Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI


Aktiviteter

Vårträff på Esperanto-Gården före svenska esperantokongressen

 

Från fredagen den 25 april är alla välkomna till Esperanto-Gården för att umgås, före kongressen.

 

Tema: Hur kan E-G utvecklas för turism, kurser och andra aktiviteter, inte bara för esperantoorganisationer utan även för andra föreningar och personer.

 

En presentation i skisser och ev. modellbygge kommer att finnas tillgänglig från fredag och ligga till grund för en 3 timmars diskussion om byggnader och trädgård. Diskussion lördagen den 26 april kl. 09.00.

 

ABF-projekt, 4-timmar per dag, 26 -30 april – Skriv och berätta. Kanske kan vi skapa ett litet häfte, som är tvåspråkigt esperanto och svenska med exempelvis titeln: “Guldkorn från mitt liv som esperantist”. Svenska esperantister berättar om intressanta, dramatiska och humoristiska händelser ur sitt liv i esperantovärlden. Du får gärna skriva ner din berättelse före vårträffen. Vi kan då kopiera och dela ut den till de närvarande! Du väljer vilket språk du vill använda – esperanto eller svenska.

 

I ca tre timmar efter lunch kommer deltagarna att utföra diverse småjobb i anläggningen både ute och inne samt kollektiv matlagning för dem som kan – de andra äter.

 

För logi och mat ger du en gåva till E-G, 150 kronor eller mer per dygn.

 

 

Den 30 april har man stor fest på Folkets hus med våreld med efterföljande pubafton med musik av någon känd orkester på kvällen. – Kanske kan esperantomusiken få fungera som pausmusik om musikanterna kommer till Lesjöfors?

 

Anmäl ditt deltagande direkt

 

till egarden(a)esperanto.se eller telefon 070 767 54 55.

 

Lennart Svensson

 

Komento (0) Vizitoj: 2069

Esperantokursinformoj kun kotizoj

Someraj kursoj en Esperanto-Gastigejo 13–20 julio 2014

La Esperanto-Gastigejo en Lesjöfors en Värmland invitas al someraj kursoj dimanĉo–dimanĉo 13–20 julio 2014 (komenciĝos per tagmanĝo je la 17a, finiĝos post lunĉo la lastan tagon). Instruos Natasha Bertse, Anna Ritamäki-Sjöstrand kaj helpinstruistoj, inter ili Douglas Draper.

Ni en junio povis konstati ke ni havas bonan nombron da partoprenantoj.

Por
– infanoj
– komencantoj
– daŭrigantoj
– konversaciado, stilo kaj gramatiko.


Kotizoj por la tuta kurso (inkluzivas tranoktadon en plurlitaj ĉambroj kaj manĝojn);
500-krona rabato je aliĝo antaŭ la 1a de julio 2014.

 Plenkreskulo sen rabato: 2720 kr (antaŭ 1. julio 2220 kr).
13–17-jaruloj, studentoj, senlaboruloj, pensiuloj:
2370 kr (antaŭ 1. julio 1870 kr).
5–12-jaruloj:
1720 kr (antaŭ 1. julio 1220 kr).
Infanoj sub-4-jaraj senpage.

 Aldonoj por loĝado (la tutan kursemajnon):

 unulita ĉambro: 525 kr
dulita ĉambro: 350 kr por persono (700 kr por ĉambro)
ĉambro kun propra necesejo: 350 kr

 Eblos starigi tendon aŭ loĝi en propra ruldomo (rabato je la ordinaraj prezoj).

 Eblos veni pli frue aŭ resti pli longe laŭvole kontraŭ modesta aldona pago.

Aldonaj kostoj: por kursmaterialo, ekskurso kaj por antaŭ-/posttagmeza kafo kun kuko aŭ frukto (20 kr tage, 10 kr por unu fojo).

 Aliĝo antaŭ la 1a de junio kun 500-kr-rabato. Vi povos ankaŭ informiĝi pri stipendioj.

 Tiuj, kiuj aliĝis antaŭ la 1a de majo ĝuos 10%-rabaton ĉe aĉeto de elektitaj libroj dum la kursoj.

 Legadu la kurs-retejon (ĉi tiun) ĉe: www.esperantogarden.se.

 Indiku la jenajn informojn en via aliĝilo (ret- kaj paperpoŝta adresoj ĉi-sube).

 Nomo:
Jaro de naskiĝo:
Hejmadreso:
Retpoŝta adreso:
Telefono (ev. poŝ-)
Ev. atentotaj specialaj bezonoj pri manĝaĵo aŭ alio:
Via Esperanto-nivelo /iom pri viaj jamaj spertoj pri Esperanto:
Ev. programero kiun vi povos oferti (ekz. dum vespera kunestado):
Se vi jam scias (proksimume) kiuhore vi planas alveni kaj foriri:

Vian aliĝon bv. sendi al info(a)esperantogarden.se (ŝanĝu (a) al heliko @) aŭ al

Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors

Nia telefonnumero estas: 0590-309 09.

