Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Esperanto uzata!

Nova libro - "Fundamento de la Homaj Rajtoj"

Detaloj

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 660
2016-12-16
=================================================================

APERIS NOVA LIBRO - "FUNDAMENTO DE LA HOMAJ RAJTOJ"

Hodiau, la 16-an de decembro, 2016, UEA aperigas belan poshformatan libreton, Fundamento de la homaj rajtoj, okaze de grava datreveno. Antau precize 50 jaroj, la Ghenerala Asembleo de Unuighintaj Nacioj (UN) akceptis du gravajn internaciajn traktatojn, ili estas la Internacia Pakto pri Civilaj kaj Politikaj Rajtoj, kaj la Internacia Pakto pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj. Per tiuj jure devigaj interkonsentoj, al kiuj intertempe formale alighis pli ol 160 landoj, la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj ricevis pliajn detaligadojn kaj konkretigon sur diversaj esencaj kampoj de la homa vivo. 
Esperanta traduko de la Universala Deklaracio ekzistas jam de multaj jardekoj, kaj estas legebla en la UN-retejo. La du Paktoj, tamen, aperas nun unuafoje en Esperanta traduko. La tradukadon faris d-ro Humphrey Tonkin, iama UEA-prezidanto kaj gvidanto de ghia Novorka Oficejo, kaj liajn tekstojn kontrolis Brian Moon, profesia tradukisto che Europa Komisiono. Chiuj tri tekstoj estas kunigitaj en la libreto, kiu inkluzivas antauparolon de la Prezidanto de UEA, d-ro Mark Fettes, kaj kleran enkondukan eseon de d-ino M. Rafaela Urueña, profesoro pri la internacia juro. 
"Chi tiu libreto estas omagho al la longa komuna historio de Esperanto kaj la homaj rajtoj en monda skalo", klarigas d-ro Fettes. "Eldonante libroforme la tekstojn de tiu triparta fundamento de la homaj rajtoj, ni esperas rekonsciigi esperantistojn pri ilia graveco, kaj fari plian modestan kontribuon al iliaj diskonigo kaj efektivigo." 
La libro estas mendebla che la Libroservo de UEA por 6,90 EUR plus sendokostoj (triona rabato ekde tri ekzempleroj).
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 839

Deklaro de UEA okaze de la Tago de Homaj Rajtoj

Detaloj

DEKLARO DE UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO OKAZE DE LA TAGO DE HOMAJ RAJTOJ

La 10-a de decembro estas la Internacia Tago de Homaj Rajtoj. Chi-jare ni festas la 68-an datrevenon de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, la plej fundamenta kaj ampleksa atesto de interkomprenigho pri individuaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj iam ajn atingita. Esperanta traduko de la Deklaracio estas delonge legebla en la oficiala retejo de Unuighintaj Nacioj: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115. Ghi restas koninda por chiu esperantisto.

Universala Esperanto-Asocio fieras pro sia asociigho kun la Universala Deklaracio. Jam pli ol unu jaron antau la fina ratifo de la Deklaracio en decembro 1948, la Asocio enkondukis paragrafon en sia Statuto, lau kiu la homaj rajtoj estas "esenca antaukondicho" por ghia laboro por internacia komunikado kaj interkomprenigho. Tra la postaj jardekoj, UEA vaste uzis Esperanton por informi niajn membrojn tra la tuta mondo pri la graveco de homaj rajtoj kaj por instigi ilin disvastigi tiun mesaĝon en la propraj komunumoj.

Venante tuj post la fino de unu el la plej grandaj konfliktoj en la homa historio, la Universala Deklaracio markis raran momenton de unuanimeco en la internacia komunumo. Tiun unuanimecon UEA firme deziras konservi, protekti kaj restarigi en la nuna periodo de internacia malcerto kaj strechiteco, kiam la kapabloj por konstrui pli bonan mondon tiel abundas kaj la obstakloj al ties atingo estas tiel malfacile supereblaj. Ni salutas Unuighintajn Naciojn kiel gvidlumon de espero en afliktata mondo, kaj ni renovigas nian promeson kunhelpi en antauenigo de internacia kompreno en spirito de egaleco, malferma debato, kaj praktika helpo al la suferantoj.
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 767

TEJO ekgvidas kunordigstrukturon pri tutmonda junularo

Detaloj

============================================================


Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 646
2016-11-16
============================================================

TEJO EKGVIDAS KUNORDIGSTRUKTURON PRI TUTMONDA JUNULARO

Lige al UNFCCC COP22 (UN Kunveno pri Klimatshangho) estis organizita en Marakesho la jarkunveno de Internacia Kunordiga Renkontigho de Junularaj Organizoj (IKRJO), kiu grupigas la kontinentajn junularajn platformojn, kaj la plej grandajn internaciajn tutmondajn junularajnorganizojn.

