Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI
Filtrilo
 • N-ro 529 - Gazetaraj Komunikoj de UEA

  ==============================

  ===================================
  Gazetaraj Komunikoj de UEA
  N-ro 529
  2013-12-26
  =================================================================

  FRESHA REVUO "ESPERANTO" LIBERE GUSTUMEBLA

  La unua numero de la revuo "Esperanto" redaktita de Fabrício Valle estas nun presata kaj atingos la abonantojn en papera formo en januaro. La redaktoran shanghon akompanas granda shangho de la grafika aspekto, sed ankau enhave la redaktoro celis fari la oficialan organon de UEA vigla kaj leg-invita. Kvankam temas pri la unua numero de la jaro 2014, Valle nomas ghin sia "nula" numero, kiu estas ankorau iel eksperimenta kaj eble ne libera de malglatajhoj. Li pensas, ke necesos ses numeroj, ghis la revuo firme trovos sian vojon enhave kaj aspekte.

  Same kiel jam ekde la jaro 2004, post la enpresejigo la nova numero farighis legebla en la reta Jarlibro por la individuaj membroj de UEA, kiuj registrighis kiel uzantoj de tiu servo.

  Por ke chiu ajn esperantisto povu konatighi kun la plursence fresha revuo, la januara numero tamen estas libere elshutebla che http://www.uea.org/revuo/index.html.

  Por tiuj, kiuj volos legi ankau la aliajn numerojn aperontajn en la jaro 2014, estas je dispono la reta membroalighilo de UEA che http://db.uea.org/alighoj/alighilo.php.

  * * * * *
 • Medalo de Toleremo 2013

   

  La geedzoj Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia, kiuj jam dum 40 jaroj gvidas
  serve al brazilaj infanoj la esperantistan edukejon Bona Espero, ricevis la
  Medalon de Toleremo de la Fondumo Zamenhof (Bjalistoko). La solenaĵo okazis
  en la Ambasado de Pollando en Braziljo. La medalon enmanigis la pollanda
  ambasadoro Andrzej Braiter.

  Legu pli detale en la artikolo de Roman Dobrzyński en la novaĵretejo La
  Balta Ondo:
  http://sezonoj.ru/2013/12/232medalo/

  ----------
  La retejo por vi: http://sezonoj.ru/

 • La 50-aj Baltiaj Esperanto-​Tagoj

  Latvia Esperanto-Asocio invitas Vin partopreni la jubileajn 50-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-50) – la plej popularan Esperanto-aranĝon en Baltiaj landoj, la aranĝon kiu havas jam pli ol 50-jaran historion (la unua BET okazis en 1959 ĝuste en Latvio).

  TEMPO: BET-50 funkcios de la 28-a de junio ĝis la 5-a de julio 2014.

  LOKO: BET-50 okazos en Jelgavala kvara plej granda urbo de Latvio ( ≈ 63 mil da loĝantoj). Ĝi situas en la centra parto de Latvio je distanco 42 km for de la ĉefurbo Rigo, 295 km for de Vilnius kaj 350 km for de Tallinn.

  MOTO: Sen pasinteco ne estas estonteco, sen komenco ne estas daŭrigo.

  PROVIZORA PROGRAMO: diversnivelaj Esperanto-kursoj, enkonduka kurso en latvan lingvon, Somera Universitato, Sankta Meso en Esperanto, Interkona, Nacia kaj Internacia Vesperoj, duontagaj kaj tuttaga ekskursoj, kvizoj, filmoj, kantoj, dancoj k. a. aranĝoj.

  Informilo No 1 kaj reta aliĝilo en la hejmpaĝo de Latvia Esperanto-Asocio: http://www.esperanto.lv/

   

  Bonvenon al Latvio!

