Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI


Kommande

Kultura Esperanto-Festivalo 2018

 

Om festivalen på svenska här.
La planado de la 10a Kultura Esperanto-Festivalo la 13an de julio ĝis la 19a de julio 2018 komenciĝis dum la somera kurso en Esperanto-Gastigejo komence de julio.
 
Notu la datojn! Helpu nin disvastigi la eventon kaj kunkrei plenampleksan 10an KEF, la plej gravan feston de originala esperantokulturo.
 
Jen ligo al la evento en Facebook
 
 
Iom post iom ni ĝisdatigos ĉi tie kaj ligos vin al pli ampleksa KEF-retejo.
 
Anna Ritamäki-Sjöstrand kaj Martin Strid nome de la organiza skipo
Komento (0) Vizitoj: 310

Kultura Esperanto-Festivalo - esperantokultur i original 2018

Planeringen inför den 10a Kultura Esperanto-Festivalo 13-19 juli 2018 har inletts. Då du kan redan nu anteckna tidpunkten!

Även den som är nybörjare på esperanto kommer att delta på grund av att vi kommer att bygga upp ett nybörjarspår i programschemat. Det blir även möjligt att delta i enskilda konserter i Folkets hus. Länk till KEF-sidan på esperanto här.

Evenemanget på Facebook:
 
 
Anna Ritamäki-Sjöstrand och Martin Strid från arrangörsgruppen
Komento (0) Vizitoj: 261

Nordia temo 20-23 oktobro 2016 lige al la jarkunveno

Okazis aŭtuna renkontiĝo kaj jarkunveno

Okazis aŭtuna renkontiĝo en Esperanto-Gastigejo kaj ties jarkunveno – ekde  ĵaŭdo la 20a ĝis dimanĉo la 23a de oktobro 2016. La plenajn informojn vi trovas kiel pdf (tiuj kiuj estis antau la renkontigho, inkluzive de kostoj kaj vojaghalternativoj, vi trovas en la sveda teksto alklakante pdf).

Vi höll höstträff på Esperanto-Gården den 20-23 oktober 2016. Det här är informationen vi gick ut med före träffen (hela informationen se pdf under den svenska texten).

På svenska här under.

Programo

En kunlaboro kun ABF Värmland

Ĵaŭdon la 20an de oktobro 2016

Alveno dum la tago (aŭ kial ne jam la hieraŭon? – sciigu kiam vi venos kaj ni aranĝos kafon kaj manĝaĵon laŭbezone).

19a  Tagmanĝo

20.15 Lennart Svensson pri sia vizito al la Esperanto-kastelo Greziljono en Francio.

Vendredon la 21an de oktobro

8a  Matenmanĝo

9a       La Esperanto-movado en Nordio – kiel fartas niaj organizoj?

10.30 Kafo

11a    Kultura Esperanto-Festivalo – kio, kial, ĉu reaktualiĝos en 2017?
Kulturaĵoj originale en Esperanto

12.30 Lunĉo

14a    Esperantokursoj en Interreto
www.duolingo.com sukcesego kun duona miliono da esperanto-lernantoj, www.lernu.net (tute nova versio), www.babadum.com, ŝtelrigardu la Zagreban metodon en la sveda

15.30 Kafo

16a  Esperanto-Gastigejo – diskutoj pri la estonteco

18.30 Vespermanĝo

20a  Martin Strid: Prelego pri feroaj ĉen-dancoj en Esperanto, kaj balada dancado.

Sabaton la 22an de oktobro

8 a  Matenmanĝo

8.45 Rond-iro en Esperanto-Gastigejo

10a 00  Jarkunveno

Lunĉo

 

14a–18a Malferma domo – Esperanto-Gastigejo 20-jara

Ekspozicio pri lingvoproblemoj

 kvarohoroj pri Esperanto en la sveda

16a  koncerto kun Martin Strid
Svedaj kanzonoj kaj baladoj
esperanto-tekstoj, kantado

Dimanĉon la 23an de oktobro

8a  Matenmanĝo

9.15  Finaj diskutoj (kun kafopaŭzo)

12.30 Lunĉo (buso foriras al Filipstad je 13.25)

 

 

Höstträff med tema nordiskt och kulturellt samarbete

Info, inklusive resalterantiv, som pdf-filer

 Esperanto-Gården från och med  torsdag kväll den 20 oktober till söndag den 22 oktober 2016. Årsstämman håller vi på lördag förmiddag.

