Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI


Aktiviteter

Årsmötet fortsätter 11 januari 2015 i Solidaritetshuset, Stockholm

Kallelse

publicerad i La Espero nummer 5-6, 2014

Härmed kallas andelsägare i Esperanto-Gården i Lesjöfors Ek. Förening till fortsättning på det ajournerade årsmötet för verksamhetsåret
2013.07.01 – 2014.06.30

Kallelsen gäller även den som är indirekt medlem genom att vara medlem i en organisation
som är medlem i Esperanto-Gården eller som skulle vilja få information om Esperanto-Gården.

PLATS: Solidaritetshuset
Tegelviksgatan 40
Stockholm

TID: 11 januari 2015 klockan 12.30
Årsmötet börjar 12.45


För att spara tid ber vi dig att meddela E-G så att en deltagarlista kan upprättas i förväg. Anmäl dig på tel 070 767 54 55 alt.
info(a)esperantogarden.se, Om du inte anmält dig skriver du upp dig på listan vid ankomsten till Solidaritetshuset.
Mötet avslutas med en presentation av den verksamhet som bedrivs i huset och av vilka.


Kallelsen finns även på Esperanto-Gårdens hemsida (här). Den här sidan kan uppdateras med ytterligare information. Vi rekommenderar att du anmäler sig enligt ovan.


Alla hjärtligt välkomna
Styrelsen.

Till Solidarietshusetet tar man sig med hjälp
av SL-bussar:
● från Slussen buss 2 (Norrtull –
Odenplan – Sturplan – Norrmalmstorg
– Slussen – Sofia) till hpl.
Tengdahlsgatan
● Från Södra station går buss 55
(Hjorthagen – Gasverket – Stadion –
Stureplan – Slussen – Södra station –
Skantull – Sofia)
● buss 66 (Reimersholme –
Zinkensdamm – Södra station –
Medborgarplatsen – Sofia)
Det finns även andra SL-möjligheter

Komento (0) Vizitoj: 1755

Esperantokursoj en Esperanto-Gastigejo 15-22 julio 2015 -ĝuu lernante

Someraj kursoj en Esperanto-Gastigejo 15–22 julio (merkrede – merkrede) 2015

Aldono 14 julio 2015: Eblas viziti nian kurson au partopreni partatempe. Bonvenon! Skribu al info(heliko)esperantogarden.se au telefonu al ni por anonci. (Eblas veni senanonce, sed tiam la risko estas ke ni eble ekskursas je via alveno.)

 La Esperanto-Gastigejo en Lesjöfors en Värmland invitas al someraj kursoj merkrede–merkrede 15–22 julio 2015 por

– infanoj
– komencantoj
– daŭrigantoj
– konversaciado, stilo kaj gramatiko.


Ĉefinstruisto estas Zlatko Tišljar el Slovenio, lerta kaj sperta lingvopedagogo. Cetere helpas Aleksej Salomatov kaj Marina Soloveva el Ruslando, Marina kun respondeco pri la infana kurso. Anna Ritamäki-Sjöstrand respondecas pri la pli spertaj lernantoj.

Plej favoraj kotizoj por aliĝintoj antau la 1a de julio 2015 (kotizoj sube).

 Anoncu vian intereson al info(a)esperantogarden.se (ŝanĝu (a) al heliko @) aŭ alĝon al

Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors

Nia telefonnumero estas: 0590-309 09.

Indiku la jenajn informojn (aŭ sendu simplan mesaĝon kie vi anoncas vian interesiĝon):

Nomo:
Jaro de naskiĝo:
Hejmadreso:
Retpoŝta adreso:
Telefono (ev. poŝ-)
Via Esperanto-nivelo /iom pri viaj jamaj spertoj pri Esperanto:
Ev. programero kiun vi povos oferti (ekz. dum vespera kunestado)/proponoj/deziroj/demandoj:

Kotizoj

Prezoj por tuta kurso (inkl. tranoktado en plurlita ĉambro) kaj manĝoj:

Plenkreskuloj sen rabato: 3250 kronoj (ĝis 1 julio 2750 kr)

 13-17-jaruloj, studentoj, senlaboruloj, pensiuloj:
 2830 kr (ĝis 1 julio 2330 kr)

 5-12-jaruloj: 2000 kr (ĝis 1 julio 1500 kr)

Infanoj sub 5 jaroj: senpage.

 

Aldonoj (por la tuta kursodaŭro)

luo de littukoj + man-tuko 75 kr

unulita ĉambro: 600 kr

dulita ĉambro: 420 kr/persono (840 kr por ĉambro) 

propra necesejo apudĉambra: 400 kr

Eblas tendumi aŭ loĝi en propra loĝaŭto (kun rabato kompare kun ordinaraj prezoj).

Aldonaj elspezoj: kursliteraturo kaj ev. pago por ekskurso.

Eblos alveni pli frue aŭ resti pli longe laŭdezire por rabata aldona pago.

OBS! 500-krona rabato se vi anoncos vin antaŭ la 1a de julio 2015.