La kursinformoj svedlingve:  http://esperantosverige.se/eg-kommande-handelser/558-sommarkursinfo-2014

Komento (0) Vizitoj: 2728

Sommarkursinfo med priser

Sommarkurser på Esperanto-Gården 13-20 juli 2014

Esperanto-Gården i Lesjöfors i Värmland inbjuder till sommarkurs söndag-söndag 13-20 juli 2014 (start med middag kl. 17.00, slut efter lunch sista dagen). Lärare Natasha Bertse, Anna Ritamäki-Sjöstrand och flera hjälpledare, bland annat Douglas Draper.

I juni kunde vi konstatera att vi redan hade så många anmälningar att det blir en bra kurs och anmälningarna har fortsatt att droppa in.

Esperantokurs för barn.

Nybörjarkurs.

Fortsättningskurs.

Konversation, stil och grammatik.

Priser för hela kursen (inklusive flerbäddsrum och mat)
OBS! 500 kronor rabatt om du anmäler dig före den 1 juli 2014.

Vuxna utan rabatt: 2720 kronor (före 1 juli 2220 kronor)
13-17-åringar, studerande, arbetslösa, pensionärer:2370 kronor (före 1 juli 1870 kronor)
5-12-åringar: 1720 kronor (före 1 juli 1220 kronor)
Barn under fyra år gratis.

Tillägg för boende (hela kursveckan)
enkelrum: 525 kronor
dubbelrum: 350 kronor/person (700 kronor per rum)
WC på rummet: 350 kronor

Möjlighet till tält och/eller husvagnsboende (rabatt jämfört med ordinarie priser). Möjlighet att komma tidigare och stanna längre enligt önskemål till mindre tilläggskostnad.

Tillkommande kostnader: kurslitteratur och utflyktskostnader samt kostnad för den som önskar förmiddags- och eftermiddagskaffe med kaka eller frukt (20 kr/dag, 10 kr/gång).

Anmälan före den 1 juli med 500 kronor rabatt. Du kan även höra dig för om stipendier.
De som har anmält intresse före den 1 maj 2014 får 10 procent rabatt på utvalda böcker som finns att köpa under kursen.

Följ med kurssidan (denna sida) på: www.esperantogarden.se.


Uppge denna information i anmälan (e-post och postadress nedan)

Namn:
Födelseår:

Hemadress:

E-postadress:

Telefon (gärna mobil):

Eventuellt att beakta gällande mat eller andra specialbehov:
Din esperantonivå/något om dina tidigare erfarenheter av esperanto:
Eventuellt program du kan bidra med (t.ex. under kvällssamvaron):
Om du redan vet något om när du planerar ankomma och avresa:

Anmälan kan du skicka till info(a)esperantogarden.se (byt ut (a):et till snabel-a) eller till
Esperanto-Gården

Stiftelsev. 1

680 96 Lesjöfors
Vårt telefonnummer är: 0590-309 09

Komento (0) Vizitoj: 3775

Jarkunveno kaj programo 11-13 oktobro 2013

La membroj de Kooperativo Esperanto-Gastigejo estas invititaj al jarkunveno surloke en Lesjförs sabaton la 12an de oktobro 2013. Facilas ekmembri surloke, se vi volas. Krome estas alia programo, parte malferma por la ĝenerala publiko de vendredo ghis dimanĉo (la rekomendita forirtago). Ĉiuj estas bonvenaj partopreni.

Nia kataluna gasto Josep Franquesa i Solé rakontas pri profitdona komercado pere de esperanto kaj donas konsiilojn pri sukcesa internacia negoco. Lia prelego ne okazos en la vendredo kiel anoncite, do ni konsilas alvenon vendrede vespere au sabate antautagmeze.

Nia hungara gasto Sandor Hideg rakontos pri siaj spertoj pri aliaj Esperanto-Centroj, jen inspiro por evoluigi nian agadon.

Lige al la jarkunveno ankau okazas renkontiĝo por aktivuloj de esperantosverige.se.

Vi estas bonvena anonci vian partoprenon al ni por faciligi nian planadon, sed senaverta alveno kompreneble estas ebla.

Ni ĝisdatigos la paĝon laŭ la progreso de la programaj planoj.

Komento (0) Vizitoj: 2786

Årsstämma och program 11-13 oktober 2013

Du som är medlem i Esperanto-Gården ekonomisk förening, välkommen på vår årsstämma lördagen den 12 oktober 2013 på plats i Lesjöfors. Och är du inte medlem än så är det enkelt att arrangera saken på plats. Dessutom blir det program, delvis öppet för allmänheten från fredag till söndag, program fram till lunch.

Vår gäst Josep Franquesa i Solé från Katalonien berättar om hur handel på esperanto har lönat sig och vad man ska tänka på för att lyckas inom internationell handel. Föreläsningen på fredag arrangeras inte så som tidigare meddelat, utan föreläsningar arrangeras lördag och söndag. Vi rekommenderar ankomst fredag eftermiddag före middag eller senare alternativt lördag förmiddag.

Vår ungerska gäst Sandor Hideg berättar om andra Esperanto-Center han har erfarenhet av.

Dessutom kombinerar vi mötet med en träff för aktiva inom esperantosverige.se.

Anmäl dig gärna på förhand så vi vet vilka som är på kommande.

Vi kommer att uppdatera den här sidan med närmare information när planerna framskridit.

Komento (0) Vizitoj: 2637

Vår kalender

13
jul
Lesjöfors
Dato 13 julio 2018, 12:00