Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

24-hora konstruado inter arbaroj

Detaloj

La estraro de la Sveda Esperanto-Federacio (SEF) elektita antaŭ unu jaro realigas sian celon aktivigi la membraron, organizinte unu-tagan intensan metiejon tuj antaŭ ilia jarkongreso. Ĉi-jare tio okazas en la Esperanto-Domo en Leŝefoŝ (Lesjöfors), en arbare idilia sed izolita okcidenta Svedio.

La metiejo sub gvido de nova estrarano Stella Lindblom altiris dekduon da laboremuloj, ĉiuj iumaniere multjaraj aktivuloj. La tasko estis analizi siajn dezirojn por la movado, ĉu pri loka, landa aŭ translima agado, prepare al diskutoj kaj planoj por elformi novajn agadojn, direktojn kaj komunikeblojn por SEF, la aliaj svedaj asocioj kaj la Nordia regiono. Efektive, partoprenis kvar nesvedoj. En sia enkonduko Stella prezentis la skemon 80-20: nome en kulturaj aŭ sociaj asocioj, la membraro kutimas konsisti 80%e el subtenantoj kaj 20% el pli aktivaj agantoj. Tiujn oni denove dividas: 80% estas konsumantoj kaj 20% produktantoj. Se apliki tion al la nuna stato de SEF, videblas, ke la nombro da produktantoj tro malgrandas – tial la kunveno – por altigi la nombron de aktivaj engaĝitoj. SEF decidis fokusi siajn limigitajn fortojn je kvar kampoj: Membro-aktivigo, Informado, Administrado kaj Renkontiĝoj. Signifa modernigo de retejoj kaj ligitaj administraj sistemoj ludas grandan rolon en la plenumo de tiuj fokusejoj.

Aktivis en la metiejo kaj kontribuos al la kongreso la vic-prezidento de UEA, Stefan MacGill, kiu ja respondecas pri rilatoj kun la Landaj Asocioj ene de la subteamo ‘Movado’ ĉe UEA. Li skizis la ĉefajn trajtojn de tiu sub-teama skemo, krome la kernaj kampoj de la Strategia Plano. Evidente li plie resumis la sperton el la unua seminario pri Aktivula Maturigo, kiu plurrilate similis al la iniciato de SEF. Leviĝis plufoje la deziron, ke UEA pli aktive disponigu modelojn por informiloj, transpreneblaj kaj adapteblaj al lokaj bezonoj.

La laboroj pluiris diversforme, kun plene dek du horoj da laborado, ĉu en pleno, ĉu per plenumo de unuopulaj taskoj, para aŭ triopa diskutado; organizita, tiel ke ĉiu aŭdigu siajn spertojn, ideojn kaj (foje) frustriĝojn. Sukcesa estis la surslipigo de koncizaj tekstetoj kun bezonoj, deziroj aŭ strategioj, kiujn grupanoj fizike rearanĝis en kelkajn grupojn, kiuj formis la bazon por la sekva vico de diskutoj.

Oni starigis demandojn ne nur ‘kion faru SEF ekde nun’ sed ankaŭ personan defion: ‘Kion VI faros post reiro hejmen?” La lasta horo (kiu okazis antau unu horo) celis arigi kaj resumi la ideojn; demandsignante kiel fortigi rilatojn kun junuloj, ĉu en organizoj, ĉu unuope. Por tion sukcese fari, la nuna movado devas modifi sian oferton por esti alloga al junuloj, kaj lasi liberecon al la junularo organizi sin laŭ propraj imagoj kaj direktoj, kiuj certe malsamos al la nunaj. Fine, stariĝis etoso kaj nivelo de interago atingebla, nur post la multaj pli fruaj horoj da pretigaj ekzercoj. Estas firma intenco, ke la nuna metiejo ne estu unufoja faraĵo sed la komenco de procezo.

Stefan MacGill
Vicprezidanto de UEA
 

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012