Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI


Aktiviteter

Lär dig esperanto och hjälp till-träff 7-12 juli 2016 - Lerna kaj labora renkonto

Vill du lära dig esperanto eller bättra på kunskaperna? Vi ordnar en improviserad träff med undervisning och arbete för Esperanto-Gården torsdagen den 7 juli till tisdagen den 12 juli. Du kan komma tidigare och åka hem senare om du vill, eller delta bara några av dagarna.

Vad gör vi?

Om du har hantverkartalanger så ta gärna med utrustning så vi kan fästa tavlor med mera på väggarna. Elarbeten finns också att förverkliga. Är dina talanger av annat slag? Kanske kan du hjälpa oss med marknadsföringen? Eller att hitta finansiering för vår verksamhet? Det finns också trädgårdsjobb och städjobb och så är du förstås välkommen att hjälpa till med maten. Att äta tillsammans hör till, så förutom själva undervisningen med Latif alSharif som lärare lär vi oss esperanto av varandra helt enkelt genom att umgås.

Vad kostar det?

Esperanto-Gården behöver pengar för att betala för alla renoveringar som gjorts, men om du bidrar med arbete eller inte har möjlighet att betala så är du välkommen ändå. Är vi fler är det roligare. Vårt rekommenderade dygnspris för vuxna deltagare i evenemanget (vandrarhemsboende och mat ingår) är 450 kronor. Tillägg för hyra av lakan, för WC på rummet, garanterat enkelrum och dylikt. (Observera än en gång att priset inte ska vara ett hinder. Har du möjlighet att göra ett viktig jobb för oss som vi verkligen behöver få utfört kan vi kanske till och med stå för resekostnaderna.)

Ta kontakt på info(a)esperantogarden.se eller tel. 0590-309 09

Lerna kaj labora semajno 7-12 julio 2016

Esperanta teksto?  – klaku la E-flagon supre, rekta ligo!

 

Komento (0) Vizitoj: 2745

Debattinlägg i Värmlands Folkblad

av Lennart Svensson:

Vad är solidaritet?

Vad är solidaritet? För de flesta tycks det röra sig om pengar, Ofta är frågan enkelriktad, vilket innebär att personen anser att den ekonomiskt starke kan avstå något till personen ifråga. Skulle personen behöva avstå en 20-kroning i löneökning till någon lågavlönad är denne lågavlönade en utsugare.

En annan variant är, du skall visa solidaritet med den svage, sjuke, förtryckte, olika minoriteter och så vidare. Men har du någon gång hört att du kan vara språksolidarisk?

Du kan bli språksolidarisk med de små språken i världen, bland annat svenskan! Men även med de personer som har det svårt att lära sig främmande språk. Gäller även de som tvingats på ett nytt officiellt språk som bestämts av makthungriga krigsherrar, religionsutövare eller stadsöverhuvud (politiker).

I världen talades över 7 000 olika språk, för ett antal år sedan, idag sägs ofta 6 000. Googla på ”språkdöden” så finner du bland annat: UNESCO förutspår att enbart 10 procent av världens språk kommer att överleva de närmaste 100 åren och har därför samlat de hotade språken i en atlas på globalarkivet.se/3492

1946 började en språklig maktstrid i första hand mellan engelska, franska och tyska i Västeuropa.

Tack vare filmindustri, TV, musik, USA-krigsapparat och England som duktig kolonisatör med vapen i hand under drygt 200 år, lyckats de döpa sina nationella språk och kalla det internationellt.

Genom ett dekret av Duman skulle ryskan få en liknande ställning i Östeuropas skolor.