 

Program

Samarrangemang med ABF Filipstad.

Torsdagen den 20 oktober 2016

Ankomst när som helst under dagen (eller varför inte redan dagen innan; meddela när du kommer så kommer vi överens om kaffe och mat vid behov).

Kl. 19 Middag

Kl. 20.15 Lennart Svensson om sitt besök i esperantoslottet Gresillon, Frankrike

Fredagen den 21 oktober 2016

Kl. 8 Frukost

Kl. 9 Esperantorörelsen i Norden – hur mår våra organisationer?

10.30 Kaffe

Kl. 11 Kultura Esperanto-Festivalo – vad, varför, dags igen 2017?
Inslag av originalkultur på esperanto

Kl. 12.30 Lunch

Kl. 14 Esperantokurser på Internet
www.duolingo.com supersuccén med en halv miljon esperantoinlärare, www.lernu.net (uppdaterad helt ny version), www.babadum.com, tjuvtitt på Zagreba metodo på svenska

Kl. 15.30 Kaffe

Kl. 16 Esperanto-Gården – framtidsdiskussioner

Kl. 18.30 Mat

Kl. 20 Martin Strid: Föredrag om färöiska kvaddans på esperanto, och dans till kväden

Lördagen den 22 oktober 2016

Kl. 8 Frukost

Kl. 8.45 Rundvandring på Esperanto-Gården

Kl. 10 Årsstämman

Lunch

 

Kl. 14-18 Öppet hus Esperanto-Gården 20 år

Utställning om språkproblem

 En kvart om esperanto – möjligheternas språk

kl. 16 konsert med Martin Strid
Svenska visor och ballader
esperantotexter, musik och sång

 

 Lördagens program fortsätter …

 Kl. 19 Middag

 Kl. 20.15 Esperantocenterfilmtema: Greziljono – Esperantourbo Herzberg …

 

Söndagen den 23 oktober 2016

Kl. 8 Frukost

Kl. 9.15 Avslutande diskussioner (med kaffepaus)

Kl. 12.30 Lunch (en buss avgår mot Filipstad kl. 13:25)

 

Komento (0) Vizitoj: 1207

Lär dig esperanto och hjälp till-träff 7-12 juli 2016 - Lerna kaj labora renkonto

Vill du lära dig esperanto eller bättra på kunskaperna? Vi ordnar en improviserad träff med undervisning och arbete för Esperanto-Gården torsdagen den 7 juli till tisdagen den 12 juli. Du kan komma tidigare och åka hem senare om du vill, eller delta bara några av dagarna.

Vad gör vi?

Om du har hantverkartalanger så ta gärna med utrustning så vi kan fästa tavlor med mera på väggarna. Elarbeten finns också att förverkliga. Är dina talanger av annat slag? Kanske kan du hjälpa oss med marknadsföringen? Eller att hitta finansiering för vår verksamhet? Det finns också trädgårdsjobb och städjobb och så är du förstås välkommen att hjälpa till med maten. Att äta tillsammans hör till, så förutom själva undervisningen med Latif alSharif som lärare lär vi oss esperanto av varandra helt enkelt genom att umgås.

Vad kostar det?

Esperanto-Gården behöver pengar för att betala för alla renoveringar som gjorts, men om du bidrar med arbete eller inte har möjlighet att betala så är du välkommen ändå. Är vi fler är det roligare. Vårt rekommenderade dygnspris för vuxna deltagare i evenemanget (vandrarhemsboende och mat ingår) är 450 kronor. Tillägg för hyra av lakan, för WC på rummet, garanterat enkelrum och dylikt. (Observera än en gång att priset inte ska vara ett hinder. Har du möjlighet att göra ett viktig jobb för oss som vi verkligen behöver få utfört kan vi kanske till och med stå för resekostnaderna.)

