Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI
Filtrilo
 • NASK en Kanado!


  Informis Renato Corsetti pere de la retlisto Landa Agado:

   

  Universitato de Viktorio (Brita Kolumbio, Kanado) gastigos NASK-2014

  La unuan fojon en sia 45-jara historio, NASK – la fama Nord-Amerika Somera Kursaro – okazos ekster Usono. La bela kampuso de la Universitato de Viktorio (Brita Kolumbio, Kanado) en la pitoreska Gordon Head fariĝos hejmo por la mallonga intensa kursaro de Esperanto. Nur 20 minutojn de la urbocentro de Viktorio, kun flughaveno kaj pramhaveno, promendistance de la parko Gyro kaj la akvo, Universitato de Viktorio estas ideala loko por la kursaro. Alvenu la 29-an de junio kaj foriru la 8-an de julio por ok tagoj da lernado, amuziĝo kaj esplorado de la bonegaj muzeoj, historiaj konstruaĵoj, variaj restoracioj kaj vendejoj – kaj ĉio ĉi ene de mallonga busveturo de la kampuso!

  “Tiuj kiuj ĉeestas NASK unuafoje tuj rimarkas, ke la etoso estas tre speciala. La kursaro kutime okazas en belega loko, kaj ĉi-jare en Viktorio tute ne estos escepto – ĝi estas rave bela”, rimarkis Grant Goodall, prezidanto de ESF. Pro la elektita loko, la organizantoj esperas ke NASK estos eĉ pli internacia ol kutime: “Venos studantoj el Azio, Norda kaj Suda Ameriko, Eŭropo, kaj verŝajne Afriko, por lerni de profesoroj el tri kontinentoj”, diris Derek Roff, ESF-estrarano. “Renoma verkisto kaj movada aktivulo István Ertl el Hungario/Eŭropo instruos en la supera nivelo.  Usui Hiroyuki el Japanio/Ĉinio/Azio, nun redaktoro de la Esperanto-Sekcio de El Popola Ĉinio, progresigos la progresantan kurson, kaj Ĵenja Bondelid el Usono/Nordameriko, iama studanto ĉe NASK kaj specialisto pri instruado, dancado kaj teatro, instruos la post-bazan nivelon”.  Se vi jam faris kurson por komencantoj, vi estos preta por la postbaza grupo ĉe NASK.  Se vi ne jam faris tian kurson, restas tempo! Ekzemple, vi povas iri al www.lernu.net kaj fari la kurson por komencantoj, “Ana Pana”, rekomendas Lee Miller, NASK-kunorganizanto.

  Kompreneble, aldone al la studado, la partoprenantoj ĝuos riĉan amuzan programon: ekskursoj, ludoj, filmoj kaj... ĉiam multe da babilado: ja malsimile al grandaj renkontiĝoj kiel la UK, en NASK oni vere konatiĝas kun la aliaj kaj interŝanĝas ideojn kaj perspektivojn. Hoss Firooznia, respondeca pri eksterstudaj aktivaĵoj, instigas la lernantojn gvidi mallongajn programojn pri temo el la propra fako aŭ sperto: “En 2013, ekzemple, lernantoj gvidis dancekzercon, instruis go-ludon, montris memfaritajn filmojn, parolis pri budhismo... kaj multe pli.”

  La kotizo, kiu inkluzivas kursojn, loĝadon kaj matenmanĝojn estas 475 USD (ĝis 1a de aprilo) kaj 525 USD post la unua de aprilo. Oni rekomendas kunporti ĉ. 200 USD por tagmanĝoj kaj vespermanĝoj, kiujn oni povas aĉeti sur la kampuso aŭ en apudaj malgrandaj restoracioj. Iom da stipendioj estas haveblaj por plentempaj studentoj, instruistoj kaj loĝantoj de Latin-Ameriko.

   NASK-studentoj loĝos en unu- kaj dulitaj ĉambroj kun komuna duŝejo sur ĉiu etaĝo, en la konstruaĵo apud klasejo (kie okazos ankaŭ la amuza programo) kaj manĝejo. La loĝejo havas komfortan komunan ĉambron, lavejon, kaj ĉiu ĉambro havas interreton.

   Krome, por tiuj kiuj deziras resti kelkajn pliajn tagojn en bela Viktorio post NASK, estos kelkaj ebloj daŭre ĝui Esperantan etoson: estas planata post-NASK-a ekskurso/amuzprogramo, plus komuna UEA-ESF-seminario, kaj la komuna du-landa kongreso de Esperanto-USA kaj Kanada Esperanto-Asocio (KEA) okazos la 11-14-an de julio en apuda urbo Sidney. (Se vi ŝatus resti por la kongreso, bv. aranĝi detalojn kun Esperanto-USA: e-usa@esperanto-usa.org, www.esperanto-usa.org.)

  Bv. kontakti Ellen M. Eddy, la administranton, pri ĉiuj demandoj: eddyellen@aol.com 

  Pliaj informoj: http://nask.esperantic.org

  Intervjuo kun Derek Roff: http://youtu.be/3Mddb4_jeB

   

 • ... jarfine al IF - Unua Informilo

  Karaj geamikoj,
   
  Jülich, urbo inter Köln kaj Aachen, bonvenigas vin, ĝuu hotelkomforton en novkonstruita domo!
  Aliĝu jam nun kaj utiligu la favorajn kondiĉojn ĝis 31 marto 2014.
   