   

  Margarita Želve

  Prezidantino de Latvia Esperanto-Asocio

 • Jarfina donaco por la "Esperanto​-mondo"

  Jarfina donaco por la "Esperanto-mondo" (publika hisado de Esperanto-flago)

   

  Germana Esperanto-Asocio - Filio por Klerigado kaj Kulturo, 37412 Herzberg am Harz...la Esperanto-urbo
  Germana Esperanto-Centro / Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz...la Esperanto-urbo
  Tel. 05521-5983     E-mail: esperanto-zentrum@web.de         21.12.2013
   
   
  Koran saluton,
  Herzberg am Harz...la Esperanto-urbo denove surprizas la mondon per Esperanto-novajxo.
  Gxi estas nova rezulto de la senfinaj penoj por Esperanto dum preskau 5 jardekoj en tiu urbo. Kiel konate, jam en la sesdekaj jaroj de la lasta jarcento Joachim Gießner disvastigis Esperanton en Herzberg am Harz kaj lia laboro estas konstante dauxrigata de Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg, kies nova iniciato estas nun realigita.
   
  Sur la "Zamenhof-Placo", kie staras la Zamenhof-monumento, multlingva bonvenigtabulo kaj benko sponsorita de esperanto-amiko el Danlando, nun - starigite de urbo Herzberg - estas konstanta flagomasto, ekskluzive por hisi tien Esperanto-flagon.
  La placo trovigxas en centra loko, apud la federacia strato n-ro 243, cxe la krucigxo de la cxefstrato (piediranta zono).
   
  En la naskigxtago de Zamenhof, la 15an de decembro 2013, tagmeze la nova prezidanto de Germana Esperanto-Asocio, Sebastian Kirf kune kun studenta grupo el Emden kaj kelkaj Esperanto-geamikoj el Herzberg la unuan fojon hisis tie la grandan Esperanto-flagon.
   
  Denove la Esperanto-urbo Herzberg am Harz publike prezentas Esperanton.
  Tio estu la simbola "Esperanto-donaco" de nia urbo kaj Esperanto-Centro por vi!
  Bv. foje veni kaj rigardi mem!
   
  Amike kaj samideane salutas kun fiero kaj gxojo,
   
  Petro Zilvar   Harald Mantz   Zsofia Korody
   
  p.s. Krome jam trovigxas flagomasto sur la Esperanto-Placo cxe la stacidomo en Herzberg. Cxe kongresoj, naskigxtago de Zamenhof, ktp. la urbestro mem hisigas la altformatan Esperanto-flagon cxe la urbodomo en Herzberg.
   
  Same cxe Interkultura Centro, Esperanto-Gxardeno kaj Esperanto-Herbejo de tempo al tempo flirtas nia Esperanto-flago.
 • HELMAR FRANK FORPASIS

  Prof. Helmar Gunter Frank,  unu el la plej elstaraj pledantoj por la scienca apliko de la Internacia Lingvo dum la lastaj jardekoj, forpasis post longa malsano en la Zamenhof-tago, la 15-a de decembro. Li naskighis la 19-an de februaro 1933.

  Helmar Frank doktorighis en 1958 che la filozofo Max Bense, kies maniero kunigi natursciencojn, arton kaj filozofion multe influis ankau lian pensadon. Frank farighis konata esploristo kaj autoro pri kibernetiko, precipe pri ghia apliko al estetiko, pedagogio kaj psikologio. En 1963 li iniciatis la unuan germanan konferencon pri programita instruado kaj instru-automatoj. Samjare li farighis profesoro che la kibernetika katedro de la Pedagogia Altlernejo de okcidenta Berlino. Ekde 1972 li laboris en la Universitato de Paderborn.

  Frank lernis Esperanton en 1974 per kurso de Hermann Behrmann, kiu poste nomis lian varbighon "mia plej granda sukceso". Frank malkovris  la grandan potencialon de Esperanto por la sciencoj kaj la neceson de science pruvitaj argumentoj por la lingvo, kiun li mem preferis nomi ILo. Fine de la 1970-aj jaroj komencighis sub lia gvido internacia eksperimento pri la propedeutika valoro de Esperanto, kies rezultoj estas ghis nun ofte uzataj en la informado pri la lingvo.

  La kulmina atingo de Frank estis la fondo de la Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino en 1983, kiu celis farighi internacia universitato. Helmar Frank estis prezidanto de AIS ghis decembro 2007.  Rimarkinda farighis la aperigo de sciencaj verkoj fare de AIS, kutime en dulingvaj eldonoj (Esperanto kaj iu nacia lingvo). Ekde 1995 AIS kaj UEA kunlaboras per la okazigo de AIS-kursoj lige kun la Internacia Kongresa Universitato. Helmar Frank mem kontribuis al multaj sesioj de IKU kiel populara preleganto. Ekde 1974 ghis 2006 li partoprenis chiujn UK-ojn, escepte de tri.