Ta kontakt på info(a)esperantogarden.se eller tel. 0590-309 09

Lerna kaj labora semajno 7-12 julio 2016

Esperanta teksto?  – klaku la E-flagon supre, rekta ligo!

 

Komento (0) Vizitoj: 2745

Årsmötet fortsätter 11 januari 2015 i Solidaritetshuset, Stockholm

Kallelse

publicerad i La Espero nummer 5-6, 2014

Härmed kallas andelsägare i Esperanto-Gården i Lesjöfors Ek. Förening till fortsättning på det ajournerade årsmötet för verksamhetsåret
2013.07.01 – 2014.06.30

Kallelsen gäller även den som är indirekt medlem genom att vara medlem i en organisation
som är medlem i Esperanto-Gården eller som skulle vilja få information om Esperanto-Gården.

PLATS: Solidaritetshuset
Tegelviksgatan 40
Stockholm

TID: 11 januari 2015 klockan 12.30
Årsmötet börjar 12.45


För att spara tid ber vi dig att meddela E-G så att en deltagarlista kan upprättas i förväg. Anmäl dig på tel 070 767 54 55 alt.
info(a)esperantogarden.se, Om du inte anmält dig skriver du upp dig på listan vid ankomsten till Solidaritetshuset.
Mötet avslutas med en presentation av den verksamhet som bedrivs i huset och av vilka.


Kallelsen finns även på Esperanto-Gårdens hemsida (här). Den här sidan kan uppdateras med ytterligare information. Vi rekommenderar att du anmäler sig enligt ovan.


Alla hjärtligt välkomna
Styrelsen.

Till Solidarietshusetet tar man sig med hjälp
av SL-bussar:
● från Slussen buss 2 (Norrtull –
Odenplan – Sturplan – Norrmalmstorg
– Slussen – Sofia) till hpl.
Tengdahlsgatan
● Från Södra station går buss 55
(Hjorthagen – Gasverket – Stadion –
Stureplan – Slussen – Södra station –
Skantull – Sofia)
● buss 66 (Reimersholme –
Zinkensdamm – Södra station –
Medborgarplatsen – Sofia)
Det finns även andra SL-möjligheter

Komento (0) Vizitoj: 1974

Esperantokursoj en Esperanto-Gastigejo 15-22 julio 2015 -ĝuu lernante

Someraj kursoj en Esperanto-Gastigejo 15–22 julio (merkrede – merkrede) 2015

Aldono 14 julio 2015: Eblas viziti nian kurson au partopreni partatempe. Bonvenon! Skribu al info(heliko)esperantogarden.se au telefonu al ni por anonci. (Eblas veni senanonce, sed tiam la risko estas ke ni eble ekskursas je via alveno.)

 La Esperanto-Gastigejo en Lesjöfors en Värmland invitas al someraj kursoj merkrede–merkrede 15–22 julio 2015 por

– infanoj
– komencantoj
– daŭrigantoj
– konversaciado, stilo kaj gramatiko.


Ĉefinstruisto estas Zlatko Tišljar el Slovenio, lerta kaj sperta lingvopedagogo. Cetere helpas Aleksej Salomatov kaj Marina Soloveva el Ruslando, Marina kun respondeco pri la infana kurso. Anna Ritamäki-Sjöstrand respondecas pri la pli spertaj lernantoj.

Plej favoraj kotizoj por aliĝintoj antau la 1a de julio 2015 (kotizoj sube).

 Anoncu vian intereson al info(a)esperantogarden.se (ŝanĝu (a) al heliko @) aŭ alĝon al

Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors

Nia telefonnumero estas: 0590-309 09.