  Ni prokrastis la IF-adiaŭon je unu jaro. Venis la instigo okazigi plian IF en nova kaj komforta domo de JUFA (la aŭstra entrepreno kiu ankaŭ mastrumas la pasintjaran Nördlingen). La klerigejo situas apud urba parko (senkosta eniro por IF-anoj) kaj disponas pri hotelsimilaj ĉambroj (kun duŝo kaj necesejo, TV, harsekigilo, duŝtukoj). Ni invitas krome al endoma saŭno-centro, same ankaŭ nia ŝatata Knajpo atendas vian denovan viziton ...
  Bonvolu atenti: nia ĉambro-kvanto estas nur mezgranda, ni konsilas do fruan aliĝon. Krome, ni rezervas la dulitajn ĉambrojn unuavice por plentempaj/plenkotizaj partoprenantoj; eblas oferti ankaŭ kelkajn trilitajn ĉambrojn, tiukaze ni donos rabaton resp. rezervos ilin por subvenciitoj. Unulitulojn bv. elekti laŭeble partner(in)on resp. sciu ke nur en decembro ni disdonos eventuale liberan ĉambron.
   
  Jülich estas ne nur histoririĉa urbo (ekz. kun Napoleonaj fortikaĵoj), sed ankaŭ moderna urbo de esploro kaj scienco. "Nova energio" estas la nuntempa instigo por antaŭenŝovi la industrion en la regiono, temas pri renovigeblaj kaj longedaŭraj energiformoj. Nia kadra temo estas inspirita de tio. Dumsemajne ni vizitos esplorinstituton pri sunenergio (termdinamika sunturo).
   
  Celo de nia tuttaga ekskurso estos la proksima Köln, ni konatigos vin kun ĝiaj historio kaj vidindaĵoj (impona katedralo, "Kolonja akvo 4711 Eau de Cologne", biero "Kölsch", ktp). Tagmanĝa menuo en tipa loka resoracio en la malnova urbo.
  Enkadre de IF okazos la 8-a Internacia Vintra Universitato (IVU). Pri pasintaj IF kaj IVU vi legu raportojn en "revuo Esperanto" aŭ en nia IF-paĝaro.


  Aperis novaj PDF-informiloj, atingeblaj el nia startpaĝo; bv. elŝuti:   [ > startpaĝo > Unua Informilo ]
  1: Informilo/aliĝilo - nia kutima "flava informilo", 250 KB, 2 p.
  2: Varbilo - informoj pri Jülich, tuttaga ekskurso al Köln, 550 KB, 2 p.
  Se vi deziras ricevi la paperan version de la Unua Informilo, bv. informi nin. Skribu ankau, se vi disponas pri adresoj de konatoj kaj/aŭ geamikoj, al kiuj ni sendu niajn informojn.


  Koran saluton al vi kaj bonvenon! Informu ankaŭ viajn geamikojn pri la partopreno en nia jarfina aranĝo. Partoprenu en internacia rondo de 100 - 120 personoj el ĉ. 20 landoj, Ĝuu la IF-etoson en nia Knajpo!
   
  Utiligu la plej favoran kotizon kaj rabatokuponojn - aliĝu ĝis 31 marto 2014!
  Ni ĝojas pri via baldaŭa aliĝo; plenigu nian elektronikan aliĝilon.
   
  INTERNACIA FESTIVALO
  HDP / Hans-Dieter Platz
  (organizanto)
   
  Vizitu nin en Interreto: www.internacia-festivalo.de
  Informiĝu, legu raportojn, spektu fotoalbumojn!
   

    

 • Reteja statistiko

  Eble vi rimarkis ke la statistikaj servoj de Feedjit kaj la turniĝanta globo malbone funkcias. Feedjit pli kal pli malbone kalkulas kaj la globo tute ne volas esti videbla. Post la lasta ĝisdatigo de la reteja programo la sekureco estis plialtigita kaj la kodo ne plu bone funkcias. Mi provis kelkajn ideojn, sed ni konstatas ke la servo ne plu estas tiel inda kaj interesa kiel en la komenco. Do, ni malŝaltas ĝin, almenaŭ momente ĝis ni trovos pli bonan kaj funkciantan solvon.

  La kalkulilo de la komenco ankoraŭ restas en la menuo Laste –> Reteja statistiko por ensalutintaj membroj, kvankam kelkaj vortĉenoj devas esti tradukitaj por glataj servo kaj aspekto. Tio venos.

   

 • Föredragsturnén i Mälardalen avslutad

  Klubben i Norrköping stod först i tur. De har ju haft sin hemsida sedan kongressen i Karlstad, men redaktörerna hade inte riktigt hittat formerna än. Kvällen 28 januari förklarade jag grunderna för några klubbmedlemmar, vilket resulterade i att vi har en ny redaktör i Carla Eggertsson Karlström som ska se till att Kelklinie pri... hamnar där den ska utan min hjälp. Varje sådan avlastning gör att jag får mer tid över till att göra det jag egentligen ska göra, nämligen sköta det tekniska och få allt att funka. Det är en syssla som tyvärr har fått stå tillbaka under hösten och vintern 2013-14 på grund av att sysslorna i SEFs styrelse, inklusive det faktum att det inte finns någon LKK för årets kongress, har tagit nästan all min lediga tid. Med fler redaktörer som kan göra lite var kan vi vända den utvecklingen.

