Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Artikoloj

  Här ligger i princip alla artiklar som skrivits på EsperantoSverige. Du kan hitta dem genom kategorimenyn till vänster eller i tidsordning till höger. Använd sökfunktionen Serĉi för att hitta artiklar med vissa ord.

  Jen troviĝas pli malpli ĉiuj artikoloj skribitaj en EsperantoSverige. Vi povas trovi ilin per la kategoria menuo live aŭ en tempa ordo dekstre. Uzu la serĉilon Serĉi por trovi artikoloj kun specifaj vortoj.

Stängning av ESse - Fermo de ESse!

Detaloj

  EsperantoSverige i sin nuvarande form kommer att stängas ner någon gång under veckan fram till 10 november.

Tekniken för ESse är föråldrad och projektet EsperantoSverige har efter sex år gjort upp nya planer. Denna sida kommer inom kort endast att innehålla en mycket sparsmakad lista över hemsidor som har med esperanto i Sverige att göra.

Under hela projektet är det SEF som finansierat allt och varit drivande. Det är också i princip bara SEF som varit aktiva på sidan. Därför kommer SEF i och med stängningen av ESse att publicera sin egen sida på en egen domän. Länk dit kommer att finnas här.

 

  EsperantoSverige en sia nuna formo fermiĝos iam ĝis la 10a de Novembro.

La tekniko de ESse estas eksvalida kaj la projekto EsperantoSverige kreis novajn planojn post ses jaroj. Tiu ĉi retejo baldaŭ nur enhavos mallongan liston de retejoj en Svedio kiuj iel havas konekton al esperanto.

Dum la tuta projekto Sveda Esperantofederacio financis ĉion kaj agadis. Principe nur SEF estis aktivaj en la retejo. Tial SEF publikigos sian propran retejon en propra domajno post la fermo. Ligo al tiu retejo troviĝos ĉi tie.

Komento (0) Vizitoj: 69

La nova retejaro de Svedio

Detaloj

Finfine, dum la funkciula kunveno en Herrljunga la 14-15 de Oktobro, ni decidis pri la lastaj detaloj por la estonto rilate la retejoj de SEF. Espereble ekde la fino de Oktobro (2017) tiuj ŝanĝos efektiviĝos. Ĉar SEF estis la ĉefa aganto, ni decidis malgrandigi la amplekson.

  • EsperantoSverige fariĝas nura paĝo por retligoj al ekzistantaj esperantoretejoj en Svedio.
  • Esperantoförbundet.se fariĝas propra retejo de SEF.
  • Intere.se/arkivo ricevos plibonigojn kaj estos en la radika domajno intere.se. SEF posedas kaj respondecas sed invitas iujn ajn esperantistojn kiuj volas kunlabori.
  • Esperanto.se restas neŭtrala informejo en la sveda pri la lingvo esperanto.

 

Komento (0) Vizitoj: 152

Ĉiuj verkoj de Zamenhof - legeblaj en la reto!

Detaloj

ĈIUJ VERKOJ DE ZAMENHOF ESTAS LEGEBLAJ EN LA RETO

 Zamenhof-torto en Byalistok Lige al la 100-a mortodatreveno de Zamenhof, la viena Esperanto-Muzeo celis ĉi-jare prezenti ĉiujn verkojn de Ludoviko Zamenhof, aperintaj ĝis 1930, kiuj troviĝas en ilia kolekto.

125 libroj jam estas libere kaj senpage legeblaj en la retejo de la muzeo IEMW. Kelkaj ankoraŭ sekvos dum la venontaj semajnoj.

