Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI
Filtrilo
 • Domajna neatingeblo en Junio

    La domajnoj esperantoforbundet.se kaj esperantoförbundet.se evidente malaperis jam ĉirkaŭ la 10an de junio. Bedaŭrinde daŭris proksimume du semajnoj antaŭ ol mi komprenis ke la eraroj kiujn ni havis ne estis unuopaj sed daŭraj. Ĉar nia retgastiganto normale rapide reagas kaj korektas aferojn, mi decidis ne skribi mesaĝon pri ĝi ĉi tie, sed nun mi konstatas ke la malfunkcio daŭris monaton, do indas pardonon kaj klarigon.

  Ni movis la domajnojn de retgastiganto kiun ni testis dum la lasta jaro, sed taksis ne estis fidebla. En la movo en aprilo, evidente ili donis la malĝustajn findatojn de la domajnoj al la nuna kaj aktuala retgastiganto, kiu fermis ilin je ilia elĉerpa dato, la 10an de junio. Mi povis vidi ilin en nia konto, sed ne revivigi aŭ krei novan fakturon por ili. Mi tuj mesaĝis la subtenulojn kaj hodiaŭ, post pli ol semajno la retgastiganto sendis pardonpeton kaj promesis ke la du domajnoj ekfunkcios dum la hodiaŭa posttagmezo.

  Traduko de la mesaĝo (ricevita je la 10a horo): Saluton! Mi pardonpetas pro tio. Viaj domajnoj ne ricevis la korektajn datojn en la movo al ni kaj tial la domajnoj elĉerpiĝis senfakture. Mi nun reaktivigis ilin kaj ili ekfunkcios ene de tri horoj.

  Do, baldaŭ eblas per iu ajn el la domajnoj rekte iri al la retejo de Sveda Esperanto-Federacio. Ankaŭ la adreso estraro (a) esperantoforbundet.se funkcios denove.

  Tiu ĉi montras ke ni bezonas vian helpon se vi trovas eraron. Bonvolu kontakti nin por klarigi. Ne gravas ĉu alia jam raportis. Pli bone tri raportoj ol neniu. Multaj okuloj vidas multe pli ol unuopaj.

  Aldono: La retgastiganto revenis kaj denove pardonpetis kaj konstatis ke estis ilia kulpo, ĉar ili devintus kontroli la datojn kaj ne faris tion en bona ordo. Mi dankas pro la honesto, malgraŭe.

   

    Domänerna esperantoförbundet.se och esperantoforbundet.se försvann tydligen runt 10 juni. Tyvärr dröjde det ca två veckor innan jag begrep att de fel som förekom inte var tillfälliga utan permanenta. Eftersom vårt webbhotell vanligen brukar reagera snabbt och rätta till fel, beslutade jag att inte skriva något meddelande här, men nu konstaterar jag att felet pågått en månad, vilket kräver en ursäkt och förklaring.

  Vi flyttade domänerna från en webbvärd som vi testat det senaste året, men funnit opålitliga. Under flytten i april gav de tydligen fel datumuppgifter till vår nuvarande och aktuella värd, som därför stängde dem den 10 juni. Jag kunde fortfarande se dem på vårt konto, men varken aktivera dem eller begära faktura. Ett supportärende skickades omedelbart till webbvärden som idag, efter nästan två veckor, skickade en ursäkt och lovar att de ska fungera inom tre timmar. 

  Hej

  Jag ber om ursäkt för detta. Era domäner fick inte korrekta datum när det fördes över till oss och därför gick domänerna ut utan att ni fick en faktura.

  Jag har återaktiverat dem nu och de kommer fungera fint inom 3 timmar igen.


  Därmed går det snart att gå direkt till Svenska Esperanto-Förbundets hemsida med båda adresserna. Även mejladressen estraro (a) esperantoforbundet.se fungerar snart igen.