 

Ĉu vi ankoraŭ ne certas?  Ni volonte akceptos jam NUN vian esprimon de interesiĝo, kaj ni memorigos vin kiam la kursoj proksimiĝos. 

 Legadu la kurs-retejon (ĉi tiun) ĉe: www.esperantogarden.se.

La kursinformoj svedlingve: http://esperantosverige.se/eg-kommande-handelser/719-sommarkursinfo-2015

Komento (0) Vizitoj: 2527

Esperantokurser på Esperanto-Gården 15-22 juli 2015 - lär dig från början eller mer

Sommarkurser på Esperanto-Gården 15 – 22 juli (onsdag – onsdag) 2015

Tillägg 14 juli 2015: Kom gärna och hälsa på under kursen eller delta några dagar även om du inte kan hela veckan. Meddela oss helst på förhand per mejl eller telefon.

Esperanto-Gården i Lesjöfors i Värmland inbjuder till sommarkurser 15 – 22 juli 2015 (onsdag-onsdag). 

Esperantokurs för barn.

Nybörjarkurs.

Fortsättningskurs.

Konversation, stil och grammatik.

Som lärare bl.a. för nybörjarkursen kommer Zlatko Tišljar från Solvenien, en mycket erfaren språkpedagog. Dessutom Aleksej Salomatov och Marina Soloveva från Ryssland. Marina leder barnkursen. Anna Ritamäki-Sjöstrand ansvarar för undervisningen av dem som redan kan en hel del esperanto bland annat enligt läroboken Grodan (äger du den så ta med).

500 kronor rabatt för den som anmäler sig före den 1 juli 2015 (se avgifterna nedan).

Intresseanmälan till info(a)esperantogarden.se (byt ut (a):et till snabel-a) så får du information direkt till din e-post.

Skicka gärna denna information när du anmäler dig (men bara ett kort mejl om att du vill ha info om kursen räcker).

Namn:
Födelseår:

Hemadress:

E-postadress:

Telefon (gärna mobil):
Din esperantonivå/något om dina tidigare erfarenheter av esperanto:
Frågor/Önskemål/Eventuellt program du kan bidra med (t.ex. under kvällssamvaron):

Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors
Vårt telefonnummer är: 0590-309 09

Priser för hela kursen
(inklusive flerbäddsrum och mat); vi beklagar att typsnittet skiljer sig här, försöker snygga till detta så snart som möjligt

Vuxna utan rabatt: 3250* kronor (före 1 juli 2750 kronor)

13-17-åringar, studerande, arbetslösa, pensionärer:
 2830* kronor (före 1 juli 2330 kronor)

5-12-åringar: 2000 kronor (före 1 juli 1500 kronor)

Barn under fem år gratis.

Tillägg för boende (hela kursveckan)

hyra för lakan+handduk 75 kronor/set

enkelrum: 600 kronor

dubbelrum: 420 kronor/person (840 kronor per rum) 

WC på rummet: 400 kronor

Möjlighet till tält och/eller husvagnsboende (rabatt jämfört med ordinarie priser).

Tillkommande kostnader: kurslitteratur och eventuellt utflyktskostnader

Möjlighet att komma tidigare och stanna längre enligt önskemål till mindre tilläggskostnad.

OBS! 500 kronor rabatt om du anmäler dig före den 1 juli 2015.

Inte säker än? Vi tar gärna emot din intresseanmälan redan NU så kan vi påminna dig när kursen närmar sig. 

Följ med kurssidan (denna sida) på: www.esperantogarden.se.

Det är möjligt att ansöka om stipendium (rabatterat eller gratis deltagande). Se nedan:

 

Stipendier för sommarkursen i Lesjöfors

Våra nordisk-baltiska stipendier: Ett stipendium (gratis deltagande, resekostnader betalas ej) per land för Island, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen. Skicka in din motiverade ansökan om stipendiet till ditt lands esperantoorganisation. (Meddela oss på Tiu ĉi e-poŝtadreso estas protektita kontraŭ spam-robotoj. Vi devas ebligi JavaScript por vidi ĝin., så skickar vi kontaktuppgifter till vår kontaktperson i ditt lands organisation).

Dessutom har Esperanto-Gården möjlighet att erbjuda några stipendier enligt prövning, det vill säga gratis eller rabatterat deltagande på motiverad ansökan.

Vi värdesätter särskilt stort intresse för kursen och intresse för att utveckla och arbeta för Esperanto-Gården eller verksamhet för esperantorörelsen i allmänhet. Bidrag till kursernas program (undervisning, föreläsning, exkursionsledning, ansvar för kvällsprogram, kulturprogram) värdesätts. För deltagare på nybörjar- eller fortsättningsnivå är studier på egen hand ett tecken på sådan motivation som vi hoppas kunna ha möjlighet att stöda. Sociala skäl beaktas. Fritt formulerade ansökningar skickas helst före den 1 maj 2015 till Esperanto-Gården info(a)esperantogarden.se  Senare ansökningar beaktas i mån av möjlighet.

Komento (0) Vizitoj: 2840

Vårträff på Esperanto-Gården före svenska esperantokongressen

 

Från fredagen den 25 april är alla välkomna till Esperanto-Gården för att umgås, före kongressen.