  En 1974 Frank kunfondis Europan Klubon, kiu celis antauenigi egalrajtecan lingvopolitikon en Europo.

  En 1998 Helmar Frank ricevis la unuaklasan Federacian Meritkrucon de Federacia Respubliko Germanio. En 2004 li ricevis la titolon "Esperantisto de la Jaro" en vochdonado de "La Ondo de Esperanto". UEA premiis lin per Diplomo pro Elstara Agado en la jaro 2011.

  En 2013, okaze de la 80-a datreveno de Frank, aperis "Littera Scripta Manet, serta in honorem Helmar Frank", impona festlibro kun plurlingvaj eseoj de 60 amikoj liaj.

  Enkonduke al la inspira artikolo "Kiel konkeri la 'fortikajhon'" de Frank en "Esperanto" (junio 1982; per 'fortikajho' Frank celis la sciencojn), redaktoro Simo Milojević skribis: "Profesoro Helmar Frank estas unu el la plej interesaj kaj valoraj personecoj, kiuj en la lasta jardeko alighis al la Esperanto-movado. Oni delonge ne vidis en niaj vicoj  batalanton de tiaj vervo kaj kapacito."

 • LA 14-A FAME-PREMIO AL UTHO MAIER KAJ KARL HEINZ SCHAEFFER


  La germana FAME-Fondajho por stimulado de internaciaj kompreniloj kaj la urbo Aalen anoncis en la chi-jara Zamenhof-tago, la 15-a de decembro, sian decidon aljughi la 14-an Esperanto-Kulturpremion al dipl. ingh. Utho Maier kaj la apotekisto Karl Heinz Schaeffer pro ilia longtempa laboro por la Germana Esperanto-Biblioteko.

  Germana Esperanto-Biblioteko, unu el la plej grandaj Esperano-bibliotekoj en la mondo, ekzistas jam ekde augusto 1908. Ekde la 15-a de decembro 1989 ghi trovighas en la urbo Aalen, kie ghi estas prizorgata de s-roj Maier kaj Schaeffer. La pravigo de la 14-a FAME-premio emfazas, ke iliaj iniciato kaj energia kunhelpado garantiis siatempe la pluvivon de la  biblioteko, kies estonteco "kashighis en necerteco nebula". Ili ne nur savis la bibliotekon en kriza momento. Dank' al ilia nelacigebla engaghigho ghi plu prosperis ghis la stato, en kiu ghi sin prezentas nuntempe.

  La transdono de la premio okazos la 30-an de marto 2014 en Aalen. La urbestro Gerhard Walter el la Esperanto-urbo Herzberg faros la laudparoladon pri la meritoj de la laureatoj. En la antaua tago, la 29-a de marto, okazos solenajho por festi la 25-jaran ekzistadon de Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen. En ghi la festpreleganto estos d-ro Detlev Blanke.

 • Zamenhof-f​esto en Kopenhago

   

  Hierau, la 15a de decembro ni festis en Kopenhago la Zamenhof-tagon kaj
  la Tagon de la Libro. Cheestis 40 personoj el kiuj pluraj eksterlandaj
  gastoj. Ni gustumis diversajn ege bonfaritajn kukojn, auskultis prelegon
  pri la historio de la Tago kaj pri la plej nova eldono de DEA, la
  membiografio de la fama dana konmponisto Carl Nielsen. Niaj junaj
  esperantistoj muzikumis kaj kantis precipe infanajn kantojn, char 4
  junaj familioj alvenis kun iliaj malgrandaj infanoj. Ankau nia
  Libroservo havis kontentigan vendadon.
  Amike
  Ileana Schroder

 • Helpu eldoni esperantan muzikon

  Mi promesas aĉeti Esperantan muzikan KD-n de la kantisto XY, se ĝi aperos!