  Detta visar också att vi behöver din hjälp om du hittar ett fel. Var vänlig kontakta oss och berätta. Det spelar ingen roll om någon annan redan rapporterat. Hellre tre rapporter än ingen. Många ögon ser mer än några få.

  Tillägg: Supporten skickade ett nytt meddelande och bad återigen om ursäkt och konstaterade att allt var deras fel. De borde ha kollat datumen bättre när överföringen skedde. Jag tackar för uppriktigheten i alla fall.

 • Lasta tago de UK - ek al agado!

  La lasta ero de la kongresa programo - la fermo - okazis jam antaŭ diurno. Dumtempe ni revenis Svedien kaj post ripozo povas pripensi la novaĵojn de la kongreso: konsiderinde pli juna estraro, estraro laboranta grupe kaj laŭ nova esperdona strategio. Ĉar la prezidanto, kiu gvidos la ŝanĝlaboron, ankaŭ estris la grupon kiu ellaboris la novan strategian planon, la efektivigo de  la plano havas grandan potencialon fariĝi pli ol dokumento.

  Ŝanĝoj montriĝis dum la fermo kaj post ĝi. Dum la fermo estraranoj raportis pri sia laborkampo. Kunlaborantoj de la kongreso estis dankitaj, 30-, 40- kaj 50-jarajn membrecojn estis diplomitaj, aron da aliaj diplomoj estis disdonitaj, rezultoj de la Belartaj kunkursoj raportitaj, same kiel partoprenado de la KER-ekzamenoj - granda parto de ili venis el Finnlando. Fine Mark Fettes, la nova prezidanto, prezentis engaĝitan kaj engaĝigitan parolon kaj post la Himno petis la publikon resti en la salono por ebligi por la estraro unue lasi ĝin por povi persone manpremi la partoprenantojn antaŭ la foriro.

  Malrapide kaj trankvile la partoprenantoj kaptis la okazon ĝisrevidi siajn amikojn, kiam survoje al aŭ en vico por manpremi la tutan estraron, starante laŭ la longa ŝtuparo.

  Fotis Olof Pettersson

 • Ĵaŭdo en UK

  Hieraŭ (ĵaŭdon la 25an de julio) estis jam la kvina tago de la UK en Rejkjaviko. Por mi, tiu tago komenciĝis per duontaga ekskurso (do, ekskurso kiu daŭris ĝis tagmezo), kiu nomiĝis ”Balena rigardado”.  Ĉiuj ekskursontaj kongresanoj kolektiĝis antaŭ la kongresejo je 08:30, kaj de tie ni iris buse al la haveno (kiu cetere troviĝas nur du aŭ tri stratojn for de la kongresejo, do estis iom amuze ke ni entute uzis buson). Ni eniris malgrandan ŝipon, kaj tuj ekiris maren. Unue ni iris al insulo kiun okupis granda kolonio de fraterkuloj. Ni povis vidi la fraterkulojn flugantaj kaj naĝantaj ĉie ĉirkaŭ ni, kaj la ĉiĉerono diris, ke hodiaŭ estas nekutime multe da fraterkuloj. Post tio ni ekiris por rigardi balenojn, iom pli foren de la ĉeftero de Rejkjaviko. Mi povas fakte diri, ke mi estis imponita de la balena rigardado, ĉar mi pensis ke ni vidus multe malpli da balenoj. Ni vidis plurajn balenojn el la specio kiun la ĉiĉerono nomis angle ”Minke whale” (ni havis esperantan tradukiston, sed li ne sciis kiel esperante diri kelkajn el la specifaj speci-nomoj). Ĵus antaŭ la foriro ni vidis ankaŭ grupon de delfenoj. Estis do tre bona ekskurso!  Dum la antaŭtagmezo, mi pro la ekskurso do ne povis sekvi la kongresan programon, sed posttagmeze mi ĉeestis kelkajn el la prelegoj kaj prezentoj. Mi sinsekve aŭskultis al du IKU-prelegoj (IKU = Internacia Kongresa Universitato). Unue estis prelego titolita ”Aŭroro – la nordia lumo” en kiu Amri Wandel parolis pri kio estas la kaŭzo de aŭroro. Mi estis iom dormema pro la frua vekiĝo matene, do kvankam la temo estis interesa, mi iom duondormis dum partoj de la prelego. Mi esperas ke la preleganto ne ofendiĝis, se li tion rimarkis. Post tio estis alia interesa prelego, pri la historio de evolu-biologia scienco ekde la esploroj de Darwin, prezentita de José Antonio Vergara – tiam mi ne plu estis dormema, kaj mi povis esti atenta dum la tuta prelego.

