estas la unua universitato en Pollando, kies lingvoinstruado ricevis tiun prestiĝan kvalit-markon. Tiu fakto malfermas la vojon al la fremdlingvaj fakoj de aliaj polaj universitatoj. Jam kelkaj petis ĉi-rilatan helpon de la Jagelona Universitato.


La graveco por Esperanto

  1. Laŭ konataj dokumentoj, la Jagelona Universitato estas la sola mondskale (kaj verŝajne la unua) supera lernejo, kies E-instruado havas la internacian Eaquals-markon (de iom pli longa tempo slogano de la Jagelona Lingva Centro estas “Ni estas aliaj”). Esperanto troviĝas en la listo de la 30 lingvoj, kies instruado akiris ie en la mondo la prestiĝan Eaquals-kvaliton. Tio estas grava por E-o, ĉar montras, ke

  1. la lingvo povas esti traktata tute same, kiel aliaj, etnaj lingvoj, kaj ke

  2. ĝia instruado povas atingi saman, internacie rekonatan nivelon kiel la angla, germana k.a.

  1. E-o estas pli facile akceptebla en internaciaj fakaj medioj, se proponas ĝin granda ŝtata universitato.

  2. La fakto de la bazita sur la plej modernaj normoj internacia rekono de la E-instruado, kiu jam realiĝis en granda universitato, povas malfermi la vojon al movadaj institucioj instruantaj E-on.

 

La akiro de la internacia rekono de alta kvalito en lingvoinstruado estas konsiderata en la plej bona pola universitato kiel granda sukceso, kaj jam kelkajn monatojn daŭras festo...

 

La E-instruado en la Jagelona Universitato estas realigata de Maria Majerczak.

---
 

Ekde nun la oficialaj atestiloj kaj konfirmiloj de la Jagelona Universitato pri Esperanto kaj pri aliaj lingvoj enhavos la markon de la internacia EAQUALS-kvalito.

 

Baldaŭ komenciĝos nova, mallonga internacia E-kurso en Interreto.

 

Maria Majerczak

Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin.

Komento (0) Vizitoj: 913

400 000 registritaj lernantoj ĉe Duolingo.com. Hispanlingva kurso preskaŭ preta

Detaloj

Saluton!

Ĵus la angla-lingva Esperanto-kurso ĉe Duolingo atingis la nombron de 
400 000 registritaj lernantoj.
https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online

La hispanlingva kurso estas preskaŭ preta. Registriĝis por ĝi jam 10563 
interesitoj.
https://www.duolingo.com/course/eo/es/Learn-Esperanto-Online

La Facebook-grupo Duolingo Esperanto Learners havas 4170 membrojn
https://www.facebook.com/groups/duolingo.esperanto.learners

Belege vidi tiun grandan sukceson.
Grandan gratulon al la Duolingo-Esperanto-teamo kaj aliaj ĉiuj 
kontribuantoj por la bona sukceso - multegaj homoj kontribuas ekz. per 
respondado al demandoj de lernantoj.

Amike

Lu

-- 
Lu Wunsch-Rolshoven
Tel. +49 - 30 - 685 58 31
+49 - 173 - 162 90 63

EsperantoLand
Internaciaj ferioj
http://www.esperanto.land

Novjara Renkontiĝo (NR)
Novjara Internacia Semajno (NIS)

Libroservo
Amaskomunikilaj rilatoj

Komento (0) Vizitoj: 1105
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012