Indiku la jenajn informojn (aŭ sendu simplan mesaĝon kie vi anoncas vian interesiĝon):

Nomo:
Jaro de naskiĝo:
Hejmadreso:
Retpoŝta adreso:
Telefono (ev. poŝ-)
Via Esperanto-nivelo /iom pri viaj jamaj spertoj pri Esperanto:
Ev. programero kiun vi povos oferti (ekz. dum vespera kunestado)/proponoj/deziroj/demandoj:

Kotizoj

Prezoj por tuta kurso (inkl. tranoktado en plurlita ĉambro) kaj manĝoj:

Plenkreskuloj sen rabato: 3250 kronoj (ĝis 1 julio 2750 kr)

 13-17-jaruloj, studentoj, senlaboruloj, pensiuloj:
 2830 kr (ĝis 1 julio 2330 kr)

 5-12-jaruloj: 2000 kr (ĝis 1 julio 1500 kr)

Infanoj sub 5 jaroj: senpage.

 

Aldonoj (por la tuta kursodaŭro)

luo de littukoj + man-tuko 75 kr

unulita ĉambro: 600 kr

dulita ĉambro: 420 kr/persono (840 kr por ĉambro) 

propra necesejo apudĉambra: 400 kr

Eblas tendumi aŭ loĝi en propra loĝaŭto (kun rabato kompare kun ordinaraj prezoj).

Aldonaj elspezoj: kursliteraturo kaj ev. pago por ekskurso.

Eblos alveni pli frue aŭ resti pli longe laŭdezire por rabata aldona pago.

OBS! 500-krona rabato se vi anoncos vin antaŭ la 1a de julio 2015.

 

Ĉu vi ankoraŭ ne certas?  Ni volonte akceptos jam NUN vian esprimon de interesiĝo, kaj ni memorigos vin kiam la kursoj proksimiĝos. 

 Legadu la kurs-retejon (ĉi tiun) ĉe: www.esperantogarden.se.

La kursinformoj svedlingve: http://esperantosverige.se/eg-kommande-handelser/719-sommarkursinfo-2015

Komento (0) Vizitoj: 2833

Esperantokurser på Esperanto-Gården 15-22 juli 2015 - lär dig från början eller mer

Sommarkurser på Esperanto-Gården 15 – 22 juli (onsdag – onsdag) 2015

Tillägg 14 juli 2015: Kom gärna och hälsa på under kursen eller delta några dagar även om du inte kan hela veckan. Meddela oss helst på förhand per mejl eller telefon.

Esperanto-Gården i Lesjöfors i Värmland inbjuder till sommarkurser 15 – 22 juli 2015 (onsdag-onsdag). 

Esperantokurs för barn.

Nybörjarkurs.

Fortsättningskurs.

Konversation, stil och grammatik.

Som lärare bl.a. för nybörjarkursen kommer Zlatko Tišljar från Solvenien, en mycket erfaren språkpedagog. Dessutom Aleksej Salomatov och Marina Soloveva från Ryssland. Marina leder barnkursen. Anna Ritamäki-Sjöstrand ansvarar för undervisningen av dem som redan kan en hel del esperanto bland annat enligt läroboken Grodan (äger du den så ta med).

500 kronor rabatt för den som anmäler sig före den 1 juli 2015 (se avgifterna nedan).

Intresseanmälan till info(a)esperantogarden.se (byt ut (a):et till snabel-a) så får du information direkt till din e-post.

Skicka gärna denna information när du anmäler dig (men bara ett kort mejl om att du vill ha info om kursen räcker).

Namn:
Födelseår:

Hemadress:

E-postadress:

Telefon (gärna mobil):
Din esperantonivå/något om dina tidigare erfarenheter av esperanto:
Frågor/Önskemål/Eventuellt program du kan bidra med (t.ex. under kvällssamvaron):

Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors
Vårt telefonnummer är: 0590-309 09

Priser för hela kursen
(inklusive flerbäddsrum och mat); vi beklagar att typsnittet skiljer sig här, försöker snygga till detta så snart som möjligt

Vuxna utan rabatt: 3250* kronor (före 1 juli 2750 kronor)

13-17-åringar, studerande, arbetslösa, pensionärer:
 2830* kronor (före 1 juli 2330 kronor)

5-12-åringar: 2000 kronor (före 1 juli 1500 kronor)

Barn under fem år gratis.