Verkoj (1887-1930) de Ludoviko Zamenhof:
https://www.onb.ac.at/eo/bibliothek/sammlungen/kolekto-por-planlingvoj/digitaj-dokumentoj/ludwik-l-zamenhof/

------ 
Lingvo-Studio, L.S. 
www.eventoj.hu

 

Komento (0) Vizitoj: 757

Nova libro - "Fundamento de la Homaj Rajtoj"

Detaloj

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 660
2016-12-16
=================================================================

APERIS NOVA LIBRO - "FUNDAMENTO DE LA HOMAJ RAJTOJ"

Hodiau, la 16-an de decembro, 2016, UEA aperigas belan poshformatan libreton, Fundamento de la homaj rajtoj, okaze de grava datreveno. Antau precize 50 jaroj, la Ghenerala Asembleo de Unuighintaj Nacioj (UN) akceptis du gravajn internaciajn traktatojn, ili estas la Internacia Pakto pri Civilaj kaj Politikaj Rajtoj, kaj la Internacia Pakto pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj. Per tiuj jure devigaj interkonsentoj, al kiuj intertempe formale alighis pli ol 160 landoj, la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj ricevis pliajn detaligadojn kaj konkretigon sur diversaj esencaj kampoj de la homa vivo. 
Esperanta traduko de la Universala Deklaracio ekzistas jam de multaj jardekoj, kaj estas legebla en la UN-retejo. La du Paktoj, tamen, aperas nun unuafoje en Esperanta traduko. La tradukadon faris d-ro Humphrey Tonkin, iama UEA-prezidanto kaj gvidanto de ghia Novorka Oficejo, kaj liajn tekstojn kontrolis Brian Moon, profesia tradukisto che Europa Komisiono. Chiuj tri tekstoj estas kunigitaj en la libreto, kiu inkluzivas antauparolon de la Prezidanto de UEA, d-ro Mark Fettes, kaj kleran enkondukan eseon de d-ino M. Rafaela Urueña, profesoro pri la internacia juro. 
"Chi tiu libreto estas omagho al la longa komuna historio de Esperanto kaj la homaj rajtoj en monda skalo", klarigas d-ro Fettes. "Eldonante libroforme la tekstojn de tiu triparta fundamento de la homaj rajtoj, ni esperas rekonsciigi esperantistojn pri ilia graveco, kaj fari plian modestan kontribuon al iliaj diskonigo kaj efektivigo." 
La libro estas mendebla che la Libroservo de UEA por 6,90 EUR plus sendokostoj (triona rabato ekde tri ekzempleroj).
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 829

Deklaro de UEA okaze de la Tago de Homaj Rajtoj

Detaloj

DEKLARO DE UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO OKAZE DE LA TAGO DE HOMAJ RAJTOJ

La 10-a de decembro estas la Internacia Tago de Homaj Rajtoj. Chi-jare ni festas la 68-an datrevenon de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, la plej fundamenta kaj ampleksa atesto de interkomprenigho pri individuaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj iam ajn atingita. Esperanta traduko de la Deklaracio estas delonge legebla en la oficiala retejo de Unuighintaj Nacioj: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115. Ghi restas koninda por chiu esperantisto.

Universala Esperanto-Asocio fieras pro sia asociigho kun la Universala Deklaracio. Jam pli ol unu jaron antau la fina ratifo de la Deklaracio en decembro 1948, la Asocio enkondukis paragrafon en sia Statuto, lau kiu la homaj rajtoj estas "esenca antaukondicho" por ghia laboro por internacia komunikado kaj interkomprenigho. Tra la postaj jardekoj, UEA vaste uzis Esperanton por informi niajn membrojn tra la tuta mondo pri la graveco de homaj rajtoj kaj por instigi ilin disvastigi tiun mesaĝon en la propraj komunumoj.

Venante tuj post la fino de unu el la plej grandaj konfliktoj en la homa historio, la Universala Deklaracio markis raran momenton de unuanimeco en la internacia komunumo. Tiun unuanimecon UEA firme deziras konservi, protekti kaj restarigi en la nuna periodo de internacia malcerto kaj strechiteco, kiam la kapabloj por konstrui pli bonan mondon tiel abundas kaj la obstakloj al ties atingo estas tiel malfacile supereblaj. Ni salutas Unuighintajn Naciojn kiel gvidlumon de espero en afliktata mondo, kaj ni renovigas nian promeson kunhelpi en antauenigo de internacia kompreno en spirito de egaleco, malferma debato, kaj praktika helpo al la suferantoj.
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 758

TEJO ekgvidas kunordigstrukturon pri tutmonda junularo

Detaloj

============================================================


Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 646
2016-11-16
============================================================

TEJO EKGVIDAS KUNORDIGSTRUKTURON PRI TUTMONDA JUNULARO

Lige al UNFCCC COP22 (UN Kunveno pri Klimatshangho) estis organizita en Marakesho la jarkunveno de Internacia Kunordiga Renkontigho de Junularaj Organizoj (IKRJO), kiu grupigas la kontinentajn junularajn platformojn, kaj la plej grandajn internaciajn tutmondajn junularajnorganizojn.