  Tamen ankaŭ eksterprograme estis agrablaj okazaĵoj – mi renkontiĝis kun unu amikino (kiun mi jam de antaŭe konis) el Koreio, kaj ni kune vespermanĝis – ŝi kaj ŝiaj samlandanoj afable ofertis al mi ĉi tien portitajn kaj ankaŭ memfaritajn koreajn manĝaĵojn.

  Por mi la ĵaŭdo sendube estis la plej bona tago de la kongreso ĝis nun!

 • Tago du kaj tri dum la UK

  La fino de la unua tago, per la Nacia vespero, estis ĝuinda kun diversstila  muziko kiel opero, korusoj kaj junulara 12-persona klezmer-orkestro. Ni ankaŭ vidis pecon de teatraĵo el islanda sagao kaj paro da viroj kiuj montris malnovecan kaj ege tipan luktarton.

  Kiel en ĉiuj UKoj, estas pluraj samtempaj programpunktoj, kaj estas ofte malfacile elekti inter ili. Ĉu oni elektu pro propra intereso, pro strategiaj efikoj aŭ tutsimple fari ion eksterprograman? Hodiaŭ mi komencis aŭskulti prelegon en la serio "Islandaj prelegoj", sed konstatis post kelkaj minutoj ke la temo ne sufiĉe interesis min. Samtempe okazis prezentado de la nova estraro, kaj tiu strategie pli efika aranĝo anstataŭe ricevis mian atenton. Ĉar mi ja fariĝis estrarano de SEF en majo, sentis pli prudente aŭskulti pri miaj novaj "estroj" ol pri praaj sagaoj. Kiel anoncite hieraŭ, ni prezentu la novan UEA-estraron;  Mark Fettes (Nov-zelandano en Kanado) - prezidanto, Stefan MacGill (nov-zelandano en Hungario) - vicprezidanto, Martin Schäffer (germano en Meksikio) - ĝenerala sekretario, Stefano Keller (Svislando) - eksteraj rilatoj, José Antonio Vergara (Ĉilio), Barbara Pietrzak (Pollando), Lee Jung-kee (Koreio). Do la plejmulto estas eŭropaj viroj, sed tamen, mi pensas ke tio estas estraro kiu povas navigi la asocion en la ŝanĝiĝantaj tempoj dum la venontaj jaroj.

  Dum tri jaroj Mark gvidis la laboron por la nova Strategia plano de UEA kaj ŝajnas esti memklare ke li ankaŭ gvidas la faktan ekuzon de ĝi. Tiu plano en si mem meritas propran artikolon kaj eĉ priskribon kaj pridiskuton. La mallonga versio estas ke UEA fokusas siajn fortojn pri kvar interkonektitaj temoj. Hazarde (aŭ eble ĉar estas io nova en la homa organiziĝo) nia kunlaboro pri EsperantoSverige en multaj sencoj sekvas la strategian planon.