  Promeskampanjo pri Esperantaj muzikaj KD-j = nova modelo por aperigo de Esperantaj muzikdiskoj

  Vinilkosmo esploras pli aktivan, partoprenigan, kaj sukcesan manieron por produkti kaj eldoni novajn diskojn de esperantistaj artistoj, kaj invitas la muzikŝatantojn rekte helpi por decidi kiujn promesprojektojn Vinilkosmo produktu kaj eldonu.

  Pro tio Vinilkosmo decidis lanĉi ĉi tiun "promes-kampanjon" en kiu estas prezentitaj diversaj eldonprojektoj, kaj por kiuj homoj faru aĉetpromeson por povi ilin eldoni. Estos eldonitaj sur KD-oj nur la projektoj kiuj ricevos sufiĉan kvanton de aĉetpromesoj por kovri la produkto- kaj eldonkostojn.

  Se minimuma kvanto por promesprojekto ne estos atingita, Vinilkosmo tamen esploros ĉu eblos oferti la promesprojekton kiel elŝutaĵon en la Vinilkosmo-elŝutejoj.

  Kompreneble se ne kolektiĝos sufiĉaj promesoj, la projektoj ne aperos; tio dependos de vi kaj de viaj deziroj.

  Vi trovos en ĉi tiu ligo http://goo.gl/5pvMO , dokumenton por antaŭmendi la albumojn ĉu fizike (KD), ĉu elŝute laŭ formatoj MP3, OGG, kaj FLAC. Sufiĉas indiki, laŭ via opinio prefere kiuj diskoj estu eldonitaj.

  Povas esti ke pluaj proponoj de aliaj artistoj alvenos, tiuokaze ni publikigos specialajn informojn.

  --------

  Por partopreni vi devas:
  - iri al la guglo-dokumento ĉe http://goo.gl/5pvMO

  - marku la faketojn de la albumprojektoj de artistoj kiujn vi deziras subteni, kaj elektu la deziratan formaton (fizika albumo KD, MP3, OGG, FLAC senperda)

  - indiku la kvanton, kaj viajn kompletajn nomon, poŝtan adreson, retpoŝtadreson

  - Subskribu indikante vian nomon, kaj validigu la peton

  -------
  Ĝisdatigita listo de la aktualaj projektoj en la promeskampanjo subtenindaj

  - La Perdita Generacio - 3a albumo (pop rokfolko, Svedio)
  - Jonny M (regeo, Germanio) 1a albumo por
  - Kore - 3a albumo (piano-kanto, Francio)
  - Krio de Morto - Nova albumo (industria-elektronik-metalo, Pollando)
  - Amindaj - 2a albumo (tradicia kuba muziko, Salso, Kubo)
  - JoMo - 4a albumo (poprokfolko, Okcitanio)
  - baRok' – 1a albumo - (Metala muziko, Brazilo)
  - Ĵak Le Puil - Nova albumo (kanzono, Francio)
  - Platano, de La Pafklik. (hiphopo / repo, Francio)
  - Martin kaj la talpo - 2a albumo (Poproko, Svedio)
  - Supernova – 2a albumo (roko / peza roko / metalo, Brazilo)
  - Dolchamar – 4a albumo (elektonika poproko, Finnlando)

  Ni antaŭdankas vin pro via aktiva partopreno kaj subteno por la eldonado de Esperanto-muziko.
  Plej muzike salutas

  Floréall Martorell, Flo!
  Vinilkosmo, http://www.vinilkosmo.com

 • Uppmärksamma 15:e december

  Stefano Keller har skickat länkar till affischer och texter som man kan använda i olika sammanhang. Passa på att uppmärksamma Zamenhof-dagen/Tago de la esperanta libro.

  http://www.linguistic-rights.org/eo/Esperanto-Book-Day-15-December-2013.pdf  

      

  Niaj gravaj decembraj eventoj

  - Tago de Homaj Rajtoj kaj
  - datreveno de la priesperanta rezolucio de Unesko, vochdonita en 1954 (Montevideo): http://goo.gl/OGSWk0 
  ambau festendaj la 10-an de decembro.

