Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Nästa möte

20
okt
Stockholm
Tempo 18:00

La EKS-blogo

   Ĉi tie ni skribas raportetojn pri kio okazis dum niaj kunvenoj. Plej ofte ili estas nur en Esperanto.

 

PROGRAM mar-apr-maj 2014 (pdf)

EKS-bloggen

   Här skriver vi små rapporter om vad som händer i klubblivet. De är oftast bara på esperanto.

Aktiviteter

  Esperanto-Centro (EC) är vår lokal på Vikingagatan i Stockholm. Den är öppen efter överenskommelse på telefon 08-340800. Vi brukar ha programpunkter varje vecka om esperantostudier, föredrag, brädspel och andra möten - i tvåmånadersprogram som beslutas om på styrelsemöte och publiceras här intill.

Om ingen annan uppgift finns börjar arrangemangen kl 18.

 

Aktiveco

  Esperanto-Centro (EC) estas nia ejo ĉe Vikingagatan en Stokholmo, kaj ĝi estas malfermita laŭ interkonsento per telefono 08-340800. En ĉiu semajno ni kutime faras programajn vesperojn de eo-studoj, prelegoj, bretludoj aŭ aliaj kunvenoj - laŭ la dumonataj programoj deciditaj dum la estrarkunvenoj kaj publikigataj jensube.

Se ne io alia estas skribata, ĉiuj okazaĵoj komenciĝas je la 18-a.

 

EKS-blogo

Stokholmo festis lume kaj Zamenhofe

Zamenhofan Lumfeston la stokholma klubo EKS festis la 13-an de Decembro en ordinara maniero kun luĉiobulkoj, spickukoj kaj glaseto de spicvino. Nia eminenta orkestro konsistanta de Agneta, violono, Anna, gitaro kaj Fanny, violono, akompanis la komunan kantadon de parte novtradukitaj julkantoj, fare de Tatu. Kiel ĉiam ni finis per La Espero. En la bildo vi vidas Luĉion Ulrika kaj la tri muzikistojn.

Komento (0) Vizitoj: 681

Zamenhofa Lumfesto

16an de decembro 2015 en Stokholmo

Esperantoklubo de Stokholmo (EKS) dum multaj jaroj aranĝis Printempan Feston en majo kaj Lumfeston en decembro por esperantistoj en la stokholma regiono. Post ĉesigo de la Esperantosocietoj de Väsby kaj Södertörn restas nur unu klubo krom EKS. Tiu estas Laborista Esperantoklubo kiu apartenas al SLEA (Sveda Laborista Esperanto-Asocio).

Ĉi jare oni aranĝis Zamenhofan Lumfeston la 16an de decembro en Solidardomo en Stokholmo por festi kaj Luĉion (13.12) kaj naskiĝtagon de d-ro Zamenhof (15.12). La Luĉia parado konsistis el Luĉio, Luĉia junulino kaj tri koboldoj. Dektri festpartoprenantoj estis regalitaj per kafo/teo, safranaj bulkoj, spickukoj, mandarinoj kaj iom da spicvino. En la kluba kantfolio estis tri novaj kantoj kiujn Tatu tradukis el la sveda. Unu el ili estis ”Tomten” (La Koboldo) de Viktor Rydberg al kiu poemo Anna havis belan melodion. La muzikistoj Anna kaj Gunilla gvidis la kantadon kiu finiĝis per ”La Espero” por honori la memoron de d-ro Zamenhof.

Fotis: Ulla Luin (Ĉiuj sur la bildo permesis publikigon.)

Stokhollma klubo 2015

 

 

 

Komento (0) Vizitoj: 1211

Gunvor Spektor

Komento (0) Vizitoj: 1357

Gunvor Spector forpasis

Gunvor Spector jam estis pensiulino, kiam ŝi lernis esperanton. Kuraĝe ŝi partoprenis BET en Estonio. Dum la vojaĝo ŝi renkontis Hans Dahl, aktiva esperantisto de Nynäshamn. Ili kune informis pri esperanto per ekpozicioj kaj diskutoj. Gunvor partoprenis kursojn en Södertörn. Ŝi aktivis en la Stokholma Klubo. En sia hejmo la paro akceptis multajn eksterlandajn gastojn, kiuj vizitis Stokholmon. Gunvor trapasis KER-ekzamenon.
Dum siaj kunaj jaroj ili multe vojaĝis al esperantaj geamikoj kaj diversaj esperantaj aranĝoj. Plursomere ili invitis anojn de la Stokholma Klubo al somera festo en sia bela ĝardeno.
Gunvor estis energia, gaja, helpema ano en la esperanta laboro de la Stokholma Klubo kaj en Södertörn.
La bona humoro kaj energio de Gunvor restis ĝis la fino de ŝia vivo, ĝis kiam ŝi la 10-an de oktobro 2015 endormiĝis lastan fojon.
Mi estas tre dankema, ke mi havis la eblecon dum kelkaj jaroj koni ŝin kaj kunlabori kun ŝi. Ŝi multe mankas en la esperantomovado de la stokholma regiono.
Kerstin Rohdin

Komento (1) Vizitoj: 1404