Tillägg för boende (hela kursveckan)

hyra för lakan+handduk 75 kronor/set

enkelrum: 600 kronor

dubbelrum: 420 kronor/person (840 kronor per rum) 

WC på rummet: 400 kronor

Möjlighet till tält och/eller husvagnsboende (rabatt jämfört med ordinarie priser).

Tillkommande kostnader: kurslitteratur och eventuellt utflyktskostnader

Möjlighet att komma tidigare och stanna längre enligt önskemål till mindre tilläggskostnad.

OBS! 500 kronor rabatt om du anmäler dig före den 1 juli 2015.

Inte säker än? Vi tar gärna emot din intresseanmälan redan NU så kan vi påminna dig när kursen närmar sig. 

Följ med kurssidan (denna sida) på: www.esperantogarden.se.

Det är möjligt att ansöka om stipendium (rabatterat eller gratis deltagande). Se nedan:

 

Stipendier för sommarkursen i Lesjöfors

Våra nordisk-baltiska stipendier: Ett stipendium (gratis deltagande, resekostnader betalas ej) per land för Island, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen. Skicka in din motiverade ansökan om stipendiet till ditt lands esperantoorganisation. (Meddela oss på Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin., så skickar vi kontaktuppgifter till vår kontaktperson i ditt lands organisation).

Dessutom har Esperanto-Gården möjlighet att erbjuda några stipendier enligt prövning, det vill säga gratis eller rabatterat deltagande på motiverad ansökan.

Vi värdesätter särskilt stort intresse för kursen och intresse för att utveckla och arbeta för Esperanto-Gården eller verksamhet för esperantorörelsen i allmänhet. Bidrag till kursernas program (undervisning, föreläsning, exkursionsledning, ansvar för kvällsprogram, kulturprogram) värdesätts. För deltagare på nybörjar- eller fortsättningsnivå är studier på egen hand ett tecken på sådan motivation som vi hoppas kunna ha möjlighet att stöda. Sociala skäl beaktas. Fritt formulerade ansökningar skickas helst före den 1 maj 2015 till Esperanto-Gården info(a)esperantogarden.se  Senare ansökningar beaktas i mån av möjlighet.

Komento (0) Vizitoj: 3091

Vårträff på Esperanto-Gården före svenska esperantokongressen

 

Från fredagen den 25 april är alla välkomna till Esperanto-Gården för att umgås, före kongressen.

 

Tema: Hur kan E-G utvecklas för turism, kurser och andra aktiviteter, inte bara för esperantoorganisationer utan även för andra föreningar och personer.

 

En presentation i skisser och ev. modellbygge kommer att finnas tillgänglig från fredag och ligga till grund för en 3 timmars diskussion om byggnader och trädgård. Diskussion lördagen den 26 april kl. 09.00.

 

ABF-projekt, 4-timmar per dag, 26 -30 april – Skriv och berätta. Kanske kan vi skapa ett litet häfte, som är tvåspråkigt esperanto och svenska med exempelvis titeln: “Guldkorn från mitt liv som esperantist”. Svenska esperantister berättar om intressanta, dramatiska och humoristiska händelser ur sitt liv i esperantovärlden. Du får gärna skriva ner din berättelse före vårträffen. Vi kan då kopiera och dela ut den till de närvarande! Du väljer vilket språk du vill använda – esperanto eller svenska.

 

I ca tre timmar efter lunch kommer deltagarna att utföra diverse småjobb i anläggningen både ute och inne samt kollektiv matlagning för dem som kan – de andra äter.

 

För logi och mat ger du en gåva till E-G, 150 kronor eller mer per dygn.

 

 

Den 30 april har man stor fest på Folkets hus med våreld med efterföljande pubafton med musik av någon känd orkester på kvällen. – Kanske kan esperantomusiken få fungera som pausmusik om musikanterna kommer till Lesjöfors?

 

Anmäl ditt deltagande direkt

 

till egarden(a)esperanto.se eller telefon 070 767 54 55.

 

Lennart Svensson

 

Komento (0) Vizitoj: 2069