Jag kan engelska, säger många, trots att de ofta bara kan korridorer i språket. Skulle deras engelskakunskaper ha samma djup och bredd som hemspråk? Svara nu ärligt på frågan: Kan du engelska, eller ditt andraspråk är något annat språk, lika bra som ditt hemspråk? En känd lingvist sa en gång: lyssna på de flesta som säger sig kunna engelska. De talar engelska på samma sätt som en strokedrabbad person talar sitt hemspråk

Ur filmen l`utopie est la vérité de demain – Victor Hugo producerad av S.A.T – E.F.K, Paris

Farri, Spanien: ”Esperanto är den perfekta ekologiska idén. Åt envar modersmålet, och esperant åt alla. På så sätt får alla lika rättigheter, oavsett språk. Om de talar engelska eller occitanska, står de på precis samma nivå.”

Florél [estu Floréal] Martorell, VinilKosmo, Frankrike: ”Detta är en del av det samhälle jag föreställer mig. Världen är en stor by, och man talar ett gemensamt språk. Men utan att vilja utrota de andra språken. De består av en mängd olika kulturer. Mitt eget modersmål är katalanskan. Hemma talar jag katalanska och utomlands esperanto.”

Makteliten har genom härskarteknikens principer att osynliggöra och sprida felaktigheter om esperanto motarbetat införande av esperanto i världens skolor. Till ett NF-konvent 1925 avslogs frågan att NF skulle uppmana sina medlemsländer att införa eo som obligatoriskt språk. En delegat sa: - kontakten mellan olika länder skall handhas av eliten (politikerna?) för de har kunskapen och möjligheten att finna lösningar om något problem uppstår – lösningen är oftast vapenskrammel.

Vid årets internationella sommarkurs, 15-22 juli, kommer Zlatko Tiŝljar som är medförfattare till boken – La Zagreba Metodo, för att undervisa nybörjarna. Boken har tryckts i över 42 000 ex, och har använts i undervisning i många länder. Men i Sverige har troligen endast någon enskild person använt boken för esperantiostudier.

Lennart Svensson

Esperantogården

 

Värmlands Folkblad [ vf.se –> esperanto]

Publicerad: 2015-07-01 07:09

 

 

 

Komento (0) Vizitoj: 1939

Årsmötet fortsätter 11 januari 2015 i Solidaritetshuset, Stockholm

Kallelse

publicerad i La Espero nummer 5-6, 2014

Härmed kallas andelsägare i Esperanto-Gården i Lesjöfors Ek. Förening till fortsättning på det ajournerade årsmötet för verksamhetsåret
2013.07.01 – 2014.06.30

Kallelsen gäller även den som är indirekt medlem genom att vara medlem i en organisation
som är medlem i Esperanto-Gården eller som skulle vilja få information om Esperanto-Gården.

PLATS: Solidaritetshuset
Tegelviksgatan 40
Stockholm

TID: 11 januari 2015 klockan 12.30
Årsmötet börjar 12.45


För att spara tid ber vi dig att meddela E-G så att en deltagarlista kan upprättas i förväg. Anmäl dig på tel 070 767 54 55 alt.
info(a)esperantogarden.se, Om du inte anmält dig skriver du upp dig på listan vid ankomsten till Solidaritetshuset.
Mötet avslutas med en presentation av den verksamhet som bedrivs i huset och av vilka.


Kallelsen finns även på Esperanto-Gårdens hemsida (här). Den här sidan kan uppdateras med ytterligare information. Vi rekommenderar att du anmäler sig enligt ovan.


Alla hjärtligt välkomna
Styrelsen.

Till Solidarietshusetet tar man sig med hjälp
av SL-bussar:
● från Slussen buss 2 (Norrtull –
Odenplan – Sturplan – Norrmalmstorg
– Slussen – Sofia) till hpl.
Tengdahlsgatan
● Från Södra station går buss 55
(Hjorthagen – Gasverket – Stadion –
Stureplan – Slussen – Södra station –
Skantull – Sofia)
● buss 66 (Reimersholme –
Zinkensdamm – Södra station –
Medborgarplatsen – Sofia)
Det finns även andra SL-möjligheter

Komento (0) Vizitoj: 1974

Esperantokursoj en Esperanto-Gastigejo 15-22 julio 2015 -ĝuu lernante

Someraj kursoj en Esperanto-Gastigejo 15–22 julio (merkrede – merkrede) 2015

Aldono 14 julio 2015: Eblas viziti nian kurson au partopreni partatempe. Bonvenon! Skribu al info(heliko)esperantogarden.se au telefonu al ni por anonci. (Eblas veni senanonce, sed tiam la risko estas ke ni eble ekskursas je via alveno.)