  Dum la dua vespero, do hieraŭ, okazis la Balo. Tio estas la etosa finiĝo de la Bankedo. Ne ĉiuj ĉeestis la bankedon (aparta kosto), sed multaj vizitis la balon (senkosta). La sperta diskjokeo Leo Sakaguchi dancigis nin per varia repertuaro. Okazis spontanea kvazaŭ-koncerto kiam li ludis "Ska virino" ĉar la verkisto kaj originala kantisto, Kimo de Danio, ja estas kongresano. Poste sekvis kunkantadon de "Sola", la furora melodio de Amplifiki, origine pri vojaĝo al IS en Germanio, sed daŭre adaptita por la aktuala evento. Laste ni havis la eblecon danci La Bamba, la ĉiama danco de ISoj kaj simile. Mi memoras jam en la fruaj 80aj jaroj kiam ni dancis dum horoj (kaj ne en la modesta stilo kiel nun) kaj mi devis demandi Leon kiam li naskiĝis - li respondis "1987". Tio vere fariĝis tradicio...

  Hodiaŭ posttagmeze mi fajfis pri la programo kaj iris kun Anita al naĝejo. Estas strange por svedoj naĝi ekstere en la somera malvarmo en varmega akvo. Mi kun ĝuo kaj ĝojo sidis en la plej varma baseneto de 42-44-grada akvo.

  Raportis Stella  (filino de la nova "honora patro" Roland. Mi ankoraŭ ridetas je la memoro de hieraŭ kiam iu volis prezenti min al iu ilia kaj tro hastis dirante ke mi estas la "honora filino" de s-ro Lindblom.)

 • UK en Reykjaviko

  Restas nur unu programero de la unua tago. Antaŭtagmeze okazis la solena inaŭguro de la kongreso, kun pluraj ambasadoroj en la publiko kaj, plej grave, la prezidento de Islando. Nova estraro de UEA estis prezentita - estas kelkaj ŝanĝoj - sed pli pri tio morgaŭ. Elekto de du novaj Honoraj membroj estis anoncita: Roland Lindblom kaj alia persono, kies nomo mi momente forgisis. La lasta beaŭrinde mortis dum la somero. Poste longa vico de landaj reprezentantoj salutis al la kongreso kaj Probal Dasgupta laste legis alparolon al la kongreso. Tempo por La Himno kaj fino.


  Posttagmese estis i. a. eblecoj lerni pli pri la islandaj historio kaj lingvo, momente okazas, jam 40 minutojn plilongitan renkontiĝon de la subkomitato pri Landa agado. Restas Nacia vespero, sed espereble estos tempo manĝi antaue.

 • Elfrida raporto de Björbo en 2013

    Läs mer på Martins hemsida!              Legu pli ĉe la retejo de Martin!

  Imagu tutan semajnfinon sen elektro. Ĉu vi eltenus tion? Ĉu viaj fingroj vane serĉus la poŝtelefonajn butonojn, aŭ ĉu vi daŭre pensus pri la retmesaĝoj kiujn vi jam ne legis? Almenaŭ sep homoj el tri nacioj trovis la ideon interesa kaj tute fajfis pri la moderna mondo. Ili ĝuis la veteron, falĉis herbojn, naĝis en la proksima lago kaj manĝis supon kuiritan sur eksterdoma fajro. Dum la sabata "dezerta vespermanĝo" ni preparis bongustaĵojn kaj eĉ gustis strutovon. Ĝi estis peza, je 1,5 kg, kaj daŭris plurajn minutojn segi tra la ŝelo. La flavaĵo estis grandega. Unue ni fritis ovokirlaĵon, poste faris dolĉan dezerton, sed tamen restis sufiĉe por povi fari matenmanĝan omleton.

  Elfride ne estas precipe esperanta renkontiĝo. La ĉefa ideo estas sperti senelektran vivon en gaja kaj komuna etoso. El la sep partoprenantoj troviĝis kvar esperantistoj kaj tri "ne-esperantistoj"; unu kiu jam lernis kelkajn vortojn, alia kiu interesiĝis pri la lingvo kaj unu kiu tute ne interesiĝis pri nia internacia lingvo. Ni uzis ses lingvojn por komuniki, kvankam la sveda kaj esperanto fariĝis la du ĉefaj. Ofte en esperantorenkontiĝoj oni povas aŭdi kriojn kiel "Vi krokodilas!" aŭ "Vi aligatoras!", sed tute ne okazis dum Elfride, ĉar komuniko estis la ĉefa celo, ne uzo de unu aŭ alia lingvo.

