Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Honorigoj, premioj de UEA pro elstaraj Esperanto-​agadoj

Detaloj

Kelkaj informoj de la UK en Bonaero, peritaj de Lingvo-Studio/Szilvasi Laszlo:

Honorigoj, premioj de UEA pro elstaraj Esperanto-agadoj

Premio Deguchi al Stano Marcek

Premio Onisaburo Deguchi, "la esperantista pacpremio", estis starigita per donaco de Oomoto en 1987 kaj estas aljuĝata ĉiujare. Ĝi konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 eŭroj.

Laŭ sia regularo la Premio Deguchi estas asignata "pro meritoj en la utiligo de Esperanto kiel rimedo por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de d-ro Zamenhof kaj al instruoj de Onisaburo Deguchi, kaj pro kontribuo al la celo de UEA kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili komprenon kaj estimon por aliaj popoloj".

Per decido de la Estraro de UEA, la Premio Deguchi de la jaro 2014 estis aljuĝita al s-ro Stano Marček el Slovakio pro lia longtempa agado kiel instruisto de Esperanto en multaj landoj kaj pro lia ĵurnalisma agado kiel redaktoro de multaj Esperanto-gazetoj. Dum la anonco pri la decido de la Estraro en la Solena Fermo de la 99-a Universala Kongreso en Bonaero, aparte elstarigita estis la eksterordinara sukceso de lia lernolibro "Esperanto per rekta metodo", aperinta jam en 34 nacilingvaj eldonoj. La libro estas akompanata de modernaj metodikaj helpiloj kaj didaktika materialo.

Ĉar Stano Marček ne povis partopreni la kongreson en Bonaero, la premio estos transdonita al li en alia Esperanto-renkontiĝo post la UK.

Artikolo pri Stano Marček en Vikipedio: http://eo.wikipedia.org/wiki/Stano_Mar%C4%8Dek


Fondaĵo Grabowski premiis Marjorie Boulton

En la Solena Fermo de la 99-a Universala Kongreso de Esperanto en Bonaero estis anoncita la decido de Fondaĵo Grabowski asigni premion al la eminenta Esperanta verkistino Marjorie Boulton, kiu en majo festis sian 90-an naskiĝdatrevenon.

Fondaĵo Grabowski de UEA estis kreita antaŭ 30 jaroj per donaco de la pola-venezuela esperantisto Adamo Goralski por subteni la tutmondan Esperantan kulturon per premioj kaj subvencioj, precipe por originala kaj tradukita beletro. Ĝia juĝkomisiono konsistas el Ulrich Lins (Germanio), István Ertl (Luksemburgo) kaj Shi Chengtai (Ĉinio).

La premio konsistas el monsumo de 1.150 usonaj dolaroj. Marjorie Boulton ricevas ĝin kiel rekonon pro sia tuta vivoverko, kiu inkluzivas multajn pintajn verkojn de la Esperanto-literaturo, kiel ekzemple la poemarojn "Kontralte", "Eroj kaj aliaj poemoj, "Rimleteroj" (kun William Auld) kaj "Du el" (kun Pol Thorsen); la novelaron "Okuloj"; la dramkolekton "Virino ĉe la landlimo"; la biografion "Zamenhof, aŭtoro de Esperanto"; la biografian-literaturan studon "Poeto fajrokora: la verkaro de Julio Baghy", kaj la popularan progresigan legolibron "Faktoj kaj fantazioj".

Marjorie Boulton estas membro de la Akademio de Esperanto kaj Honora Membro de la Akademio Literatura de Esperanto.


UEA premiis dek unu elstarajn agantojn

En la Solena Fermo de la 99-a UK en Bonaero estis anoncitaj la nomoj de 11 ĉi-jaraj ricevantoj de Diplomo pro Elstara Agado kaj de Diplomo pro Elstara Arta Agado. Tiuj diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA ekde la jaro 2007.

Diplomo pro Elstara Agado:

- Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (Brazilo) pro modela funkciado kiel memsubtena kaj vigla Esperanto-centro;
- Rubén Diaconu (Argentino) pro kluba agado kaj redaktado de la bulteno de Argentina Esperanto-Ligo;
- Ellen Eddy (Usono) pro longtempa prizorgado de Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK);
- Gotoo Hitosi (Japanio) pro la verko "Biografia leksikono de la japana Esperanto-movado";
- Wim Jansen (Nederlando) pro la 12-jara gvidado de la katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo;
- Ĉrister Kiselman (Svedio) pro scienca kaj interlingvistika agado kaj eldonado;
- So Gilsu (Korea Respubliko) pro prelegvojaĝoj en Azio kaj ĝenerala agado, i.a. kiel estrarano de UEA.

Diplomo pro Elstara Arta Agado:

- Sten Johansson (Svedio) pro verkista kaj eldona agado;
- Dmitrij Ŝevĉenko (Rusio) pro eldona agado;
- Bertilo Wennergren (Germanio) pro kontribuo al la Esperanta rokmuziko;
- Eugène de Zilah (Francio) pro verkista agado kaj eldonado de la revuo "La Gazeto".

laŭ komuniko de CO de UEA

------
Lingvo-Studio, L.S.
www.eventoj.hu

Komentoj

  • Neniuj komentoj troveblas
Aldoni komenton
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012