  En Vikipedio estus bone se iom post iom aldonighus diverslingvaj versioj de tiuj priRezoluciaj paghoj, por ke la mondo pli vaste sciighu pri ili. Ni bezonos tiujn venontjare dum las kampanjo 'Montevideo-60'!
  - Jen ligo al la 2 favoraj rezolucioj (en la franca, PDF):
  http://www.droits-linguistiques.org/unesco/Resolutions_de_l_UNESCO_en_faveur_de_l_esperanto_1954_1985.pdf
  mallonge: http://goo.gl/xdwf0v  

  - La angla versio estas en la supra parto de la pagho:
  http://www.linguistic-rights.org/en/links.html
  (la tekstoj mem de la du rezolucioj estas la ligiloj al la originalaj Unesko-dokumentoj)

  Aliaj uzeblaj retligoj estus:
  - Mesagho de s-ino Irina BOKOVA, Ghenerala Direktoro de UNESKO,
  okaze de la 96a Universala Kongreso de Esperanto, Kopenhago, 23a de julio 2011
  en 12 lingvoj krom Eo:
  http://www.linguistic-rights.org/unesco/
  kaj
  - Esperanto 1887-2012:
  125 jaroj de justa komunikado inter popoloj
  (mesaghoj de gravuloj [UN, lingvistoj, juristo, urbestro] en diversaj lingvoversioj), kajere, multlingve, en PDF:
  http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Esperanto-125.pdf
  Retpaghe:
  <http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Rita-Izsak-Expert-Independant-a-l-ONU-sur-les-questions-relatives-aux-minorites-125-ans-de-l-Esperanto.html> 
  mallonga adreso:  http://goo.gl/fnYCAA

  http://www.linguistic-rights.org/gerhard-walter/

  <http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Fernand-de-Varennes-Observatoire-international-des-droits-linguistiques-Universite-de-Moncton-Canada-125-ans-de-l-Esperanto.html>

  <http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Robert-Phillipson-Professor-emeritus-125-years-of-Esperanto.html>

  Alia uzebla teksto:
  http://uea.org/vikio/index.php/Vortoj_de_la_eksa_prezidantino_de_Islando
  pdf-e vi povas preni ghian aktualan version de tie: http://goo.gl/fRhQ0

  Agademe,
  Stefano

   

 • Kiel aliĝi

  Mendu vian partoprenon per la Butiko

  Aliĝu al la Sveda kongreso per mendo en la Butiko kaj pago al nia poŝtĝirkonto. Notu ke ne eblas pagi per nia Butiko, nur mendi. Ni ne disdonas paperajn mendilojn. Tiuj kiuj ne havas aliron al komputilo estas bonvenaj telefoni nin por mendi.

  Sube estas priskribo por vi kiu neniam uzis retan butikon antaŭe. Por faciligi vian mendon, vi povas malfermi novan retesplorilan fenestron aŭ langeton por la Butiko, kaj rapide salti inter tiu ĉi priskribo kaj la Butiko.

  La retejo estas esperantolingva. Se vi membriĝis kaj ensalutis ĉe EsperantoSverige, vi povas elekti "svedan lingvon" en Mia profilo por mendi svedlingve.

   

  Aliĝo = mendo + pago

  Aliĝo estas kaj mendo kaj pago. Valida aliĝdato estas kiam alvenas la pago al ni malgraŭ ĉu vi mendis pli frue aŭ ne, aŭ ĉu vi sendis la monon ene de la koncerna aliĝperiodo aŭ ne.

  Vi nur povas mendi kongresan partoprenon kaj kelkajn kromajn servojn en la Butiko. Vi devas mem zorgi pri loĝado kaj manĝo (krom la specifajn manĝojn vi mendis). Eblas por gejunuloj ĝis inkluzive 26-jaraj mendi Amasloĝejon.

   

  Kongresaj varoj en la Butiko

  Supre kaj meze troviĝas tri etaj fenestroj. Ili enhavas: dezirliston, menuo kun varaj kategorioj kaj via varkorbo. Sub tiuj fenestretoj estas priskriba teksto pri la elektita kategorio. Rulu suben por ekvidi la varojn. Se vi volas vidi ĉiujn varojn krom aldona informo, elektu Listo de ĉiuj varoj.

  Elektu varon per alklako de ĝia nomo. Tiel vi povas vidi pli da informo pri ĝi.

  Per butono 'Aldoni al varkorbo' sub la vara priskribo, vi metas la varon en vian varkorbon. Post tio vi povas alklaki la tekston "Reen al la Butiko" por elekti kaj esplori alian varon.