  Torsdagen 29 januari hölls en studiecirkel där jag mer detaljerat gick igenom vad en redaktör bör och kan göra, vilket resulterade i att även Martin Häggström numera har redaktörsstatus. Välkommen i gänget båda två! Tack även till Lars-Erik och Carla för trevlig övernattning.

  Efter en vietnamesisk lunch med Martin och Haldo for jag mot ett vintrigt och vindpinat Uppsala. Jag hade hoppats på att få chansen att prata lite mer med Leif innan klubbmötet. Vi konstaterade att vi inte mer än hejat på varandra några gånger de senaste 30 åren och att det skulle vara trevligt att sitta ner i lugn och ro, men en son hade blivit magsjuk så jag fick roa mig på egen hand. Det första jag gjorde var att köpa en tjockare jacka.

  Klubbmötet blev bättre än jag hoppats. Jag hade fått för mig att Uppsalaklubben inte har så många aktiva medlemmar, men sex stycken dök upp. Det visade sig också att man redan tagit beslut om att bli med på EsperantoSverige, så det var bara att gå igenom hela sidan och informera om möjligheterna. Ett kommande klubbmöte planerades in för att skissa på den nya hemsidan och jag hoppas vi hinner få ordning på den lagom till kongressen.

  Som medlem i Pasporta Servo hade jag siktat in mig på Uppsalas motsvarighet, Ingrid Maier, men hon var bortrest och lämnade över pinnen till Christer Kiselman som mycket vänligt tog hand om mig över natten. Tack Christer!

  Klubben i Södertörn stod näst i tur. Det innebar en resa till Stockholm och pappa. Först lämnade jag dock min resväska hos syrran som påpassligt nog just flyttat till en lägenhet ca 2-3 minuter från EC. Därefter en tur till datorbutiken jag brukar använda mig av för att beställa en bättre begagnad dator så att jag kan sköta mitt jobb som huvudansvarig. Min gamla är trasig, vilket delvis förklarar att saker och ting kommit än mer på efterkälken på EsperantoSverige under december-januari. Det håller jag på att styra upp nu.

  Eftermiddagen 31 januari dök Kerstin Rohdin och Ulla Luin upp hos faderskapet och jag drog min, vid det här laget ganska väl inövade, föreläsning. Av kommentarer och hummanden förstod jag att damerna gav mig med beröm godkänt för insatsen och resultatet. Jag hoppas särskilt att Kerstin har lust att skriva om sina upplevelser och erfarenheter och det får mig att önska att jag redan hade fixat med den förnyade Membropaĝoj där alla ska få tillgång till att lägga in både texter och bilder.

  Sista uppdraget på turnéns första del gällde klubben i Stockholm. Lördag 1 februari kl 11 var tiden. Eftersom jag hade sovit hos syrran denna natt var jag bombsäker på att kunna komma i tid. När klockan var 10:56 och jag drog på mig min nya jacka sa syrran klentroget "Ska du gå ut sådär?". Hon tryckte ner mig på en stol och tog fram en fön. Det dög inte, så flaskor med allehanda substanser dök upp. Tjugo minuter för sen, efter samtal från både Soile och Tatu, lyckades jag till slut dyka upp. Är det inte typiskt - den som är närmast klarar inte av att komma i tid?

  På EC gjorde jag en djupdykning i hur Diskutejo fungerar och sedan en genomgång av Verki artikolojn. Jag hoppas att Soile, Bertil och Tatu fick höra något nytt. De tänker i alla fall se till att någon får i uppdrag varje klubbmöte att skriva en text om vad som hände till klubbens hemsida och den gemesamma bloggen. Med ca 70 medlemmar totalt i klubben hoppas jag att det finns några till som upptäcker hur intressant det kan bli om fler drar sitt strå till stacken. Den gamla modellen, där det i princip bara är styrelsen som jobbar, är förlegad. Vi måste hjälpas åt och göra lite var istället. De som vill veta mer är hjärtligt välkomna att anmäla sig till kongressen i Lesjöfors och lägga ett par dagar på förkongress där vi planerar att hålla kurser för olika nivåer av hemsidesmedverkan - allt från vanlig medlem till redaktörer och administratörer.
   

   

 • Interreta diskutlist​o de UMEA

  Följande meddelande har jag mottagit på SEF:s officiella e-postadress och skickar det härmed vidare till er som är läkare eller av annan anledning är intresserade av medicinska frågor.

  Ann-Louise

   

  Estimata Prezidantaro de Sveda Esperanto-Federacio!


  Ĝoje mi informas Vin, ke jam ekde pluraj jaroj funkcias la interreta diskutlisto de la Universala Medicina Esperanto-Asocio: medicinistoj-por-esperanto@googlegroups.com  . Se Vi konas esperantlingve parolantajn medicinistojn (kuracistojn, flegistojn, asistantojn, farmaciistojn, bestkuracistojn, ktp.) en Via lando, bonvolu informi ilin pri tiu ĉi ebleco interkomuniki kun gekolegoj el pli ol 20 landoj. Se ili volas aliĝi al la diskutlisto, bonvolu informi min ( ludoviko  @  t-online.hu ), forigante la spacetojn.

  Alia, grava informo estas, ke inter la 16-a kaj 20-a de julio 2014. en Budapeŝt okazos la 19-a Internacia Medicina Esperanto-Kongreso.
  Detalaj informoj estos legeblaj sur la retejo: http://www.19a-imek.hu    .