  Kvin svedoj, unu germanino kaj unu francino uzis esperanton, la svedan, la anglan, la germanan, la francan kaj la italan kaj plej ofte ni parolis svede aŭ esperante dum daŭra traduko al la alia ĉefa lingvo, tiel ke ĉiuj komprenu. La ne-esperantistoj ofte ripetis kaj iom post iom, pli kaj pli komencis diri esperantajn vortojn. Eĉ la ne-interesulino. Tio fariĝis en si mem metodo por senpreme kaj senvarbe disigi konon kaj sperton pri la lingvo. Mi antaŭvidas la Elfridan renkontiĝon sekvontsomere. Martin planas tutan semajnon kiam oni povas aŭ tute aŭ parte partopreni.

  Elfride signifas "Pace sen elektro" en la sveda, sed oni ankaŭ povas kompreni ĝin Elf-ride en Esperanto. La somera bieno/paŝtejo nomiĝas Sorparbo, kiu ankaŭ estas lingva ŝerco ĉar la vorto estas akceptita de ĉiu svedo kiel nomo de iu eta vilaĝo aŭ bieno, sed Esperante oni legu ĝin "sorp-arbo". Ĝi situas en Dalekarlio kaj estas malnova somera paŝtejo de la vilaĝo Björbo en Gagnef komunumo. Ekde 2006 Martin Strid de Borlänge posedas ĝin kaj dum multaj jaroj serĉis bonan lokon por sia ideo pri Elfride-festivalo.

  Sorparbo kaj la proksima komuna dometo de la vilaĝo Lövberget povas teni ĝis eble 40 homoj, do la aranĝo ankoraŭ povas kreski. Estas bona ebleco ekzemple por inviti ne-esperantistajn amikojn aŭ kunulojn sperti kiel funkcias Esperanto.

 • Kurs-anonca statistiko

  Lastjare neniu el la someraj kursoj de la Instituto aŭ Esperanto-Gastigejo okazis. Ĉi-jare ambaŭ okazis, kaj mi esperas ke la respondeculoj havas tempon skribi pri la aranĝoj en nia blogo.

  Nature troviĝas amase da kialoj ĉu partoprenantoj aliĝas aŭ ne, kaj inter tiuj estas informoj. Lastjare ni havis anoncon en la retejo por la kurso en Leŝefoŝ, sed tamen nur unu persono aliĝis. Ĉi-jare ni uzis novan funkcion kiu kalkulas kiom da vizitoj alvenis al la paĝo en kiu estis la anonco. Tiu funkcio ankaŭ kalkulas kiom alklakas la anoncon. Tial ni havas bonan statistikon. La anonco de E-G estis iom pli frua ol la Instituta kaj dum ĝia apero ni havis 16 363 vizitojn, kompare al 14 771. Nature, ne ĉiuj vizitoj spegulas eĉ homon. Inter ili estas multaj robotoj, sed ili serĉas informojn por montri en retumilaj serĉoj, do iliajn vizitojn ni volas. Ankaŭ troviĝas multaj pli malbonvolaj robotaj vizitantoj kiuj provas ataki nin. La nombroj ankaŭ spegulas pluropajn vizitojn de samaj personoj, sed tamen...

  Entute 39 homoj alklakis la anoncon de la Instituto, kaj eĉ 103 homoj alklakis la anoncon de Esperanto-Gastigejo. Mi vere volus scii, ĉu iu el la alklakantoj aliĝis pro la anonco, aŭ ĉu la anonco estis la "lasta guto" por ia decido partopreni. Se vi scias, bonvolu komenti sube!

   

   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012