Bonvenon kara membro!

Ĉu vi volas membriĝi? Uzu la formularon en la paĝo Membriĝi sub la ĉefa menuo EsperantoSverige.

ENIRI

Joomla!

Joomla! kaj Esperanto

Detaloj

Bonvenon al la oficiala esperanta retejo de Joomla!

Pro la decido pretigi esperantlingvan retejon, ni bezonis stabilan kaj uzeblan EnhavMastruman Sistemon. Ĉar la inicianto de la retejo jam uzis Joomla! dum pluraj jaroj kaj ankoraŭ estis kontenta pri ĝi, la elekto estis ege simpla.

Esperanto estis oficiala lingvo en Joomla 1.5, sed kiam alvenis versio 2.5 kaj foriris la antaŭan esperantan tradukan gvidanton, ĝi pereis. La ŝanĝoj inter versioj 1.5 kaj 2.5 estis tiom grandaj ke ni nur povis uzi proksimume 25 % de la antaŭa traduko. Tiun laboron ni faris dum la printempo kaj somero en 2012. Ekde julio 2012 esperanto denove fariĝis oficiala traduko de Joomla kiam ni povis oficialigi la unuan fazon de la lingvo-pakaĵo por J! 2.5.6. Depost nia "pretigo" de la retejo esperantosverige.se, ni plutradukos la administran/Dorsan parton de J! 2.5 kaj ankaŭ pretigos novan tradukon por la Fronto por J! 3. Tio verŝajne komenciĝos frue dum 2013.

 

Traduko

En julio 2012 la unua parto - la frontflanko - de Joomla 2.5.6 estis preta kaj oficialiĝis, restarigante Esperanton kiel unu el la oficialaj lingvoj ĉe Joomla.org. (Por la Frontflanko neniu aldoniĝis en versio 2.5.8, do ĝi estas kompleta ankaŭ por tiu versio.) Vi povas trovi la lingvo-pakaĵon en la oficiala Joomla retejo por tradukoj. Dum la vintro-printempo de 2013 ni pretfaros la Frontflankan parton de Joomla! 3 kaj espereble la dorsflankojn de almenaŭ J! 2.5.

La jam tradukitaj etendaĵoj kiujn ni uzas estas: Kunena 2 (Diskutejo), AdsManager (Pulmerkato), GCalendar (Kalendaro), Fox Contact (Kontakto), Phoca Download (Arkivo/Alŝuto), CeltaWeb Traffic (Vizitoj), Authorlist (Aŭtorlisto), Freestyle FAQ (Demandaro), JoomShopping (Butiko), CNotes (Notoj), Kide Chat (Babilejo), Komento (Komento) kaj BS MyJspace (Membropaĝoj). Duone tradukitaj estas jNews (novaĵleteroj), UddeIM (Rapidmesaĝoj) kaj Hoduma (Raportilo).

Baldaŭ ni pritraktos: Fabrik (Farendaĵoj) kaj PrioritySpend (?). Antaŭhelpe tradukiĝis partoj de jNews (dormas pro manko de zorganto pri novaĵleteroj) kaj  Community Builder, etendaĵo kiu povos servi al ni onte.

La tradukoj ni sendas al la posedantoj de la etendaĵoj, sed ili ankaŭ haveblas por elŝuto sub Enhavo -> Dosiera arkivo -> Teknikaĵoj kiam ili finpretas.

 

La gvidantoj kaj respondeculoj

La Joomla "International Esperanto Translation Team Coordinator" estas Stella Lindblom. Oficialaj helpantoj estas Sara Török kaj Puff Östling. Ĉiuj el ni estas de Svedio, sed ni esperas ke pli da homoj aliĝas de diversaj landoj por krei internacian esperantan Joomla!n komunumon.

Por kontakti nin, vi povas aŭ uzi la kontaktforumlaron ĉe tiu ĉi retejo, aŭ skribi al tradukoj (ĉe) esperantosverige (punkto) se.

La plano estas restaŭri la esperantan projekton ĉe joomlacode.org. Ĝi estis gvidata de Cindy McKee kiam ŝi tradukis Joomla 1.5, la ĵus mortinta versio.

 

Joomla! och esperanto

Detaloj

EsperantoSverige officiell hemort för Joomla! på esperanto!

När beslutet tagits att vi skulle skapa en hemsida på esperanto behövde vi ett stabilt och användbart CMS - "administrationssystem för innehåll". Eftersom en av initiativtagarna redan hade använt Joomla! under åtskilliga år och fortfarande var nöjd med det, var valet enkelt.

Esperanto var officiellt språk i Joomla 1.5, men när version 2.5 kom avlägsnade sig projektledaren för översättning och arbetet avstannade. Skillnaderna mellan versionerna 1.5 och 2.5 är så stora att vi bara kunde återanvända ungefär 25 % av den tidigare översättningen. Detta arbete försiggick under våren och sommaren 2012. Från och med juli 2012 tillhör esperanto återigen de officiella språken i Joomla då första fasen, språkpaket för framsidan i J! 2.5.6 var klart. Så fort vi är "färdiga" med hemsidan esperantosverige.se, är planen att fortsätta översätta Baksidan/admin för J! 2.5 och även göra klar språkpaket för J! 3. Detta påbörjas antagligen tidigt under 2013.

 

Översättningar

Joomlas språkpaket för framsidan, version 2.5.6, finns officiellt på Joomlas sida för översättningar. Vi jobbar med att översätta tillägg samt bygga vår nya hemsida under hösten-vintern 2012-13, men så fort dammet har börjat lägga sig fortsätter vi med admin för 2.5.x och även användarsidan till J! 3.x.

De tillägg vi hittills har översatt och använder är: Kunena 2 (Diskutejo), AdsManager (Pulmerkato), GCalendar (Kalendaro), Fox Contact (Kontakto), Phoca Download (Arkivo/Alŝuto), CeltaWeb Traffic (Vizitoj), Authorlist (Aŭtorlisto), Freestyle FAQ (Demandaro), JoomShopping (Butiko), CNotes (Notoj), Kide Chat (Babilejo), Komento (Komento!) och BS MyJspace (Membropaĝoj). Halvöversatta är jNews (novaĵleteroj), UddeIM (Rapidmesaĝoj) och Hoduma (Raportilo).

På tur står: Fabrik (Farendaĵoj) och PrioritySpend (?). I förebyggande syfte har även delar av jNews (ligger för fäfot eftersom ingen vill ta hand om nyhetsbrev för tillfället) samt Community Builder som vi kan komma att få nytta av.

Vi skickar våra översättningar till ägarna av tilläggen, men de kan även nås och laddas ner under Enhavo -> Dosiera arkivo -> Teknikaĵoj vartefter de är klara.

 

Kontakter och ansvariga

Joomlas "International Esperanto Translation Team Coordinator" är Stella Lindblom. Officiella medhjälpare är Sara Török och Puff Östling. Vi är från Sverige allihop men vi hoppas att fler människor från flera länder ansluter sig för att skapa en internationell Joomla-grupp för esperanto.

För att få kontakt kan du antingen använda vårt kontaktformulär elelr skriva till tradukoj (ĉe) esperantosverige (punkto) se.

Planen är att få igång projektet på joomlacode.org igen. Det leddes av Cindy McKee när hon översatte Joomla 1.5, den nyss avlidna versionen.

   
© EsperantoSverige 2012