  Kun amikaj salutoj kaj novjaraj bondeziroj

  Ludoviko Molnár
  prezidanto de la 45-jara, Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo

  PS.: Kodado: Unicode (UTF-8), programo: Esperanta Klavaro (Ek)
  http://www.esperanto.mv.ru/Ek/index.html

 • Semajno de Internacia Amikeco

  UEA via Barbara Pietrzak har skickat följande meddelande med anledning av Semajno de Internacia Amikeco som initierades av Eric Carlén och infaller sista hela veckan i februari varje år. I Helsingborg har vi en gång för många år sedan uppmärksammat veckan i samarbete med Lunds Esperantoklubb som berättade om sitt solugnprojekt i Tanzania. I år kommer vi att ha en utställning i foajén i Stadsbiblioteket, väl synlig när man kommer in i biblioteket.

  Ann-Louise

   

  Estimata Sveda Esperanto-Federacio,

   Ni troviĝas sojle de la 45-a Semajno de Internacia Amikeco. Ekde la komenco simbolis ĝin grafika bildo de interplektiĝantaj manoj kaj la devizo “Amikeco trans limoj” (http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:SIA_emblemo.gif). Temas pri limoj naciaj, rasaj, lingvaj, kulturaj, politikaj kaj religiaj. Ekde la komenco la Semajno estis la okazo organiziĝi por plifortigi la reciprokajn kontaktojn kaj senton de komuneco kun ĉiu, eĉ plej fore kaj izolite loĝanta, esperantisto. Kiel skribis la ideodoninto de la Semajno, sveda aktivulo kaj plurjara prezidanto de UEA, Erik Carlén “ni ne nur bele vortumas la ideon, ni ank! aŭ volas konkretigi ĝin per agoj ĉe esperantistoj kaj ĉe aliaj” (http://uea.org/informado/sia.html).
  Dum multaj jaroj okaze de la Semajno en la esperantista medio estis interŝanĝataj poŝtkartaj salutoj inter individuoj kaj grupoj, etaj donacoj. Nuntempe ne tiom cirkulas poŝtkartoj, sed ĉiam pli la Semajno servas por organizi eventojn, kiuj malfermas esprantistojn, iliajn grupojn kaj klubojn al la ekstera mondo.  Kompreneble necesas sin al tio prepari kaj plani tiajn renkontojn. Sed eĉ tiuj, por kiuj Semajno de Internacia Amikeco ne gravuriĝis aparte kiel evento en ilia agadplano,  ĝia 45-a eldo! no povas ja tion ŝanĝi.
  Okaze de la nunjara Semajno komenciĝanta la 17-an kaj daŭronta ĝis la 23-a de februaro ligu kontakton kun esperantistoj en urboj ĝemelaj, partneraj al la via. Ne nur por saluti, sed ankaŭ por proponi kunlaboron – interŝanĝon de informoj pri la reciproka agado; realigon de komunaj projektoj, de reciprokaj vizitoj. Sukcesaj rezultoj de tiuj kontaktoj pravigos sekve kontakti viajn urbajn instancojn respondecajn pri la ĝemelaj, partneraj kontaktoj por informi pri via agado kaj por starigi pere de Esperanto ĝemelajn kontaktojn tie, kie ili ankora! ŭ ne ekz istas.
  La devizo, ke Esperanto estas lingvo de amikeco ricevos fortan emfazon kaj konkretan formon!

   

  Pri la rezultoj nepre informu s-ron Wu Guojiang: ghemelurboj @ yahoo.com.cn
  Viajn informojn atendas ankaŭ mi.
  Amikajn salutojn lige kun la Semajno de Internacia Amikeco!
   
  Barbara Pietrzak
  Estrarano de UEA, membro de la teamoj movado kaj mondo
 • Resa till Lesjöfors

  Lesjöfors

  Lesjöfors ligger i Filipstads kommun i Värmland. Närmaste tätort är Filipstad ca 3,5 mil söderut. Hällefors ligger ca 3,7 mil sydost, och Fredriksberg i Dalarna ligger 3,4 mil nordost om Lesjöfors.

  Resebolag

  Lokal busstrafik till Lesjöfors sköts av Värmlandstrafik - varmlandstrafik.se. Till Filipstad går det bussar från Karlstad och Kristinehamn. Från Filipstad går buss 400 till Lesjöfors. Värmlandstrafik har diverse olika biljetter. Med Värmlandskort får man 30% rabatt, och det kostar 30 kr att skaffa. Samma kort kan användas av flera resenärer. Läs mer på deras hemsida för att se vilket som passar bäst.

  Länstrafiken i Örebro - lanstrafiken.se - kör till Hällefors.

  Dalatrafik kör till Fredriksberg.

  Genom SJ - sj.se - kan du hitta anslutningar med tåg till Kristinehamn eller Karlstad. Om du köper biljett genom SJ kan du välja på att köpa hela resvägen fram till Lesjöfors genom dem, eller välja annan variant den sista biten. De säljer även biljetter för länstrafik, Tågkompaniet, Tågab och andra aktörer.

  Swebus Express - swebus.se - kör långfärdsbuss till Kristinehamn och Karlstad.