 La Esperanto-Gastigejo en Lesjöfors en Värmland invitas al someraj kursoj merkrede–merkrede 15–22 julio 2015 por

– infanoj
– komencantoj
– daŭrigantoj
– konversaciado, stilo kaj gramatiko.


Ĉefinstruisto estas Zlatko Tišljar el Slovenio, lerta kaj sperta lingvopedagogo. Cetere helpas Aleksej Salomatov kaj Marina Soloveva el Ruslando, Marina kun respondeco pri la infana kurso. Anna Ritamäki-Sjöstrand respondecas pri la pli spertaj lernantoj.

Plej favoraj kotizoj por aliĝintoj antau la 1a de julio 2015 (kotizoj sube).

 Anoncu vian intereson al info(a)esperantogarden.se (ŝanĝu (a) al heliko @) aŭ alĝon al

Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors

Nia telefonnumero estas: 0590-309 09.

Indiku la jenajn informojn (aŭ sendu simplan mesaĝon kie vi anoncas vian interesiĝon):

Nomo:
Jaro de naskiĝo:
Hejmadreso:
Retpoŝta adreso:
Telefono (ev. poŝ-)
Via Esperanto-nivelo /iom pri viaj jamaj spertoj pri Esperanto:
Ev. programero kiun vi povos oferti (ekz. dum vespera kunestado)/proponoj/deziroj/demandoj:

Kotizoj

Prezoj por tuta kurso (inkl. tranoktado en plurlita ĉambro) kaj manĝoj:

Plenkreskuloj sen rabato: 3250 kronoj (ĝis 1 julio 2750 kr)

 13-17-jaruloj, studentoj, senlaboruloj, pensiuloj:
 2830 kr (ĝis 1 julio 2330 kr)

 5-12-jaruloj: 2000 kr (ĝis 1 julio 1500 kr)

Infanoj sub 5 jaroj: senpage.

 

Aldonoj (por la tuta kursodaŭro)

luo de littukoj + man-tuko 75 kr

unulita ĉambro: 600 kr

dulita ĉambro: 420 kr/persono (840 kr por ĉambro) 

propra necesejo apudĉambra: 400 kr

Eblas tendumi aŭ loĝi en propra loĝaŭto (kun rabato kompare kun ordinaraj prezoj).

Aldonaj elspezoj: kursliteraturo kaj ev. pago por ekskurso.

Eblos alveni pli frue aŭ resti pli longe laŭdezire por rabata aldona pago.

OBS! 500-krona rabato se vi anoncos vin antaŭ la 1a de julio 2015.

 

Ĉu vi ankoraŭ ne certas?  Ni volonte akceptos jam NUN vian esprimon de interesiĝo, kaj ni memorigos vin kiam la kursoj proksimiĝos. 

 Legadu la kurs-retejon (ĉi tiun) ĉe: www.esperantogarden.se.

La kursinformoj svedlingve: http://esperantosverige.se/eg-kommande-handelser/719-sommarkursinfo-2015

Komento (0) Vizitoj: 2833

Esperantokurser på Esperanto-Gården 15-22 juli 2015 - lär dig från början eller mer

Sommarkurser på Esperanto-Gården 15 – 22 juli (onsdag – onsdag) 2015

Tillägg 14 juli 2015: Kom gärna och hälsa på under kursen eller delta några dagar även om du inte kan hela veckan. Meddela oss helst på förhand per mejl eller telefon.

Esperanto-Gården i Lesjöfors i Värmland inbjuder till sommarkurser 15 – 22 juli 2015 (onsdag-onsdag). 

Esperantokurs för barn.

Nybörjarkurs.