TEJO estis konfirmita en ties plenumorgano, kaj ekhavas gvidan rolon en ghi. Aliaj organizoj en la plenumorgano estas YFJ (Forumo Junulara-Europa). YWCA (Asocio de Junaj Kristanaj Virinoj), IFMSA (Internacia Federacio de Asocioj de Medicinaj Studentoj), IFM-SEI (Internacia Falk-Movado - Internacia Socialisma Edukado) kaj IYCS (Internaciaj Junaj Katolikaj Studentoj).

"Ni jam laboras por surtabligi en UN gravajn temojn, kiel ekzemple la aktiva engaghigo de junularo en la planado kaj agadoj rilataj laDauripovajn Evoluigajn Celojn", komentas Francesco Maurelli. "Nome de IKRJO en la venontaj tagoj mi sendos leteron al S-ro Frederick Shava, Prezidanto de EKOSOK, cele al kunlaboro kadre de la januara Junulara Forumo che UN Nov-Jorko".

"Mi fieras pri la laboro de TEJO en Eksteraj Rilatoj", aldonas Michael Boris Mandirola, prezidanto de TEJO kaj respondeculo pri KER. "Tiu chi atingo montras kiom TEJO estas serioze konsiderata tutmonde. Ni plulaboru kunlabore kun la tutmonda junularo por konstrui pli justan mondon."

Se vi volas finance subteni la agadon de TEJO pri eksteraj rilatoj, bv. konsideri donaci tra UEA kun priskribo: "TEJO-KER" (UEA-konto: tejker). Pagmanieroj estas priskribitaj che http://uea.org/alighoj/pag_manieroj.html
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 722

Malferma Tago kaj seminario pri informado en la Centra Oficejo de UEA

Detaloj

============================================================

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 637
2016-10-03
============================================================

MALFERMA TAGO LA 26-AN DE NOVEMBRO

La stabo de la Centra Oficejo de UEA invitas por la 45-a fojo al la Malferma Tago [https://www.facebook.com/events/1812351712342510/], kiu okazos sabaton, la 26-an de novembro 2016, kaj tuj poste, la 27-an de novembro, okazos seminario pri informado [https://www.facebook.com/events/102593903542932/].

La 45-a Malferma Tago estos dedichita por la Jaro de la Lernanto: prelegos Mirejo Grosjean, Prezidanto de ILEI (la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj), kun titolo: ILEI inter kreskoj, pushoj kaj shanghoj, defiplena krozado; kaj Chuck Smith, kun titolo: Evoluo de E-lernado kaj -komunumo post 2000 en interreto.

Dimanche la 27-an de novembro, do sekvatage, ni plu uzos la eblon profiti de la spertoj de niaj du prelegantoj kaj de la Ghenerala Direktoro Veronika Poór por enprofundighi en la plej efikaj manieroj informi pri Esperanto kaj en la diversaj aspektoj de tiu agado; por adekvate gvidi la homojn de scivolemo pri Esperanto al aktiva partopreno en la Esperanta komunumo.

Kiel kutime, en la programo estos ankau prezentado de libroservaj novajhoj, kafo kaj teo estos senpagaj kaj varmaj la tutan tagon. Aldone al specialaj ofertoj la vizitantoj povos profiti de ghenerala sesona rabato en la libroservo.

La programo dauros de la 10-a ghis la 17-a horo ambautage che Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ, Roterdamo, Nederlando.
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 834

Studrondo en la nordo

Detaloj

En Älvsbyn, malgranda urbo en suda Norrbotten, jam dum la somero okazas studrondo de esperanto, gvidata de 90-jara fervorulino Gunnel Nilsson, mem komencantino. Dum vojaĝo al mia hejmurbo mi kaptis la okazon viziti la grupon kaj transdoni iom da materialo.