  Tidtabeller

  För info om tåg till Kristinehamn eller Karlstad se dokumentet "Till och från Lesjöfors" som kan laddas ner från EsperantoSverige. (Välj ur nedre huvudmenyn: Enhavo->Dosiera arkivo->Kategorioj Elŝuteblaj dosieroj). Det kan komma att kompletteras med andra vägar.

  Det är alltid säkrast att kontrollera tiderna med respektive resebolag.

  Om du åker med buss från Karlstad, meddela föraren att du ska till Lesjöfors. Om förseningar uppstår väntar anslutande buss. I Karlstad behöver du ca 10-15 för bussbyte. I Filipstad ca 5 min.

  Hämtning med bil i Filipstad, Hällefors och Fredriksberg

  Hämtning kan ske i Filipstad, Hällefors och Fredriksberg till självkostnadspris. Glöm inte att räkna en hämtning som en tor-resa, dvs ca 70 km. Ju fler som åker samtidigt desto billigare per person.

  Samåkning

  Eftersom det kan vara lite besvärligt att resa till Lesjöfors rekommenderar vi att du även undersöker om någon planerar att köra bil till kongressen. Detta går att diskutera i Diskutejo för dem som önskar.

  Om någon känner sig kallad att agera samåkningssamordnare, vänligen kontakta Stella eller Anita.

  Priser

  Den som bestämmer sig tidigt kan hitta biljetter under 200 kr enkel resa på tåg eller långfärdsbuss. Se respektive hemsida.

  Enkelbiljett Kristinehamn/Karlstad - Lesjöfors kostar 107 kr resp 75 kr med Värmlandskort. Kristinehamn/Karlstad-Filipstad kostar 74 kr resp 53 kr.             
   

 • Interlingvistikaj Studoj - nova ŝanco ĉi-aŭtune

  Interlingvistika sesio kun instruista trejnado en UAM
      
      Efike kaj agrable pasis la interlingvistika sesio (1-7.02.2014) en la universitato Adam Mickiewicz, Poznano kun partopreno de dudeko da gestudentoj el 10 landoj (entuziasma kvinopo el Brazilo, triopo el Pollando, po 2 el Svislando, Francio kaj Germanio, po unu el Rusio, Hungario, Japanio, Koreio kaj Portugalio). 
       La populara kaj diskutiga kurso de prof. H. Tonkin pri nuntempa esperanto-movado estis publika kaj allogis ankaux gastojn.
      
  La sesio estis la lasta por la tri-jara interlingvistika grupo, kie persista dekopo laboris en tri specialigxoj:
  1) internacia kaj interkultura komunikado kun Zbigniew Galor, Barbara Pietrzak, Ilona Koutny, Humphrey Tonkin kaj Michael Farris;
  2) esperanta literaturo kun Humphrey Tonkin kaj Tomasz Chmielik;
  3) metodiko de esperanto-instruado kun Katalin Kovats kaj Ilona Koutny.
   
       La lasta estis komuna arangxo por la unu-jara instruista trejngrupo, kiu havis ankaux minikursojn pri literaturo kaj gramatiko. Dum la semajno okazis ankaux ekzamenoj kaj priparolo de diplomlaborajxoj, kies prezento estas planita por la septembra sesio.
      Dum sia intensa semajna vizito, Humphrey Tonkin prelegis ankaux anglalingve pri lingvaj rajtoj en la Lingvistika Instituto, en kies kadroj funkcias la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj kaj la rektoro de UAM amike akceptis lin.
   
      La merkreda komuna vespero abundis en programoj dank' al la ricxaj spertoj de la partoprenantoj kaj donis eblecon renkontigxi kun kelkaj poznanaj esperantistoj. Poste, semajnfine okazis sunplenaj kaj bonetosaj ekskursoj al Gniezno (malnova katedralo) kaj al Szamotuly (kastelo kun ricxa kolekto). Fotoj pri la aranĝo videblas en Facebook  kaj en la fotoalbumo de Edukado.net.
   
      En septembro estas planata starto de nova interlingvistika grupo. Interesiĝantoj pri interlingvistiko kaj esperantologio, kiuj volas sekvi seriozajn studojn kaj akiri atestilon pri interlingvistiko aligxu al la eksteraj postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj, unikaj en la mondo! Kontakto cxe la sube indikita adreso. 

  Ilona Koutny (interlin@amu.edu.pl)
  Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj
  Universitato Adam Mickiewicz
  http://www.amu.edu.pl/~interl/

 • Informoj pri la ĉi-jara NASK

  La Universitato de Viktorio, BC bonvenigas NASK 2014

  La unuan fojon en ĝia 45-jara historio NASK okazos ekster Usono. La bela kampuso de la Universitato de Viktorio, kiu situas ĉe la suda rando de la insulo Vankuvero en Brita Kolombio, Kanado, provizos taŭgan lokon por la mallonga, intensa kursaro de Esperanto. Nur 20 minutojn for de la urbcentro de Viktorio, la flughaveno kaj pramŝipaj havenoj, kaj pied-distance de apuda plaĝo Gyro, UVIC ofertas idealan lokon. Venu de la 29-a de junio ĝis la 8-a de julio por ok tagoj da lernado, amuzo, kaj esplorado de la mirindaj muzeoj, restoracioj, kaj butikoj, ĉiuj piede aŭ aŭtobuse atingeblaj de la universitata kampuso.