  Kiam vi metis ĉiun deziratan varon en la varkorbon, vi povas elekti "Al kaso" je la dekstra flanko sub via varkorbo.

   

  Kongresa pakaĵo - se vi volas mendi "ĉion"

  Pakaĵo konsistas el:

  • kotizo
  • ekskurso
  • vendreda kafumo
  • sabata frukto, posttagmeza kafumo kaj vespera bufedo kun distra programo
  • dimanĉa kafumo

  Por elekti la suprajn varojn pli rapide vi povas elekti "Kongresan pakaĵon". Tiel vi certas ke vi ne maltrafis eron. La prezoj varias laŭ aĝgrupoj kaj membreco - kontrolu ke vi elektis la ĝustan por vi. La sumo estas la sama por Pakaĵo kaj unuopaj elektoj de koncernaj eroj.

  Vi povas aldone mendi la varon Donaco por donaci monon al la kongreso aŭ/kaj mendi Amasloĝejon se vi naskiĝis en 1988 aŭ pli poste.

   

  Kongresa kotizo kaj kromservoj

  Se vi nur volas mendi partan partoprenon, elektu nur tiujn varojn kiuj aplikas al vi. Vidu la kategoriojn Kotizoj kaj Kromservoj. Eblas ankaŭ mendi unutagan partoprenon kaj senkostan partoprenon por eksterlandaj gastoj.

   

  Dietoj kaj alergioj

  Kelkaj kromservoj kaj la pakaĵoj havas elektojn por manĝo. Vi povas elekti inter dietoj "LCHF", "vegetara" aŭ "vegana" kaj ankaŭ aldoni kiun ajn manĝon aŭ substancon vi ne toleras en aparta kampo.

   

  Pagmanieroj

  Kiam vi finelektis tion kion vi volas mendi, vi iru al la Kaso. Notu ke vi ne povas pagi per la butiko. Ni ne akceptas kreditkartojn.

  1a paŝo: Klakante "Al kaso" la Butiko postulas ke vi entajpu vian nomon kaj adreson. Ĉiu kampo kun * vi devas plenigi se vi jam ne faris tion.

  2a paŝo: Elektu "Neniu frajto", ĉar nur temas pri servo, nenion ni sendos al vi.

  3a paŝo: Elektu "antaŭpago", por pago al nia kongresa konto pg 4 36 12-1,  (Esperanto-societo de Gotenburgo).

  Gastoj de ekster Svedio povas uzi "UEA-konto" se ne eblas pagi al nia konto de ilia lando. Transdonu la sumon al la UEA-konto de SEF: sefd-g, kaj nepre sendi samtempe kopion al esperita(ĉe)telia.com.

  "Surloka" pago nur eblas post interkonsento kun la LKK kaj krome kostas. Notu ke validas la surloka kotizo por surloka pago, malgraŭ ĉu vi mendis pli frue.

  4a paŝo: Vi devas akcepti la Uzantkondiĉojn kaj la Redona regularo por la mendo. Vi povas legi ilin klakante la ligojn. Por povi konfirmi vian mendon, vi devas klaki la maldekstran elektobutonon kio signifas ke vi legis kaj akceptis la kondiĉojn.

  Se vi volas aldoni apartan informon aŭ demandi ion, vi povas skribi en la tekstkampo antaŭ vi konfirmas vian mendon.

  5a paŝo: Klaku la butonon "Konfirmi mendon" por kompletigi la mendon.

   

  Pagi por kompletigi validan aliĝon!

  Kiam vi alklakis Konfirmi mendon la sistemo sendas retpoŝtmesaĝon al vi kun la mendo kaj informoj pri ĝi. En la retpoŝtmesaĝo ankaŭ troviĝas aldonaĵa pdf-dosiero kun ĉiu informo pri via mendo.

  Bv pagi laŭ via elekto por kompletigi vian aliĝon! Aldonu la mendonumeron kiam vi pagas.

  Se vi havas problemojn aŭ ne povas mendi en la Butiko, bonvolu kontakti LKKn: Anita Dagmarsdotter (0703 - 299 399) aŭ Stella Lindblom (0565 - 803 88).

   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012