TEJO estis konfirmita en ties plenumorgano, kaj ekhavas gvidan rolon en ghi. Aliaj organizoj en la plenumorgano estas YFJ (Forumo Junulara-Europa). YWCA (Asocio de Junaj Kristanaj Virinoj), IFMSA (Internacia Federacio de Asocioj de Medicinaj Studentoj), IFM-SEI (Internacia Falk-Movado - Internacia Socialisma Edukado) kaj IYCS (Internaciaj Junaj Katolikaj Studentoj).

"Ni jam laboras por surtabligi en UN gravajn temojn, kiel ekzemple la aktiva engaghigo de junularo en la planado kaj agadoj rilataj laDauripovajn Evoluigajn Celojn", komentas Francesco Maurelli. "Nome de IKRJO en la venontaj tagoj mi sendos leteron al S-ro Frederick Shava, Prezidanto de EKOSOK, cele al kunlaboro kadre de la januara Junulara Forumo che UN Nov-Jorko".

"Mi fieras pri la laboro de TEJO en Eksteraj Rilatoj", aldonas Michael Boris Mandirola, prezidanto de TEJO kaj respondeculo pri KER. "Tiu chi atingo montras kiom TEJO estas serioze konsiderata tutmonde. Ni plulaboru kunlabore kun la tutmonda junularo por konstrui pli justan mondon."

Se vi volas finance subteni la agadon de TEJO pri eksteraj rilatoj, bv. konsideri donaci tra UEA kun priskribo: "TEJO-KER" (UEA-konto: tejker). Pagmanieroj estas priskribitaj che http://uea.org/alighoj/pag_manieroj.html
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 717

Malferma Tago kaj seminario pri informado en la Centra Oficejo de UEA

Detaloj

============================================================

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 637
2016-10-03
============================================================

MALFERMA TAGO LA 26-AN DE NOVEMBRO

La stabo de la Centra Oficejo de UEA invitas por la 45-a fojo al la Malferma Tago [https://www.facebook.com/events/1812351712342510/], kiu okazos sabaton, la 26-an de novembro 2016, kaj tuj poste, la 27-an de novembro, okazos seminario pri informado [https://www.facebook.com/events/102593903542932/].

La 45-a Malferma Tago estos dedichita por la Jaro de la Lernanto: prelegos Mirejo Grosjean, Prezidanto de ILEI (la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj), kun titolo: ILEI inter kreskoj, pushoj kaj shanghoj, defiplena krozado; kaj Chuck Smith, kun titolo: Evoluo de E-lernado kaj -komunumo post 2000 en interreto.

Dimanche la 27-an de novembro, do sekvatage, ni plu uzos la eblon profiti de la spertoj de niaj du prelegantoj kaj de la Ghenerala Direktoro Veronika Poór por enprofundighi en la plej efikaj manieroj informi pri Esperanto kaj en la diversaj aspektoj de tiu agado; por adekvate gvidi la homojn de scivolemo pri Esperanto al aktiva partopreno en la Esperanta komunumo.

Kiel kutime, en la programo estos ankau prezentado de libroservaj novajhoj, kafo kaj teo estos senpagaj kaj varmaj la tutan tagon. Aldone al specialaj ofertoj la vizitantoj povos profiti de ghenerala sesona rabato en la libroservo.

La programo dauros de la 10-a ghis la 17-a horo ambautage che Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ, Roterdamo, Nederlando.
                       * * * * *

Komento (0) Vizitoj: 827
   

Artikoloj en tempa ordo  

   
© EsperantoSverige 2012