  NASK studantoj loĝos en unu- aŭ du-litaj ĉambroj en dormejo, kun komunaj banejoj kaj necesejoj por ĉiu sekso en ĉiu etaĝo. La universitata manĝejo kaj klasĉambroj estas atingeblaj per mallonga promeno al Cadboro Commons, la studenta centro. Tie, la Upper Lounge estas rezervita por nia grupo. En la loĝejo troviĝos litaĵoj kaj bantukoj, sed eble vi ŝatus kunporti etan lampon por legi, vekhorloĝon, kaj vestarkojn. Ĉiu ĉambro havas aliron al Interreto. En la kelo troviĝas lavmaŝinoj kaj sekigiloj por vestaĵoj, kaj ĉiu etaĝo havas komfortan salonon.

  La internacia teamo de Ĵenja Bondelid, Usono, USUI Hiroyuki Japanio/Ĉinio kaj István Ertl, Hungario/Luksemburgio, provizos tri nivelojn de instruado. Hoss Firooznia gvidos la eksterlecionajn programojn kaj redaktos la tag-ĵurnalon La NASKa Fasko.

  La kosto por NASK 2014 (kursoj, loĝado, matenmanĝoj) estas USD $475 se oni kotizas ĝis la 1-a de aprilo, kaj USD $525 poste.

  Lokanoj kiuj ne bezonas loĝejon rajtas pagi nur USD $250 por partopreni en ĉiuj eventoj. Ankaŭ estas speciala kotizo por plentempaj studentoj, instruistoj kaj tiuj el Latin-Ameriko. Por kanadanoj, la Kanada Esperanto-Asocio povas proponi iom da financa helpo. Kontaktu Geoffrey Greatrex ĉe greatrex@uottawa.ca por detaloj.

  Ni rekomendas ke oni planu elspezi proksimume USD $200 por tag- kaj vesper-manĝoj. Tiujn oni povas aĉeti en la ĉefa universitata manĝejo aŭ ĉe kelkaj malgrandaj manĝejoj en kaj apud la kampuso.

  Lernantoj povos resti post NASK por partopreni en la Landaj Kongresoj de kaj Esperanto-USA kaj la Kanada Esperanto-Asocio, kiuj ambaŭ okazos en apuda Sidneo de la 11-a ĝis 14-a de julio. (Se vi volas partopreni en la kongresoj, nepre aliĝu ĉe http:www.esperanto-usa.orghttp://www.esperanto.ca)

  Trovu pli da informoj ĉe http://nask.esperantic.org aŭ skribu al la kunordiganto:

  Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono; Tel:(+1) (360) 754-4563; eddyellen@aol.com

 • Lingva ludo en Esperanto - kun senpaga eksterland​a vojaĝo!

  En la ret-listo [uea-membroj] aperis tiu chi mesagho:

   

  Lingva ludo en Esperanto - kun senpaga eksterlanda vojaĝo!

  Kiel konate, multaj miloj de homoj lernis kaj lernas Esperanton en Hungario, sed la tradicia Landa Asocio ne kapablas ligi ilin al la Esperanto-movado. Por iom kontraŭagi la forgeson de la lingvo ĉe la pli fruaj kursfinintoj, kaj eble aktivigi kelkajn entuziasmulojn, ni lanĉis nun malgrandan kampanjon:

  --------
  Lige al la centjariĝo de Esperanto en 1987 en la tutlanda tagĵurnalo "Népszava" aperis Esperanto-kurso en 8 partoj.

  Nia Esperanto-lingvolernejo, la firmao "Lingvo-Studio, LS" festas sian 30-an naskiĝdaton en tiu ĉi februaro, kaj lige al tio ni decidis republikigi en nia fejsbuka paĝo la skanitan formon de la iama gazeta kurso, ĉiusemajne unu lecionon.

  Por motivigi la homojn, inter la solvintoj de la hejmaj taskoj - krom lotumado de Esperantaj libroj – en la fino ni aljuĝos senpagan partoprenon en 2 internaciaj Esperantaj vojaĝoj: unu estas IJS en Hungario aŭ SES en Slovakio, la alia estas eĉ pli alloga: plene senpaga vojaĝo kaj partopreno en nederlanda festivalo (kiel membro de nia teamo en la kadro de nia Grundtvig-projekto).

  Pri la projekto, kaj pri la premioj ni sendis individuan retpoŝtan mesaĝon al 11 mil (!) hungariaj Esperantaj retadresoj, kaj per pagita Fejsbuka reklamo ĝi aperis 35 mil foje (teorie ĉe hungaroj, havantaj ian ligon al la vorto "eszperantó").

  Szilvási László, LS
  http://www.eventoj.hu

  ----
  P.S. "Lingvo-Studio" en Budapeŝto estas malnova Esperanto-entrepreno, pri kiu - pro ekstera enviado - ni ne multe parolis ĝis nun. Pri rezultoj kaj rekordoj de la pasintaj 30 jaroj mi planas baldaŭ verki mallongan resumon.

  2. Rekta adreso de la nuna supra projekto: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668237533217886.1073741829.111391805569131&type=3

 • Lesjöfors hos SJ

  Det var tydligen något problem förra veckan - kanske jag hade glömt godkänna att SJ får koppla till Värmlandstrafik, för det fungerar. Dokument under arbete med en del information. 

  Har just sökt vilka förbindelser SJ erbjuder för resande till Lesjöfors från Stockholm för dagarna 26 - 28 april. Resultatet säger att det inte finns någon förbindelse!