Ann-Louise

Bosse kaj Gunnel

Carina kaj Irene

 

 

 

Komento (0) Vizitoj: 996

La Esperanto Societo de Norrbotten vidis la taglumon en ĝardeno en Luleå

Detaloj

Dimanĉe la 3-an de julio (2016) Luleå esperantosällskap – Luleo Esperanto Societo faris paŝon antaŭen por disvolvi sian agadon. Interesatoj pri esperanto en la proksima regiono estis invititaj al malfrua matenmanĝo (brunch) en la hejmo de la SEF-membro Lotta Lauritz en Ersnäs, Luleå. Al la renkontiĝo venis, krom la esperantisto Gabriel Erixon el Luleå, kvar personoj el Älvsbyn kiuj ĵus fondis studrondon pri esperanto. Kelkaj familianoj de la partoprenantoj ankaŭ ĉeestis, la aĝoj do variis inter 1 kaj 90 jaroj!

En la ĝardeno de Lotta okazis kvizo en kiu oni helpe de listo de planto-nomoj en esperanto devis provi trovi la ĝustajn plantojn en la ĝardeno. Malfacile por tiuj kiuj ankoraŭ estas plenaj komencantoj kaj ne havas ĝardenkultivadon kiel hobion.

Luleå Esperantosällskap dum pli ol 1,5 jaroj havis simplajn monatajn renkontiĝojn en iuj el la urbaj kafejoj por ekzerci kaj paroli pri esperanto, plejofte kun nur 2-3 partoprenantoj. – Nun ni vidas ke aperas pli kaj pli kiuj volas partopreni, el inter alie Älvsbyn, Boden kaj Piteå, kaj ni tial decidis ŝanĝi la nomon de la grupo al Norrbottens Esperantosällskap – Esperanto Societo de Norrbotten, diras Lotta. La ĉefa agado ankaŭ estonte estos simplaj kafejaj renkontiĝoj sed la societo estas malferma al novaj ideoj kaj aranĝoj.

Interesatoj povas sekvi Norrbottens Esperantosällskap en Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1538510189732578/

(Tradukis Ann-Louise Åkerlund)

Komento (0) Vizitoj: 976

Don Quijote de La Mancha, en bita eldono

Detaloj
Estimataj amikoj:
 
La 1-an de julio, kadre de la 75 Hispana Esperanto-Kongreso, estis prezentita la bita (elektronika) eldono de la traduko al Esperanto de la plej fama verko de la hispanlingva literaturo, Don Quijote de La Mancha.
 
La verko estas nun je la dispono de ĉiuj parolantoj de la internacia lingvo, libere kaj senpage, en formato epub. Vi povas trovi informon pri la projekto kaj la ligilojn al la verko, en la retadreso http://esperanto.es/quijote.
 
"La inĝenia hidalgo Don Quijote de La Mancha" estas unu el la simboloj de la hispana kulturo, kaj la tradukado de la verko al Esperanto estis dum multaj jaroj unu el la ĉefaj streboj de la esperantistoj en Hispanio kaj internacie. Post diversaj partaj provoj, fine en 1977 povis aperi la kompleta traduko de la verko, redaktita de Fernando de Diego kaj eldonita de la Fondumo Esperanto de Zaragozo.
 
Dum la lastaj jaroj skipo de esperantistoj ligitaj al Hispana Esperanto-Federacio intense laboris por produkti elektronikan version, kiu ebligos pli facilan aliron al la romano, kaj fine tiuj penoj kompletiĝis en tiu ĉi jaro, koincide kun la kunmemoro de la 400 datreveno de la morto de la aŭtoro Miguel de Cervantes.
 
La verko estas libere elŝutebla el la Bitoteko, la bita biblioteko de Hispana Esperanto-Federacio. Ĝi ankaŭ elŝuteblas el la Virtuala Biblioteko Miguel de Cervantes, la plej grava hispana institucio zorganta pri la hispanlingva literaturo en elektronika formato, kun kiu HEF interkonsentis pri la samtempa disponigado al la ĝenerala publiko. La adreso en tiu ĉi retejo estas http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-ingenia-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha/
 
 
José Antonio del Barrio
Federación Española de Esperanto (HEF)
http://www.esperanto.es/
Komento (0) Vizitoj: 1047
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012