 

Tema: Hur kan E-G utvecklas för turism, kurser och andra aktiviteter, inte bara för esperantoorganisationer utan även för andra föreningar och personer.

 

En presentation i skisser och ev. modellbygge kommer att finnas tillgänglig från fredag och ligga till grund för en 3 timmars diskussion om byggnader och trädgård. Diskussion lördagen den 26 april kl. 09.00.

 

ABF-projekt, 4-timmar per dag, 26 -30 april – Skriv och berätta. Kanske kan vi skapa ett litet häfte, som är tvåspråkigt esperanto och svenska med exempelvis titeln: “Guldkorn från mitt liv som esperantist”. Svenska esperantister berättar om intressanta, dramatiska och humoristiska händelser ur sitt liv i esperantovärlden. Du får gärna skriva ner din berättelse före vårträffen. Vi kan då kopiera och dela ut den till de närvarande! Du väljer vilket språk du vill använda – esperanto eller svenska.

 

I ca tre timmar efter lunch kommer deltagarna att utföra diverse småjobb i anläggningen både ute och inne samt kollektiv matlagning för dem som kan – de andra äter.

 

För logi och mat ger du en gåva till E-G, 150 kronor eller mer per dygn.

 

 

Den 30 april har man stor fest på Folkets hus med våreld med efterföljande pubafton med musik av någon känd orkester på kvällen. – Kanske kan esperantomusiken få fungera som pausmusik om musikanterna kommer till Lesjöfors?

 

Anmäl ditt deltagande direkt

 

till egarden(a)esperanto.se eller telefon 070 767 54 55.

 

Lennart Svensson

 

Komento (0) Vizitoj: 1849

Esperantokursinformoj kun kotizoj

Someraj kursoj en Esperanto-Gastigejo 13–20 julio 2014

La Esperanto-Gastigejo en Lesjöfors en Värmland invitas al someraj kursoj dimanĉo–dimanĉo 13–20 julio 2014 (komenciĝos per tagmanĝo je la 17a, finiĝos post lunĉo la lastan tagon). Instruos Natasha Bertse, Anna Ritamäki-Sjöstrand kaj helpinstruistoj, inter ili Douglas Draper.

Ni en junio povis konstati ke ni havas bonan nombron da partoprenantoj.

Por
– infanoj
– komencantoj
– daŭrigantoj
– konversaciado, stilo kaj gramatiko.


Kotizoj por la tuta kurso (inkluzivas tranoktadon en plurlitaj ĉambroj kaj manĝojn);
500-krona rabato je aliĝo antaŭ la 1a de julio 2014.

 Plenkreskulo sen rabato: 2720 kr (antaŭ 1. julio 2220 kr).
13–17-jaruloj, studentoj, senlaboruloj, pensiuloj:
2370 kr (antaŭ 1. julio 1870 kr).
5–12-jaruloj:
1720 kr (antaŭ 1. julio 1220 kr).
Infanoj sub-4-jaraj senpage.

 Aldonoj por loĝado (la tutan kursemajnon):

 unulita ĉambro: 525 kr
dulita ĉambro: 350 kr por persono (700 kr por ĉambro)
ĉambro kun propra necesejo: 350 kr

 Eblos starigi tendon aŭ loĝi en propra ruldomo (rabato je la ordinaraj prezoj).

 Eblos veni pli frue aŭ resti pli longe laŭvole kontraŭ modesta aldona pago.

Aldonaj kostoj: por kursmaterialo, ekskurso kaj por antaŭ-/posttagmeza kafo kun kuko aŭ frukto (20 kr tage, 10 kr por unu fojo).

 Aliĝo antaŭ la 1a de junio kun 500-kr-rabato. Vi povos ankaŭ informiĝi pri stipendioj.

 Tiuj, kiuj aliĝis antaŭ la 1a de majo ĝuos 10%-rabaton ĉe aĉeto de elektitaj libroj dum la kursoj.

 Legadu la kurs-retejon (ĉi tiun) ĉe: www.esperantogarden.se.

 Indiku la jenajn informojn en via aliĝilo (ret- kaj paperpoŝta adresoj ĉi-sube).

 Nomo:
Jaro de naskiĝo:
Hejmadreso:
Retpoŝta adreso:
Telefono (ev. poŝ-)
Ev. atentotaj specialaj bezonoj pri manĝaĵo aŭ alio:
Via Esperanto-nivelo /iom pri viaj jamaj spertoj pri Esperanto:
Ev. programero kiun vi povos oferti (ekz. dum vespera kunestado):
Se vi jam scias (proksimume) kiuhore vi planas alveni kaj foriri:

Vian aliĝon bv. sendi al info(a)esperantogarden.se (ŝanĝu (a) al heliko @) aŭ al

Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors

Nia telefonnumero estas: 0590-309 09.

La kursinformoj svedlingve:  http://esperantosverige.se/eg-kommande-handelser/558-sommarkursinfo-2014

Komento (0) Vizitoj: 2442

Vår kalender