  Lesjöfors finns dock fortfarande på kartan och har kommunala förbindelser med yttervärlden. En förteckning över lämpliga förbindelser kommer här inom kort.

 • Peto por Esperanto kiel lingvo en EU

  "Esperanto, oficiala lingvo de Eŭropa Unuiĝo, nun !"

  Tio estas la rubriko de nova peto ĉe AVAAZ kie vi povas subskribi. Momente iom pli ol 2 000 homoj subskribis.

  La resto de la peto diras: "Ni, civitanoj de Eŭropo kaj de la mondo, ni vokas vin fari el Esperanto la 24an lingvon de Eŭropa Unio, por Eŭropo pli demokrata kaj pli justa rilate al ĉiu lingvo kaj kulturo de la kontinento. Elekti Esperanton estas plia paŝo en la eŭropa konstruado. Mankas debato je la eŭropa nivelo, Eŭropo ne devas esti nur ekonomia, ĝi devas esti ankaŭ Eŭropo de la popoloj."

  La peto malfermiĝis la 3an de februaro kaj celas trovi almenaŭ 5 000 subskribantojn. Oni povas ja dubi ke la peto realiĝos, sed tamen estas interesa maniero ĉar se multaj subskribas, la peto povas trovi la vojon al la amaskomunikiloj. Bv, subskribi!

  La peto estas franclingva. Por subskribi, alklaku la kampon E-mail kaj skribu vian retadreson. En la suba kampo skribu vian nomon. El la falmenuo elektu vian landon kaj entajpu la poŝtkodon. Per la butono "SIGNER" vi subskribas la peton.

   

 • Kortkurs i Malmö 24 februari

   

   

  Kurs i Malmö

  24 februari 2013

   

  Kurs helt på esperanto med utländsk lärare!

  Du lär dig lite enkel konversation och får en inblick i det internationella språket Esperanto, som genom sin logiska uppbyggnad är lättare att lära än andra språk.

  Kursen äger rum söndagen 24/2 2013, kl 11-14.
  Lokal: Malmö Esperantoförening Kronetorpsgatan 94, Malmö
  Kursen kostar 50 kr och inkluderar kaffe/te.
  Anmälan: esperantoagado@yahoo.se eller sms till 073-971 80 78 senast 20/2.

 • La jaro 2013 por Justa komunikado

  Jen bildo sen kopirajtoj, kiun Brian Barker petas vin utiligi por informado en viaj landoj. Estas eble ricevi ĝin ankaŭ kun skribo en via lingvo. Petu Brian, brian.barker (ĉe) esperanto.org.uk .

  Se vi volas uzi la bildon, vi povas fari unu el la jenaj du aferoj. Se vi dekstre-alklakas la bildon vi povas plej verŝajne konservi ĝin per elekto en la menuo kiu montriĝas. Se vi volas foti la ekranon anstataŭe, bv malfermi la artikolon per alklako al ties rubriko. Tiamaniere vi povas vidi la tutan bildon sur via ekrano kaj kopii ĝin.

 • Norrköpingsklubben - ska den läggas ner?

  Först som sist skall det sägas att detta förslag inte innebär att esperantoverksamheten i Norrköping upphör. Det kommer till exempel att bli månadsmöten precis som hittills även i fortsättningen. Anledningen till förslaget är att kassören vill sluta och att vi alla bara blir äldre.

  Av de klubbmedlemmar som bor i Norrköping är nu bara fyra under 60 år och det är nu länge sedan vi fick några nya unga medlemmar. Under sådana förhållanden har vi funnit det vara bäst att formellt upplösa klubben, medan det ännu kan ske i ordnade former, i stället för att vanmäktigt åse hur den sakta tynar bort.

  I en klubb med stigande medelålder och ingen tillströmning av nya medlemmar kommer det med nödvändighet att bli allt svårare att hitta styrelsemedlemmar, revisorer och andra funktionärer. Vi tror att inte minst yngre hellre går med i en mer informell grupp där ”risken” att bli vald till någon post inte föreligger. Förhoppningsvis kan den tid som hittills ägnats åt administrativa sysslor nu i stället läggas på information, esperantostudier och ett mer aktivt deltagande i de aktiviteter som erbjuds inom gruppen och övriga esperantorörelsen.

  Det eventuellt sista årsmötet för klubben hålls fredagen den 22 februari klockan 19.00 i NBV:s lokaler, Repslagaregatan 11, Norrköping.

  (Bearbetning av text ur Kelklinie pri..., Stella Lindblom)

 • Norrköpingsklubben tackas av Nürnbergsklubben

  Esperantoklubben i Nürnberg fyller i år hela 125 år. Den är därmed världens äldsta esperantoklubb. Vi skickade därför ett gratulationsbrev frankerat med det esperantofrimärke som vi skrev om i nummer 2012:2 av Kelklinie pri... och som kan ses här nedan.

  Boken på frimärket är av speciellt intresse för tyska esperantister, eftersom den utgavs av det tyska esperantoförbundet för över 100 år sedan.

  Nu har vi fått ett mycket vänligt tackbrev och tillsammans med detta ett foto, se nedan, som fick oss att tappa hakan. Det visar ordföranden i Nürnbergs Esperantoklubb, Helmut Sebastian, med samma bok som på frimärket och till och med uppslagen på samma ställe. Inte nog med det. Porträttlikheten mellan honom och frimärkets Johan Engman, ”ungkarlen och esperantisten” i Djupsjönäs, är slående. Fotot är dessutom synnerligen välkomponerat; man har till och med som fond letat rätt på en dörr som är mycket lik den på frimärket.