Fortsättningskurs.

Konversation, stil och grammatik.

Som lärare bl.a. för nybörjarkursen kommer Zlatko Tišljar från Solvenien, en mycket erfaren språkpedagog. Dessutom Aleksej Salomatov och Marina Soloveva från Ryssland. Marina leder barnkursen. Anna Ritamäki-Sjöstrand ansvarar för undervisningen av dem som redan kan en hel del esperanto bland annat enligt läroboken Grodan (äger du den så ta med).

500 kronor rabatt för den som anmäler sig före den 1 juli 2015 (se avgifterna nedan).

Intresseanmälan till info(a)esperantogarden.se (byt ut (a):et till snabel-a) så får du information direkt till din e-post.

Skicka gärna denna information när du anmäler dig (men bara ett kort mejl om att du vill ha info om kursen räcker).

Namn:
Födelseår:

Hemadress:

E-postadress:

Telefon (gärna mobil):
Din esperantonivå/något om dina tidigare erfarenheter av esperanto:
Frågor/Önskemål/Eventuellt program du kan bidra med (t.ex. under kvällssamvaron):

Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors
Vårt telefonnummer är: 0590-309 09

Priser för hela kursen
(inklusive flerbäddsrum och mat); vi beklagar att typsnittet skiljer sig här, försöker snygga till detta så snart som möjligt

Vuxna utan rabatt: 3250* kronor (före 1 juli 2750 kronor)

13-17-åringar, studerande, arbetslösa, pensionärer:
 2830* kronor (före 1 juli 2330 kronor)

5-12-åringar: 2000 kronor (före 1 juli 1500 kronor)

Barn under fem år gratis.

Tillägg för boende (hela kursveckan)

hyra för lakan+handduk 75 kronor/set

enkelrum: 600 kronor

dubbelrum: 420 kronor/person (840 kronor per rum) 

WC på rummet: 400 kronor

Möjlighet till tält och/eller husvagnsboende (rabatt jämfört med ordinarie priser).

Tillkommande kostnader: kurslitteratur och eventuellt utflyktskostnader

Möjlighet att komma tidigare och stanna längre enligt önskemål till mindre tilläggskostnad.

OBS! 500 kronor rabatt om du anmäler dig före den 1 juli 2015.

Inte säker än? Vi tar gärna emot din intresseanmälan redan NU så kan vi påminna dig när kursen närmar sig. 

Följ med kurssidan (denna sida) på: www.esperantogarden.se.

Det är möjligt att ansöka om stipendium (rabatterat eller gratis deltagande). Se nedan:

 

Stipendier för sommarkursen i Lesjöfors

Våra nordisk-baltiska stipendier: Ett stipendium (gratis deltagande, resekostnader betalas ej) per land för Island, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen. Skicka in din motiverade ansökan om stipendiet till ditt lands esperantoorganisation. (Meddela oss på Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin., så skickar vi kontaktuppgifter till vår kontaktperson i ditt lands organisation).

Dessutom har Esperanto-Gården möjlighet att erbjuda några stipendier enligt prövning, det vill säga gratis eller rabatterat deltagande på motiverad ansökan.

Vi värdesätter särskilt stort intresse för kursen och intresse för att utveckla och arbeta för Esperanto-Gården eller verksamhet för esperantorörelsen i allmänhet. Bidrag till kursernas program (undervisning, föreläsning, exkursionsledning, ansvar för kvällsprogram, kulturprogram) värdesätts. För deltagare på nybörjar- eller fortsättningsnivå är studier på egen hand ett tecken på sådan motivation som vi hoppas kunna ha möjlighet att stöda. Sociala skäl beaktas. Fritt formulerade ansökningar skickas helst före den 1 maj 2015 till Esperanto-Gården info(a)esperantogarden.se  Senare ansökningar beaktas i mån av möjlighet.

Komento (0) Vizitoj: 3091

Vår kalender

13
jul
Lesjöfors
Dato 13 julio 2018, 12:00