  Foto: Sabine/Pit Hauge, Nürnbergs Esperantogrupp

  Esperantofrimärket som posten gav ut i fjol. Foto: Sune Jonsson

 • Langlet-parko en Upsalo

  Vi povas legi pri la nova Langet-parko en la ĵurnaloj de Upsalo.
   

  Park namnges efter hjälte - Uppsala Nya Tidning

   

  Langlet får sin partk efter sex år - Uppsalatidningen

   

 • Internacia filmkonkurso finiĝis

  Mallonga filmo el Ukraino gajnas konkurson en Berlino

  La Germana Esperanto-Asocio organizis mallong-film-konkurson por celebri la 125-an datrevenon de Esperanto. La premioceremonio okazis la 9-an de Februaro 2013 en Berlino. La plej bonaj filmoj estas nun videbla ĉe YouTube-kanalo filmkonkurso.

  La plej alte dotita premio (1000 Eŭroj) venis al la filmo "Pasporta Servo" de la Ukraino Oleg Zabolotnyi. Je 500 Eŭroj venis al la Germano Daniel Voss kaj la Slovakino Eva Fitzelová.

  La Ukraina kontribuo konvinkis la ĵurio pere de humuro kaj persona referenco. Oleg Zabolotnyi tie rakontas kiel lia patro dum longega tutmonda vojaĝo renkontis belegan Ukraininon, kiu baldaŭ poste donis al li filon. Ĉar la sola komuna lingvo de la paro estas Esperanto, la infano iĝas denaskaj Esperanto-parolanto. Unu generacio poste, la filo (la aŭtoro) ankaŭ mondvojaĝas kaj renkontas belegan Esperantistinon.

  La tasko de la konkurso de la Germana Esperanto-Asocio estis prezenti mallongan filmon ĝis kvin minutoj kiu rilatas iel al Esperanto. La rezulto estas tutmonda ĉielfajro de kreemaj filmoj de kvar kontinentoj, montrante la diversecon de la Esperanto-kulturo. De amuza filmo de brazila bohemo ĝis la verko de rusa filmisto, kiu montras la persekutado de esperantistoj sub Stalin je la ekzemplo de lia propra avo. Unu filmo de Kongolando montras kiel senpage vojaĝi al Islando danke al Aŭstralia Esperanto-amiko. Alia filmo el Ĉinio montras emeritan instruiston kiu restas juna kiel infano pere de Esperanto.

  D-ro Rainer Kurz, kiu ĉef-organisas la mallongfilmkonkurson kadre de la Germana Esperanto-Asocio, estas tre fiera pri la la diverseco de la 56 kontribuoj. "Mi neniam atendus tion vastan tutmondan resonon. La 17 partoprenlandoj el kvar kontinentoj montras la multecon de Esperantujo kiu eĉ kompareblas kun la Berlinale-filmfestivalo kio samtempe okazas en Berlino“.

  Premioj:
  o 1000 Eŭro: Pli bona filmo en Esperanto: "Pasporta Servo!" de Oleg Zabolotnyi, Ukrainio (al la filmo)
  o 500 Eŭro: Plej bona ideo (dividita premio): "Ideevolution" de Daniel Voss, Germanio (al la filmo)
  o 500 Eŭro: Plej bona ideo (dividita premio): "Ĉu vidis imagas?" de Eva Fitzelová, Slovakio (al la filmo)
  o La ankaŭ anoncita premio por la plej bona filmo kaj la publiko-premio ne estis eldonita por buĝetaj kialoj.

  Landoj de la partoprenantoj:
  Benino, Brazilo, Bulgario, Ĉinio, Finnlando, Germanio, Hispanio, Italio, Kanado, Kongo, Pollando, Rusio, Slovakio, Sud-Afriko, Svislando, Ukrainio

  Pliaj informoj:
  kurzfilmwettbewerb@esperanto.de, http://esperanto.de/gewinner-des-kurzfilmwettbewerbs,
  http://www.freelance-market.de/nl/167/kurzfilmwettbewerb-einladung-zur-preisverleihung-am-09-02-13-in-berlin
   

  Ensalutintaj membroj povas vidi la tri premiitajn filmetojn rekte en Diskutejo - Ĝenerala forumo.

 • Aliĝu al la kongreso!

    Ĉu vi intencas partopreni en la sveda kongreso en Majo? Vi kiu jam estas membro ĉe EsperantoSverige, aŭ tuj fariĝos, povas aliĝi jam nun.

  La Butiko malfermis "mole" tiel ke mi povas vidi ke ĉio estas en ordo antaŭ ol ĝi estos tute malferma meze de Februaro. Ĝi ne plu estas "testa butiko". Ĝi nun funkcias. Sed vi devas ensaluti por vidi ĝin.

  -------

    Tänker du vara med på svenska kongressen i maj? Du som redan är medlem på EsperatoSverige, eller genast blir det, kan anmäla dig redan nu.

  Butiken har mjuköppnat så att jag kan se att allt är som det ska innan portarna öppnar på vid gavel i mitten på februari. Den är inte längre "testbutik". Den fungerar nu. Men du måste logga in för att se den.

   

   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012